Toiminnot

Inkvisitio

Kohteesta Ortodoksi.net

Inkvisitio oli roomalaiskatolisen kirkon piirissä toiminut instituutio, joka päämääränä oli toimia (kirkon) ikvisition määrittelemiä harhaoppeja ja etenkin niiden kannattajia vastaan.

Inkvisitio syntyi vuonna 1184 paavin bullalla Ad abolendam nimellä episkopaalinen inkvisitio lähinna aluksi kataarien harhaoppia vastaa, mutta siitä muodostui vähitellen kuitenkin kirkon pysyvä harhaoppisuutta vastustava instituutio.

Koska tämä episkopaalöinen inkvisitio ei osoittauntunut kovin tehokkaaksi, paavi Gregorius IX loi vuonna 1231 uuden paavillisen inkvisitiolaitoksen, jossa ikvisiittoreina toimivat munkit ja papisto lähinnä dominikaanisesta veljeskunnasta.

Inkvisitio tuli kuuluisaksi kuulustelumenetelmistään ja -tavoistaan. Mm. kidutus sallittiin kuulustelun yhteydessä pian perustamisen jälkeen vuoden 1252 paavi Innocentius IV:n bullalla ad extirpanda.

Ikvisitiolla ei käsityksistämme huolimatta liene ollut kovinkaan suurta vaikutusta myöhäiskeskiajalla alkaneissa ja uuden ajan alussa voimistuneissa ns. noitavainoissa. Esimerkiksi paavi Aleksanteri IV kielsi vuonna 1258 inkvisitiota tutkimasta noituutta ja tämä kielto kumottiin vasta noin sata vuotta myöhemmin.

Uudella ajalla, kun inkvisitio toimi enää lähinnä Espanjassa ja Italiassa, inkvisition oppineet pitivät noituuteen uskomista lähinnä taikauskona ja kielsivät sen tutkimisenkin. Silti erilaisissa kylä- ja paikallistuomioistuimissa tuomittiin noitia roviolle.

1400-luvulla inkvisiton irottautuessa Rooman talutushihnasta, se saavutti pelottavan maineen juutalaisten ja muslimien käsittelyssä.

1542 perustettiin inkvisiitioiden toimintaa kontrolloivaksi elimeksi Sacrae Congregationis Sancti Officii ja vuodenlle 1616 sijottuu ehkä yksi inkvisiittion kuuluisimmista päätöksistä, kun se piti Kopernikusen levittämää oppia, aurinko pysyy paikallaan ja maa kiertää sitä. typeränä ja väärän. Vuonna 1633 Galileo Galilei pakotettiin perumaan samanlaiset ajatukset inkvisition päätöksellä ja uhkauksella.

Kongregaatio on muuttanut nimeään muutaman kerran tuon jälkeen, viimeksi vuonna 1965, jolloin tämän pyhän toimiston tehtäväksi tuli uskon doktriinien oikeudellisuuden valvonta. Aikaisemmat väkivaltaiset toimintamuodot hävisivät toiminnasta jo paljon aikaisemmin.

HAP