Valikko
 
Ortodoksi.net


Tekijänoikeudet | Etsi | Palaute | Sivuston esittely | RSS

 

Akatistoshymni

Pyhittäjäisillemme Sergeille ja Hermanille

[Tulostettava pdf-versio]

1. kontakki

8. sävelmä

Oi pyhittäjäisät, pelastuksemme voitokkaat puoltajat ja uskolliset esirukoilijat Jumalan edessä, me veisaamme teille kiitosvirren;
ja te, joilla on uskallus Herran edessä, päästäkää kaikesta ahdistuksesta meidät, jotka laulamme:

 • Iloitkaa, Sergei ja Herman, autuaat isämme.

1. iikossi

Elettyänne maan päällä enkelten tavoin, oi pyhittäjäisät, te nyt olette taivaassa enkelten joukossa Kolminaisuuden valon kirkastamina ja katselette jumalallisia hyvyyksiä. Sen tähden älkää unohtako Kristuksen, kunnian Kuninkaan, valtaistuimen edessä meitä, lapsianne, jotka muistojuhlaanne rakkaudella vietämme ja isällisten rukoustenne turviin rientäen veisaamme:

 • Iloitkaa, te Herranne iloon menneet; iloitkaa, te häneltä katoamattoman kruunun saaneet !
 • Iloitkaa, taivaallisen Siionin asukkaat; iloitkaa, Kristuksen iankaikkisen valtakunnan perijät !
 • Iloitkaa, te jotka ajallisessa elämässänne Kristusta ainoaa kaikesta sydämestänne rakastitte ja Häntä ainoaa etsitte; iloitkaa, te jotka rakkaudesta Häneen kaiken hylkäsitte ja maailman hyvyydet halvaksi katsoitte !
 • Iloitkaa, te jotka ainaisessa hurskaassa innossanne näkyväistä ylemmäksi kohositte; iloitkaa, te jotka kilvoituksen tietä sisäisen näkemisen saavutitte !
 • Iloitkaa, Jumalan näkijät; iloitkaa, vaikenemattoman rukouksen lähteet !
 • Iloitkaa, Valamon ihmeelliset valot; iloitkaa, maan hengelliset lamput !
 • Iloitkaa, Sergei ja Herman, autuaat isämme !

2. kontakki

Nähtyään maallisen hyvän horjuvuuden ja ajallisen kunnian turhuuden pyhittäjät hylkäsivät isänmaansa, sukunsa ja ystävänsä ja riensivät eteläisestä maasta karuun pohjolaan saadakseen siellä esteettömästi Kristusta palvella ja veisata Hänelle:

 • Halleluja!

2. iikossi

Hengellistä ymmärrystä ja himottomuuden luvattua maata kaivatessanne te, pyhittäjät, Aabrahamin esikuvaa seuraten jätitte kotinne ja asetuitte muukalaisina erämaahan. Sen tähden Valamon pyhä luostari teidän hengellisellä laitumellanne riemuiten väsymättömästi ylistää teitä, sydämellä ja suulla veisaten:

 • Iloitkaa, te pyhä siemen, joka olette seurakunnan voima; iloitkaa, te jotka kaikki tahdotte saattaa Kristuksen omiksi !
 • Iloitkaa, te jotka hedelmättömän erämaan kyyneltenne virroilla kostutitte; iloitkaa, te jotka tämän kylmän maan palavilla rukouksillanne lämmititte !
 • Iloitkaa, suloääniset satakielet, jotka etelän maasta toitte meille paratiisin keväimen; iloitkaa, Kreikan maan setripuun valitut oksat, jotka Valamon vuorille kasvatitte erakkopuiston !
 • Iloitkaa, te sydämenne omaksi Kristuksen voittaneet; iloitkaa, te Kolminaisuuden puhtaaksi asunnoksi tulleet !
 • Iloitkaa, te ajallisilla iankaikkisia hankkineet; iloitkaa, te katoavaisilla katoamattomia perineet !
 • Iloitkaa, kulumattoman rikkauden ammentajat; iloitkaa, kalliin helmen tarjolle tuojat !
 • Iloitkaa, Sergei ja Herman, autuaat isämme !

3. kontakki

Korkeimman voiman liityttyä teidän vapaaseen tahtoonne te, pyhittäjät, ette turhaan vaivaa nähneet, sillä Hän oli suojamuurinne vihollisia vastaan, kärsivällisyytenne kallio ja miehuuteen innostajanne. Hänen henkensä autuutta nauttien ja voimasta voimaan kohoten te tulitte valittujen osaan otollisiksi ja nyt heidän joukossaan veisaatte:

 • Halleluja!

3. iikossi

Mieli alttiina kääntymään Jumalan puoleen ja horjumattomina enkelielämän lupauksessaan Kristus-uskon kulmakiveen nojaten eivät pyhittäjät kilvoituksessaan heikenneet eivätkä entistä maailman elämää muistelleet, vaan kantoivat ristinsä aina kuolemaan asti ja iloiten kärsivät kaiken Kristuksen tähden. Sen tähden Jumala myös teki heidät armosta rikkaiksi ja kykeneviksi enkelten kanssa puhtain sydämin näkemään Hänet, ja niin me seuratessamme heidän elämäänsä hartaina veisaamme heille:

 • Iloitkaa, evankeliumin äänen totiset kuulijat; iloitkaa, Kristuksen lain hartaat täyttäjät !
 • Iloitkaa, te jotka Herraanne kuolemaan asti palvelitte; iloitkaa, te jotka Hänen haavojaan alati ruumiissanne kannoitte !
 • Iloitkaa, te jotka taivaan valtakunnan tähden ette missään itseänne säälineet; iloitkaa, te jotka enkelten kaltaisuuteen pukeuduttuanne kestitte taistelun loppuun asti !
 • Iloitkaa, Kristuksen uskolliset soturit; iloitkaa, vihollisen ainaiset kompastuskivet !
 • Iloitkaa, erämaan ihanat puut; iloitkaa, itsensäkieltämisen kuihtumattomat kukat !
 • Iloitkaa, armon valitut astiat; iloitkaa, uskossa kilvoittelijat !
 • Iloitkaa, Sergei ja Herman, autuaat isämme !

4. kontakki

Vaikka kiusaaja nosti pyhittäjien turmaksi vastatuulten myrskyn, ei se kuitenkaan voinut heitä hukuttaa eikä heidän sielunsa kaupunkia hajottaa, sillä suojanaan uskon kilpi ja aseenaan rukouksen miekka he helposti sammuttivat pahan palavat nuolet veisaten Kristukselle:

 • Halleluja!

4. iikossi

Kuuluiksi tulivat teidän kilvoituksenne, teissä alati palava rukouksen tuli ja elämäntapanne vapaaehtoinen ankaruus, sillä piilossa ei pysy vuorella seisova kaupunki. Sen tähden riensivät kaikki katumusta isoavat ja vanhurskautta janoavat Herraa etsien luoksenne niin kuin peurat vesilähteelle. Ja katso, syntyi pyhä luostari; Valamon erämaasta tuli kukoistavan kaupungin kaltainen. Sen tähden me pelastettujen runsaudesta riemuiten ylistämme teitä:

 • Iloitkaa, luostarimme perustajat; iloitkaa, kaikkien erakoiden isät !
 • Iloitkaa, te elämällänne parannusta saarnanneet; iloitkaa, te kilvoituselämän esikuviksi nousseet !
 • Iloitkaa, te jotka pelastuksen laitumelle paljon lampaita johditte; iloitkaa, te jotka katuvien runsaudella Kristusta ilahdutitte !
 • Iloitkaa, te jotka pelastuksen oikean hengen ihmisissä uudistitte; iloitkaa, te jotka suruttomat sydämet käänsitte Jumalan puoleen !
 • Iloitkaa, uskovien sielun kannustajat; iloitkaa, pahuudessa nukkuvain herättäjät !
 • Iloitkaa, Jumalan valtakuntaan opastajat; iloitkaa, Kristuksen luokse saattajat !
 • Iloitkaa, Sergei ja Herman, autuaat isämme !

5. kontakki

Jumalan johdattaman tähden tavoin te ilmestyitte pohjoiselle taivaalle; uskon ja kilvoituksen valolla te valistitte Karjalan maan opettaen luoksenne saapuvat hylkäämään taikauskon ja pahat tavat ja yhtä ainoata Jumalaa pelkäämään, Häntä ainoata palvelemaan veisaten:

 • Halleluja!

5. iikossi

Pyhittäjät riemuitsivat nähdessään lapsensa ympärillään hyvää hedelmää kantavina oksina, ja saatuaan elämänsä kruunuksi autuaallisen lopun he siirtyivät iloiten taivaaseen, mutta eivät rikkoneet rakkauden sidettä eivätkä jättäneet lapsiansa orpouteen, sillä kuolemansa jälkeenkään he eivät lakanneet rukoilemasta Kristusta näiden puolesta eivätkä huolehtimasta heistä kiusauksissa ja hädässä. Sen tähden he saavat kuulla lastensa ylistävän:

 • Iloitkaa, te jotka meitä puutteessa autatte; iloitkaa, te jotka meitä murheessa lohdutatte !
 • Iloitkaa, synninhaavojen lääkitsijät; iloitkaa, pahuuden henkien karkottajat !
 • Iloitkaa, te jotka vahvistatte velttouden heikentämät polvet; iloitkaa, te jotka rukousten öljyllä täytätte sammuvat lamppumme !
 • Iloitkaa, himojen orjuuttamain joutuisat vapauttajat; iloitkaa, kilvoittelijain varmat pelastukseen opastajat !
 • Iloitkaa, puhtautemme suojelijat; iloitkaa, pyyteettömyyden esikuvat !
 • Iloitkaa, luja linnoituksemme; iloitkaa häpeään saattamaton toivomme !
 • Iloitkaa, Sergei ja Herman, autuaat isämme !

6. kontakki

Oi pyhittäjät, vielä kuoltuannekin te pysytte Jumalan kunnian julistajina, sillä kunniallinen muistohautanne välittää ehtymättöminä virtoina parantumista ja tarvitsevaisille heidän tarvitsemaansa, minkä nähtyään lapsenne kiitollisina veisaavat teidät kirkastaneelle Jumalalle:

 • Halleluja!

6. iikossi

Yhä kirkkaampana, oi pyhittäjät, loisti kunnianne, ja luostarinne kasvoi ja kehittyi, vaikka jumalattomat monesti nousivat sitä vastaan, sen temppeleitä hävittivät ja erakkoja surmasivat ja karkottivat. Aina uudelleen nousi elävästä, vaikka poikki hakatusta kannosta kasvamaan vesa, joka kokosi varjonsa suojaan monia hurskaita kilvoittelijoita, että he kärsimällä Kristuksen tähden sielunsa pelastaisivat ja teille, ohjaajilleen, veisaisivat:

 • Iloitkaa, alati loistavat uskon valot; iloitkaa, rukouksen ehtymättömät lähteet !
 • Iloitkaa, katumuksen tekijäin makea leipä; iloitkaa, paastokilvoittelijain kuolematon juoma !
 • Iloitkaa, te jotka olette olleet nöyrien armoturva; iloitkaa, te joista on tullut kuuliaisten horjumaton perustus !
 • Iloitkaa, te vanhurskauden tähden vainottujen keralla matkaavat; iloitkaa, te Kristuksen tähden solvattujen mukana kärsivät !
 • Iloitkaa, te jotka asutte hengessään köyhien kanssa; iloitkaa, te jotka keskustelette sydämeltään sävyisäin kanssa !
 • Iloitkaa, vaivan kärsimisen elävät esikuvat; iloitkaa, kärsivällisyyden auliit jakajat !
 • Iloitkaa, Sergei ja Herman, autuaat isämme !

7. kontakki

Harhojensa valtaamat, jotka tahtoivat kokonaan hävittää oikean uskon, tuhosivat Valamon luostarin perustuksia myöten, mutta eivät sittenkään voineet teidän valoanne sammuttaa, sillä toiseen paikkaan vietynä valaisi kynttilänne korkeassa jalassaan vielä kirkkaammin, tuotti iloa kirkon lapsille sielläkin ja kehotti heitä veisaamaan Jumalalle:

 • Halleluja!

7. iikossi

Kuin uusi Israel lähtivät hengelliset lapsenne pakoon hävitystä ja ottivat olkapäilleen ihmeitä tekevät jäännöksenne, koska eivät tahtoneet pyhyyden joutuvan uskottomien häväistäväksi. He pakenivat uskovien kaupunkiin eivätkä sielläkään, pyhien jäännöstenne lähelle asettuneina, lakanneet noudattamasta neuvojanne ja veisaamasta teille ylistystä:

 • Iloitkaa, katoamattomat aarteemme; iloitkaa sammumattomat kynttilämme !
 • Iloitkaa, johdattajat, jotka ette koskaan meitä hylkää; iloitkaa, opettajat, jotka aina olette kanssamme !
 • Iloitkaa, tulenpatsaat, jotka osoitatte tietä taivaaseen; iloitkaa, armon pilvet, jotka eksymykseltä suojelette !
 • Iloitkaa, tuhoisan voiman voitolliset kukistajat; iloitkaa, hengellisen Faaraon totiset nuhtelijat !
 • Iloitkaa, te jotka hyvin ylititte ajallisen turhuuden suolameren; iloitkaa, te jotka miehuullisesti kärsimysten erämaahan asetuitte !
 • Iloitkaa, taivaallisen mannan nauttijat; iloitkaa, puoltajamme Jumalan edessä !
 • Iloitkaa, Sergei ja Herman, autuaat isämme !

8. kontakki

Hurskaasti riemuitsi pyhäin jäännöstenne arkun vastaanottanut kaupunki, kun sai pyhiensä joukkoon kaksi tähteä, jotka loistavat ihmeitten ihmeellistä valoa ja heikentymättä lahjoittavat parannusten armoa kaikille. Sen tähden se veisasi:

 • Hallejuja!

8. iikossi

Vaikka ajatuksenne kokonaan olivat Herran luona ja Hänen katoamattoman kunniansa näkeminen oli ravintonanne, te ette, oi pyhittäjät, välinpitämättöminä katselleet luostarin tuhoa ettekä Valamossa sytytetyn kynttilän sammumista. Nehemian tavoin murehtien te rukoilitte, että kiusaaja, joka tätä maata vastaan juonia punoi, joutuisi häpeään saatetuksi. Ja rukoustenne tähden nousi pyhä luostarinne jälleen tuhkasta, ja saatuaan takaisin kunnialliset jäännöksenne se riemuiten veisaa teille:

 • Iloitkaa, taivaallisen ilon sanansaattajat; iloitkaa, Jumalan laupeuden lähettiläät !
 • Iloitkaa, meille palautettu kunniamme; iloitkaa, takaisin saadut kruunumme !
 • Iloitkaa, sillä paluunne myötä tuli oikea usko täällä jälleen vahvistetuksi; iloitkaa, sillä taas syttyi luostarissanne iankaikkisen elämän valo !
 • Iloitkaa, oikeauskoisen seurakunnan uusi voitto; iloitkaa, helvetin portin suuri häpeä !
 • Iloitkaa, taivaan enkelten korkea veisu; iloitkaa, maan asukkaitten riemu !
 • Iloitkaa, Sergei ja Herman, autuaat isämme !

9. kontakki

Oi Kristus, joka kaiken rakennat ihmisen pelastukseksi, Sinä olet perustanut pyhän luostarimme huoneesi vartijaksi, älä salli sen kilvoittelijain nukkua suruttomuuteen, mieltään raskauttaa maallisilla ja hyljätä Sinun ristisi kalleinta tietä; veisatkoot he aina pyhittäjiesi kanssa:

 • Halleluja!

9. iikossi

Maailman vihaaminen ja lihan kuolettaminen on tämän maailman monisanaisille selittäjille hullutusta, sillä he eivät kykene hengellisiä asioita hengellisesti ymmärtämään eivätkä käsittämään salattua elämää Kristuksessa, sitä jonka Jumala on salannut viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmaissut lapsenmielisille. Sen tähden, oi pyhittäjät, te taivaan valtakunnan perijät ja armoniloon osalliset, aina johdattakaa meitä rukouksillanne, että me vapautuneina tämän elämän turhasta hekumasta voisimme taaksemme katsomatta vaeltaa valitsemaamme tietä ja veisata teille:

 • Iloitkaa, hengellisen viisauden antajat; iloitkaa, himottomuuden asunnot !
 • Iloitkaa, sydämen puhtauden maljat; iloitkaa nöyryyden kuvastimet !
 • Iloitkaa, tämän maailman viisaiden häpeään saattajat; iloitkaa, Kristuksen tähden houkkien kerskaus !
 • Iloitkaa, sillä rukoustenne turvin me teemme tyhjiksi vihollisen juonet; iloitkaa, sillä teidän avullanne me torjumme turhuuden hyökkäykset !
 • Iloitkaa, auttajamme hengellisessä taistelussa; iloitkaa, voimakkaat puolustajamme kiusauksia vastaan !
 • Iloitkaa, myrskyn yllättämien suojainen satama; iloitkaa, voimattomien parantajat !
 • Iloitkaa, Sergei ja Herman, autuaat isämme !

10. kontakki

Tulkaa, te kaikki, jotka olette alkaneet rakastaa paaston pelastavaista tietä ja vapaasta tahdostanne ottaneet päällenne Kristuksen ikeen, rientäkäämme synnin myrskystä tähän tyyneen satamaan, katuen langetkaamme väsymättömien esirukoilijaimme ja isiemme eteen, että heidän rukouksiensa herättäminä kunnian saavuttaisimme ja voisimme veisata:

 • Halleluja!

10. iikossi

Oi pyhittäjät, te olette luostarinne ja uskoen puoleenne kääntyvien suojamuuri; teidän valpas puolustuksenne karkottaa maailman pahennukset ja sammuttaa himojen kiihkon. Sen tähden me anomme teiltä: älkää hyljätkö meitä, heikkouden, kiusauksen ja murheen valtaamia, älkää jättäkö meitä hengellisen voimamme ehtyessä, vaan olkaa meille ainainen puolustus, suoja ja virvoitus, meidän kiittäen veisataksemme teille:

 • Iloitkaa, erakkojen hiljainen lohdutus; iloitkaa, yksinäisten salattu ilo !
 • Iloitkaa, te rukoilijoitten kanssa näkymättöminä rukoilevat; iloitkaa, te armoitetut hartaitten kanssa kilvoittelevat !
 • Iloitkaa, opettajat, jotka meitä täydellisyyteen kutsutte; iloitkaa, isämme, jotka saatatte meitä paaston toivottuun päämäärään !
 • Iloitkaa, voimamme, joka auttaa meitä ylittämään syntiemme muurin; iloitkaa, vahvistuksemme, jonka avulla heitämme pois pahuuden kuorman !
 • Iloitkaa, te jotka rakastavasti otatte syntien raskauttamat vastaan; iloitkaa, jotka palavasti katuvia hyvin puollatte !
 • Iloitkaa, te jotka nuorukaisia johdatte sielun puhtauteen; iloitkaa, te jotka vanhuksille annatte kärsivällisyyttä !
 • Iloitkaa, Sergei ja Herman, autuaat isämme !

11. kontakki

Ruumiittomien voimien vaikenematon veisaaminen ja isiemme elämän ankaruus kehottakoon meitä, oi veljet, ettemme veltostuisi, vaan rakastaisimme kokoöistä rukouksessa valvomista emmekä säikkyisi katoavan lihan alistamista, niin että tulisimme pyhittäjiemme kunniasta osallisiksi ja voisimme veisata enkelten kanssa:

 • Halleluja!

11. iikossi

Me näemme, oi pyhittäjät, teidät palavina kynttilöinä, jotka valaisette maatamme totisen hurskauden valolla, sillä ajallisen elämänne aikana te johditte monia Kristuksen luo ja kuolemanne jälkeen, armolahjain virtoja vuodattamalla ja pysyttämällä luostarinne jumalisuudessa ja ahkeruudessa te vahvistatte oikeata uskoa ja ruokitte ihmisiä hengellisellä leivällä temmaten heidät jumalattomuuden ja tietämättömyyden pimeydestä. Sen tähden kuulkaa meitä, jotka veisaamme:

 • Iloitkaa, totuuden vilpittömät todistajat; iloitkaa, pimeän taikauskon hävittäjät !
 • Iloitkaa, Jumalan voiman ihmeellinen ilmennys; iloitkaa, Kristuksen armon ihmeellinen tunnusmerkki !
 • Iloitkaa, sillä teidän kauttanne on Jumalan valtakunta moneen sydämeen tullut; iloitkaa, sillä teidän kauttanne on totisen valkeuden kointähti koittanut syntien pimentämissä !
 • Iloitkaa, pyhät parantajat, jotka epäilijäin sielut armolla parannatte; iloitkaa, hyvät paimenet, jotka lampaanne pedon kidasta tempaatte !
 • Iloitkaa, Karjalan jalot apostolit; iloitkaa, jalouskoisen Pohjolan hengellinen kaunistus !
 • Iloitkaa, Sergei ja Herman, autuaat isämme !

12. kontakki

Oi Jumala-Sana, joka jumalallisella armollasi olet reväissyt rikki meitä vastaan olleen syntiemme velkakirjan, uudista meissä lapseksi ottamisen armo ja salli meidän syntejämme katuen Sinulle otollisella tavalla viettää elämämme jäljellä oleva aika, että voisimme veisata pyhittäjien kanssa:

 • Halleluja!

12. iikossi

Veisuilla ylistäen jaloa muistoanne me voimiemme mukaisesti kiitämme teitä, oi pyhittäjäisät. Te toitte itsenne puhtaaksi uhriksi Kristukselle, olitte kaikille kaikkena ja lahjaksi annatte kaikille kaikkea, että me opittuamme kiittämään voisimme kääntyä katumuksen ja parannuksen tielle ja ylistää teitä:

 • Iloitkaa, te jotka otatte nöyrien rukouksista vaarin; iloitkaa, te jotka kuulette kurjien huokaukset !
 • Iloitkaa, leskien ja orpojen ohjaus ja hoiva; iloitkaa, ahdistettujen virvoitus ja lohtu !
 • Iloitkaa, puutteen ja tuskan alaisten joutuisa ja varma pelastus; iloitkaa, kaikkien uskossa pyhän muistohautanne ääreen rientävien aulis parannus ja pelastus !
 • Iloitkaa, puolustajamme, jotka otatte hartaat kyyneleemme vastaan; iloitkaa, esirukoilijamme, jotka täytätte uskovien otolliset pyynnöt !
 • Iloitkaa, erakkoja aina odottava turva; iloitkaa, seurakunnan jäsenten toivo !
 • Iloitkaa, valtakuntamme linna; iloitkaa, oikeauskoisen seurakunnan jalo perustus !
 • Iloitkaa, Sergei ja Herman, autuaat isämme !

13. kontakki

Oi kaikkien ylistämät, kunniakkaat ihmeidentekijät ja esirukoilijamme, pyhittäjäisät Sergei ja Herman, ottaessanne vastaan tämän nöyrän rukouksen meiltä, kelvottomilta lapsiltanne, varjelkaa meitä kaikilta vaaroilta, murheilta, taudeilta ja vihollisten hyökkäyksiltä. Ja kuolemamme peljättävällä hetkellä olkaa luja puolustuksemme, että pelastuisimme iankaikkisesta kuolemasta ja saisimme veisata teidät kirkastaneelle Jumalalle:

 • Halleluja!

(Tämä kontakki luetaan kolmesti, sitten uudelleen 1. iikossi ja 1. kontakki sekä seuraava rukous, joka on näitten lopussa:)

1. iikossi

Elettyänne maan päällä enkelten tavoin, oi pyhittäjäisät, te nyt olette taivaassa enkelten joukossa Kolminaisuuden valon kirkastamina ja katselette jumalallisia hyvyyksiä. Sen tähden älkää unohtako Kristuksen, kunnian Kuninkaan, valtaistuimen edessä meitä, lapsianne, jotka muistojuhlaanne rakkaudella vietämme ja isällisten rukoustenne turviin rientäen veisaamme:

 • Iloitkaa, te Herranne iloon menneet; iloitkaa, te häneltä katoamattoman kruunun saaneet !
 • Iloitkaa, taivaallisen Siionin asukkaat; iloitkaa, Kristuksen iankaikkisen valtakunnan perijät !
 • Iloitkaa, te jotka ajallisessa elämässänne Kristusta ainoaa kaikesta sydämestänne rakastitte ja Häntä ainoaa etsitte; iloitkaa, te jotka rakkaudesta Häneen kaiken hylkäsitte ja maailman hyvyydet halvaksi katsoitte !
 • Iloitkaa, te jotka ainaisessa hurskaassa innossanne näkyväistä ylemmäksi kohositte; iloitkaa, te jotka kilvoituksen tietä sisäisen näkemisen saavutitte !
 • Iloitkaa, Jumalan näkijät; iloitkaa, vaikenemattoman rukouksen lähteet !
 • Iloitkaa, Valamon ihmeelliset valot; iloitkaa, maan hengelliset lamput !
 • Iloitkaa, Sergei ja Herman, autuaat isämme !

1. kontakki

8. sävelmä

Oi pyhittäjäisät, pelastuksemme voitokkaat puoltajat ja uskolliset esirukoilijat Jumalan edessä, me veisaamme teille kiitosvirren;
ja te, joilla on uskallus Herran edessä, päästäkää kaikesta ahdistuksesta meidät, jotka laulamme:

 • Iloitkaa, Sergei ja Herman, autuaat isämme.

Kantakaamme rukouksemme pyhittäjäisiemme Sergein ja Hermanin puoleen.

 • Iloitkaa, Sergei ja Herman, autuaat isämme.

Rukous

Oi pyhät ja autuaat jumalankantajat pyhittäjäisämme Sergei ja Herman, Jumalan kunnian näkijät taivaan valtakunnassa, älkää ylenkatsoko meitä, syntisiä, puutteissamme ja murheissamme, vaan kiiruhtakaa luoksenne rientäviä auttamaan. Ottakaa vastaan huokaukset ja kyyneleet ja kuulkaa nöyrä rukouksemme. Seisoessanne taivasten Kuninkaan edessä rukoilkaa Hänen hyvyyttänsä, että Hän armahtaisi luostarianne ja antaisi koko maamme kantaa runsasta hedelmää, säilyttäisi maassamme rauhan ja hiljaisuuden, vahvistaisi meitä kaikkia uskossa ja hyvissä teoissa ja pelastaisi meidät synnin himoista, näkyväisten ja näkymättömien vihollisten hyökkäyksistä, vapauttaisi ahdistetut, parantaisi sairaat ja pahan hengen vaivaamat, merellä kulkijat pelastaisi, matkustajien mukana matkustaisi sekä auttaisi jokaista puutteessa olevaa uskovaista, sillä me kaikki olemme Hänen tekoansa. Hänen on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.


Akatistoksen on laatinut Suomen arkkipiispa Sergei ja se on julkaistu ensimmäisen kerran vuonn 1907.

(Hyväksytty Suomen ortodoksisen kirkkokunnan piispainkokouksessa 29. 4. 1976)

[Tulostettava pdf-versio]