Toiminnot

Aadam

Kohteesta Ortodoksi.net

(Ohjattu sivulta Aatami)
Jumala loi Aadamin kuudentena päivänä
(Kuva © Pyykkönen)
Herra kieltää Aadamia syömästä hyvän ja pahan tiedon puusta.
(Kuva © Pyykkönen)

Aadam (hepreaksi ‏אָדָם‎, "ihminen", "ihmiskunta"; arab. ‏آدم‎, "Punainen", "maa") oli ensimmäinen ihminen, jonka Jumala loi kuudentena päivänä omaksi kuvakseen maan tomusta. Jumala laittoi Raamatun Vanhan testamentin mukaan Aadamin vartioimaan Eedeniä ja loi myöhemmin hänelle kumppaniksi Aadamin kylkiluusta Eevan. Myöhemmin heidät karkotettiin Eedenistä syntiinlankeemuksen seurauksena. Aadam eli 930 vuotiaaksi ja sai useita lapsia, joista nimeltä mainittuja Raamatussa ovat Kain, Abel ja Set.

Eräs paljon keskustelua herättänyt seikka on ollut arvelu siitä, minkä ikäisiksi Aadam ja Eeva luotiin. Raamattu ei sitä kerro. Juutalainen traditio määrittelee heidän iäkseen luomishetkellä 20-40 vuotta, joissain osissa alkukirkkoa ajateltiin heidän olleen alussa lapsia ja näin siis viattomia. Tällä tavalla ajattelivat muun muassa Ireneos ja Klemens Aleksandrialainen. Samoin joissain syyrialaisissa lähteissä, kuten esimerkiksi Liber Graduumissa, on ajatuksia tuollaisesta luomisesta. Näiden ajatusten mukaan lankeemus ja synti tulivat paratiisiin seksuaalisen halun heräämisen myötä.

1.Moos.1:26-27

"Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu." Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät."


Vuoden 1933/38 ja 1992 Raamatuissa käytettiin nimitystä Aadam, vuoden 1776 Bibliassa Adam ja muissa lähteissä esiintyy myös suomennettu nimi Aatami.

Petja Pyykkönen