Toiminnot

Varhaiskristillisiä arvoituksia

Kohteesta Ortodoksi.net

Versio hetkellä 19. toukokuuta 2009 kello 14.48 – tehnyt Petja (keskustelu | muokkaukset)
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)

Varhaiskristityillä oli monia salaisuuksia, joita he joutuivat keksimään välttääkseen vainoajia. Nämä mystiset salaisuudet avautuivat vain kristinuskoa tunteville. Kristityt joutuivat kokoontumaan salassa, koska heidän uskontonsa oli kielletty. Oli tärkeää tunnistaa muut kristityt ilman, että viranomaiset olisivat heitä tunnistaneet.

Mystiikkaa harjoittavat uskonnot kiinnostivat roomalaisia, jotka pitivät oman uskontonsa riittejä tylsinä. Tämä saattoi olla yksi syy kristinuskon leviämiseen Rooman valtakunnassa. Varhaiskristityt käyttivät erilaisia kuvallisia symboleita, jotka olivat usein vertauksia Jeesuksesta. Tällaisia olivat esimerkiksi kuvat kalasta, karitsasta tai hyvästä paimenesta. Kuvia maalattiin esimerkiksi katakobmien seiniin, jolloin kristityt löysivät oikean tien katakombien käytäväverkostossa.

Kuvien lisäksi käytettiin sanoja, jotka sisälsivät arvoituksia tai vertauksia. Esimerkiksi kreikankielen sana ICHTHYS tarkoitti yksinkertaisesti kalaa, mutta sanan kirjaimet saivat toisenlaisen tulkinnan, kun ne omaksuttiin tarkoittamaan sanoja Iesos Christos Theou Yios Soter eli Jeesus Kristus, Jumalan Poika, Pelastaja. Kalalla oli siis vahva symboliarvo kristillisyydessä sekä kuvallisesti että sanallisesti. Risti-symbolia ei käytetty varhaiskristillisenä aikana. Siitä tuli kristinuskon symboli vasta, kun kristinusko laillistettiin 300-luvulla.

Kalaakin vaikeampi arvoitus oli niin kutsuttu ROTAS-SATOR-neliö. Se sisälsi latinankieliset sanat ROTAS OPERA TENET AREPO SATOR, jotka muodostavan palindromin sivuttain ja pystysuunnassa. Neliö ilmenee kahdessa muodossa, vanhemmassa ja uudemmassa, jotka ovat päinvastaiset, toisen alkaessa sanalla ROTAS ja toisen SATOR. Tätä neliötä on löydetty kaiverrettuna kiveen ja papyryksiin eri puolilla Rooman valtakuntaa muun muassa seuraavista paikoista:

  • Herculaneumista, vanhasta roomalaisesta kaupungista nykyisessä Italiassa.
  • Corinium Dobunnorumista, vanhasta roomalaisesta kaupungista nykyisessä Britanniassa Gloucestershiressä, Cirencesterissä.
  • Dura-Europosista, vanhasta hellenistis-roomalaisesta kaupungista nykyisessä Syyriassa.
  • Sienasta Duomo-katedraalista, kaupunki Keski-Italiassa Toscanan alueella
  • Ritareiden kirkosta Valettasta, Maltalla
  • Manchesterista, nykyisessä Britanniassa

Ensimmäiset löydetyt neliöt ovat Durasta 200-luvulta ja Britanniasta 300- tai 400-luvulta. Neliön sanat voisi kääntää suunnilleen seuraavalla tavalla:

<swf align="right">Paternoster.swf‎

Rotas-Sator-neliö


SATOR = kylväjä, viljelijä (istuttaja)

AREPO = (luultavasti nimi)

TENET = pitää (kiinni), sisältää

OPERA = toimia, huoltaa, ponnistella

ROTAS = pyörät

Sanan AREPO merkityksestä ei ole varmuutta, mutta yleesä se ymmärretään nimeksi. Lauseen kääntämiseen on kaksi eri mahdollisuutta, jotka karkeasti menisivät seuraavalla tavalla.

  1. Kylväjä Arepo pitää pyöriä ponnistuksin. [engl. The sower Arepo holds the wheels with effort.]
  2. Kylväjä Arepo ohjaa kädellään (toiminnallaan) auraa (pyörät). [engl. The sower Arepo leads with his hand (work) the plough (wheels)]

Näillä tarkoituksettomilla sanoilla on myös syvempi merkitys. Ne muodostavat latinenkielisen anagrammin. Jeesus sanoi: "Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu." (Ilm. 22:13) Jos neliöstä poistetaan kaksi A- ja O-kirjainta, loput kirjaimet voidaan järjestää uudelleen, jolloin ne muodostavat sanat PATER NOSTER kahteen kertaan kreikkalaisen ristin muodossa. PATER NOSTER on latinaa ja tarkoittaa "Isä meidän".

PATER NOSTER -palindromia ei voida todistaa alkuperäiseksi tarkoitukseksi täysin varmasti, mutta matemaattinen mahdollisuus kuvion ilmenemiseen on niin pieni, että se on hyvin todennäköisesti tarkoittanut juuri tätä. Neliön kirjaimista voi muodostaa myös muitakin anagrammeja, mutta ne ovat melko kaukaa haettuja. Neliöllä on luultu historian saatossa olevan taikavoimia tai siihen on epäilty kätkeytyvän jonkin taian kaavan. Esimerkiksi 1800-luvulla Pensylvaniassa Hollantilaiset suojelivat karjaa noituudelta neliön avulla.

Petja Pyykkönen

Katso muita artikkeleita symboliikasta.