Toiminnot

Pyhien apostolien säännöt

Kohteesta Ortodoksi.net

Nämä säännöt ovat ortodoksisen kirkon kanonien kokoelmissa ensimmäisellä sijalla.

  • Sääntöjä on 85.
  • Sääntöjen tärkeyden ja merkityksen on vahvistanut Trullon kirkolliskokous v. 691. (Trullo: 2. sääntö)
  • Pyhät apostolit eivät ole näitä sääntöjä välittömästi kirjallisesti laatineet.
  • Säännöt saavat alkunsa apostolisesta perimätiedosta ja ne ovat säilyneet apostolien seuraajien avustuksella suullisena perimätietona ja niitä on siirretty toinen toisilleen ja vihdoin Trullon kirkolliskokoukselle.
  • Säännöt tulleet nykymuodossaan tunnetuiksi 3. vuosisadan lopussa tai viimeistään 4. vuosisadan alussa.
  • Sääntöjen perusajatus on täydellisesti yhteensopiva sen opin kanssa, joka sisältyy Pyhään Raamattuun ja etenkin sen Uuden Testamentin kanonisiin kirjoihin.
  • Säännöt vastaavat tarkkaan kirkollista käytäntöä, joka on esitetty apostolien aikaisissa tai aikaisten ihmisten teoksissa.
  • Kirkon ensimmäiset kirkolliskokoukset ja kirkkoisät ovat tunnustaneet niille apostolisen arvon.

HAP


Ortodoksisen kirkon kanonit

1. Perustavat säännöt

2. Lisäsäännökset