Toiminnot

Kristuksen sukuluettelo ja ja syntymä (opetuspuhe)

Kohteesta Ortodoksi.net

Radioliturgia 23.12.2007 Mikkeli / (Matt.1:1-25)

Jeesuksen sukuluettelo

Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan ja Abrahamin pojan, sukuluettelo:
Abrahamille syntyi Iisak, Iisakille Jaakob, Jaakobille Juuda ja tämän veljet, Juudalle Peres ja Serah, joiden äiti oli Tamar, Peresille Hesron, Hesronille Ram, Ramille Amminadab, Amminadabille Nahson, Nahsonille Salma, Salmalle Boas, jonka äiti oli Rahab, Boasille Obed, jonka äiti oli Ruut, Obedille Iisai ja Iisaille Daavid, kuningas.
Daavidille syntyi Salomo, jonka äiti oli Urian vaimo, Salomolle Rehabeam, Rehabeamille Abia, Abialle Asaf, Asafille Josafat, Josafatille Joram, Joramille Ussia, Ussialle Jotam, Jotamille Ahas, Ahasille Hiskia, Hiskialle Manasse, Manasselle Amos, Amosille Josia ja Josialle Jekonja ja tämän veljet Babylonian pakkosiirtolaisuuden aikoihin.
Kansan pakkosiirron jälkeen Jekonjalle syntyi Sealtiel, Sealtielille Serubbabel, Serubbabelille Abihud, Abihudille Eljakim, Eljakimille Asur, Asurille Sadok, Sadokille Jakin, Jakinille Elihud, Elihudille Eleasar, Eleasarille Mattan, Mattanille Jaakob ja Jaakobille Joosef, Marian mies. Maria synnytti Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi.
Sukupolvia on siis Abrahamista Daavidiin kaikkiaan neljätoista, Daavidista pakkosiirron aikaan samoin neljätoista, ja siitä taas neljätoista Kristukseen.

Jeesuksen syntymä

Jeesuksen Kristuksen syntymä tapahtui näin.
Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria, Pyhän Hengen vaikutuksesta, oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa.
Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä."
Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut:
-- Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel -- se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme.
Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Hän ei kuitenkaan koskenut vaimoonsa ennen kuin tämä oli synnyttänyt pojan. Joosef antoi pojalle nimen Jeesus.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Pyhä evankeliumi kertoo Kristuksen sukuluettelon, hänen isänsä Joosefin sukuluettelon. Miksi Joosefin sukuluettelo esitetään, vaikka Joosef ei ole Jeesuksen isä, vaan Jeesuksen äidin, pyhän Jumalansynnyttäjän aviomies?

Löydämme tähän vastauksen evankeliumista, joka kertoo, että Maria Jeesuksen äiti oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin liitto oli vahvistettu, ilmeni, että Maria oli Pyhän Hengen vaikutuksesta raskaana. Kun Joosef ei tiennyt asian oikeaa laitaa, hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen.

Kun Joosef mietti asiaa, ilmestyi hänelle unessa Herran enkeli, joka sanoi:

"Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä."

Jeesus Kristus syntyy maailmaan sekä Pyhästä Hengestä että ihmisestä, Neitsyt Mariasta. Kun Jeesus syntyy Pyhästä Hengestä, on hän täydellinen Jumala. Kun Jeesus syntyy ihmisestä, on hän täydellinen ihminen. Jeesuksen syntymä Neitsyt Mariasta kertoo myös sen, että Jeesuksen äiti Maria on Jumalansynnyttäjä.

Pyhä Maksimos Tunnustaja sanoo Jeesuksesta ja Neitsyt Mariasta:

"Kristus Jumala syntyy, ottaa päälleen lihan ja sen myötä järjellisen sielun ja tulee ihmiseksi. Hänet, joka on saattanut luodut olemattomuudesta olemiseen, synnyttää Neitsyt yliolennollisesti neitseenä pysyen. Sillä niin kuin Hän itse tuli ihmiseksi muuttamatta luontoaan tai voimaansa, niin Hän tekee myös synnyttäjänsä äidiksi ja samalla säilyttää hänet neitseenä."

Kristuksen syntymäjuhla on lähellä. Kirkko siirtyi juhlan valmistusaikaan jo marraskuun puolivälissä, kun alkoi joulupaasto, joka päättyy joulupäivänä liturgiajumalanpalveluksen jälkeen kirkon perinteen mukaan.

Mitä paasto merkitsee? Me pudistamme kevyellä ruokavaliolla ruumistamme. Paasto erottaa myös juhlan arkipäivästä. Kun on juhla, silloin on tapanamme kokoontua juhla-aterialle. Paastonaika on myös sydämen tukiskelua, katumusta vääristä teoista, anteeksipyytämistä ja anteeksiantamista.

Mitä itse Kristuksen syntymä merkitsee? Pyhä apostoli Paavali kirjoittaa:

"Usko sai Abrahamin tuomaan Iisakin uhriksi, kun hänet pantiin koetteelle. Hän oli valmis uhraamaan ainoan poikansa."

Samalla tavoin Jeesus Kristus, yksi persoona Pyhästä Kolminaisuudesta on uhri, meille Jumalan uhrilahja, joka opettaa ihmisiä aikansa maanpäällä ja lopulta kärsii ristinkuoleman. Kun hän nousee kuolleista, mekin nousemme - ikuinen kuolema on voitettu.

Tuntuu kuitenkin siltä, että emme ota vastaan Kristuksen hyvän tahdon sanomaa, sillä kuulemme ja näemme ympärillämme jatkuvasti sekä henkistä että fyysistä väkivaltaa. Se kertoo siitä, että olemme vieraantuneet Jumalasta - sydämemme ovat jäätyneet.

Nostakaamme katseemme taivaisiin ja lausukaamme:

"Kirkasta, ihmisiä rakastava Herra, meidän sydämissämme Jumalan tuntemisen puhdas valkeus, jonka Sinä meille annat, ja avaa meidän ymmärryksemme silmät käsittämään evankeliumisi saarnoja. Istuta meihin myös autuuttavien käskyjesi pelko, että me hilliten kaikki lihalliset himomme viettäisimme hengellistä elämää ajatellen ja tehden kaikkea, mikä Sinulle kelpaa, sillä Sinä, Kristus Jumala, olet sielujemme ja ruumiittemme valkeus ja me kunniaa edeskannamme Sinulle, iankaikkiselle Isällesi sekä kaikkein pyhimmälle, hyvälle ja eläväksi tekevälle Hengellesi nyt ja aina ja iankaikkisesti."

Aamen.

isä Johannes Hätinen

Katso myös