Toiminnot

Teologian kandidaatti

Kohteesta Ortodoksi.net

Versio hetkellä 2. helmikuuta 2009 kello 16.48 – tehnyt Hannu (keskustelu | muokkaukset)
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)

Teologian kandidaatti (lyhennyksenä TK) on teologian alalta suotitettu yliopistotutkinto.

Aikaisemmin TK oli niin sanotun alemman korkeakoulututkinnon nimitys ja teologian maisteri (TM) oli sen oheen erikseen ostettu arvonimi.

Nykyisin TK on edelleen alin teologian alan korkeakoultutkinnoista sillä erotuksella, että kaikki yliopistossa teologisen tutkinnon suorittaneet saavat automaattisesti teologian maisterin (TM) arvon ja saavat käyttää nimitystä maisteri ja siitä käytetään nimitystä ylempi korkeakoulututkinto.

Muut teologian alan tutkinnot ovat:

  • teologian lisensiaatti (TL) (tieteellinen jatkotutkinto)
  • teologian tohtori (TT) (tieteellinen jatkotutkinto)

Ortodoksisessa kirkossa vaadittavaan papin virkaan (toimeen) ovat kelvollisia myös vanhemman koulutuksen saaneet (joko pappisseminaarin tutkinto tai TK), mutta uusilta vaaditaan jo uudempi TM-tutkinto. Joissain erityistapauksissa hyväksytään myös ulkomailla suoritettu vastaava tutkinto.

Tutkinnon suorittanut ei automaattisesti saa ortodoksisessa kirkossa pappisvihkimystä, ellei hänellä ole papin tehtävää (pysyvää tai väliaikaista) jossakin seurakunnassa.

Yliopistotutkinto ei ole ortodoksisessa kirkossa edellytys pappisvihkimykselle, koska papiksi tai diakoniksi voidaan vihkiä niin sanotusti harrastuneisuuden perustella muunkin tutkinnon suorittanut tai kuka tahansa piispan hyväksymä henkilö, joka usein joutuu silti suorittamaan joitain osia tutkinnosta suoraan esimerkiksi piispalle.

Aikaisemmin ortodoksisessa kirkossa oli käytössä pappisseminaarista saadut erilliset tutkinnot:

  • ortodoksinen pappiskandidaatin tutkinto
  • ortodoksisen kanttorin tutkinto

Nykyisin molemmilla edellä mainittujen alojen (uusilla) yliopisto-opiskelijoilla on suoritettavanaan teologian maisterin loppututkinto.

Joensuun yliopiston ortodoksisen teologian koulutusohjelma on perustettu 1988, jolloin Suomen ortodoksinen pappisseminaari Kuopiossa lakkautettiin ja koulutus siirrettiin Joensuun yliopistoon.

Ortodoksisen teologian laitos on maamme ja Pohjoismaiden ainoa akateemista ortodoksista teologista koulutusta antava yksikkö.

Joensuussa voi valita seuraavista suuntautumisvaihtoehdoista (v. 2009):

  • Teologin suuntautumisvaihtoehto
  • Opetusalan suuntautumisvaihtoehto
  • Kulttuurin ja yhteiskunnan suuntautumisvaihtoehto

Teologin, opetusalan sekä kulttuurin ja yhteiskunnan suuntautumisvaihtoehdoissa opiskelija voi valita pääaineeksi:

Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdossa pääaineena on:

Lisäksi opintoihin kuuluu klassisia kieliä (kreikkaa, hepreaa, latinaa) ja muita yleissivistäviä opintoja.

Lisätietoja saa Joensuun yliopiston omilta sivuilta.

HAP