Toiminnot

Maailman kristinusko numeroina 2015

Kohteesta Ortodoksi.net

Versio hetkellä 8. maaliskuuta 2015 kello 19.44 – tehnyt Hannu (keskustelu | muokkaukset)
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)

IBMR (the International Bulletin of Missionary Research) on julkaisuut tämän vuotisen (2015) tutkimuksensa "Globaalin kristinuskon tilasta". Tutkimus on täynnä numeroita, joista jotkut ovat rohkaisevia ja jotkut masentavia.

Tämä Ortodoksi.netin teksti perustuu George Weigelin nettisivustolle "First Things" tekemään arvioon ko. tutkimuksesta.

Ortodoksien määrä vuosina 1900 - 2050
(kuva © Ortodoksi.net)

Eräänä lähtökohtana voidaan myös pitää tietoa siitä, että vuonna 1900 vain noin hieman vajaat 28 % aikuisista maailmassa oli lukutaitoisia 1,6 miljardin väestömäärästä. Vuonna 2015 tuo prosenttiluku on 81 % ja väestön määrä 7,3 miljardia. Ennusteessa arvioidaan lukujen olevan vuonna 2050 noin 88 % ja 9,5 miljardia.

Niistä noin 7,3 miljardista ihmisestä, jotka asuttavat maapalloa, uskovaisia on noin 89 %, kun samasta joukosta vain noin 1,8 % sanoo olevansa ateisteja ja noin 9 % epäileviä agnostikkoja, jotka siis eivät usko Jumalaan, koska Jumalan olemassaoloa ei voida todistaa, mutta he eivät myöskään kiellä Jumalan olemassaoloa, koska sitäkään ei voida todistaa.

Kaikki tämä viittaa alkuperäisen artikkelin tekijän mukaan siihen, että uusateistien "pääjehu" (Chief Poopah) Richard Dawkins ja hänen ystävänsä eivät ole tarkasti ottaen voittaneet tilannetta, vaikka heidän "markkinaosuutensa" on noussut vuodesta 1900.

Vuonna 1900 [roomalais]katolilaisia oli maailmassa noin 267 miljoonaa, nykyään tuossa maailman laajuisessa kirkossa on noin 1,2 miljardia jäsentä ja jäsenmäärän arvioidaan kasvavan noin 1,6 miljardiin vuosisadan puoleen väliin mennessä. Silti islam syrjäytti katolilaisuuden maailman suurimpana uskontona viime vuosisadan viimeisellä neljänneksellä. Globaalin muslimiväestön määrä, joka oli vuonna 1970 noin 571 miljoonaa, arvioidaan olevan nyt 1,7 miljardia.

Valtavinta kasvu on ollut viime vuosisadalla Afrikassa, jossa asui vuonna 1900 vain noin 8,7 miljoonaa kristittyä ja nykyään siellä on heitä noin 542 miljoonaa ja vuoteen 2050 mennessä noin 1,2 miljardia eli saman verran kristittyjä kuin Latinalaisessa Amerikassa ja Euroopassa yhteensä.

Tällä vuosisadalla kristinuskosta on tullut myös enemmän kaupunkilaisten uskonto. Kun vuonna 1900 vain noin 29 & maailman kristityistä asui kaupungeissa, tänään tuo luku on 65 %. Sen tosin ennustetaan supistuvan vuoteen 2050 mennessä noin 59 %:iin.

Ehkä kaikkein hämmästyttävin luku löytyy kuitenkin tutkimuksesta helluntailaisten ja karismaattisten kristittyjen kohdalta. Kun vuonna 1900 näiden lukumäärä oli reilusti alle miljoonan (n. 981 000), nykyään se on lähes 644 miljoonaa ja määrän ennustetaan kasvavan yli miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Helluntailaisuus ja karismaattinen kristinusko ovat nopeimmin kasvava ilmiö maailman uskontohistoriassa.

Nämä kolme ilmiötä - afrikkalainen kasvu, kaupunkilaistuminen ja helluntailaisuuden nousu - edesauttavat mahdollisesti myös suuresti kristillisen maailman pirstoutumista.

Vuonna 1900 kristityt muodostivat noin 35 % maailman väestöstä ja vuonna 1970 kolmanneksen. Vuonna 2000 tuo prosenttiluku pieneni reiluun 32 %:iin ja nykyisin sen on taas hieman noussut vajaaseen 34 %:iin ja ennuste vuodelle 2025 on vajaat 34 % ja vuodelle 2050 jo noin 35 %.

Dramaattista meidän kannalta katsottuna asiassa on se, että Euroopan osuus maailman kristittyjen väestömäärästä on pienentynyt vuoden 1900 prosenttiluvusta 66 % nykyiseen 23 %:iin.

Tutkimuksesta selviää myös vielä yksi huolestuttava tieto: sen mukaan vain 14 % ei-kristityistä ihmisistä tuntee kristityn. Tämä on tieto, joka kertoo sekä uskonnollisesta eristäytymisestä että myös evankelioimisen epäonnistumisesta. Siellä siis riittää vielä paljon työtä vaikkapa erilaisten kristittyjen ryhmittymien lähetystyölle erityisesti siis niiden parissa, joilla ei vielä ole kosketusta kristinuskoon.

Ortodoksi.net
8.3.2015

(lähde: amerikkalaisen tutkijan, George Weigelin artikkeli aiheesta)

Ks. IBMR: International Bulletin of Missionary Research
Ks. IBMR: Christianity 2015: Religious Diversity and Personal Contact
Ks. IBMR: Status of Global Christianity, 2015, in the Context of 1900–2050