Toiminnot

Akylas Apostoli

Kohteesta Ortodoksi.net

(Ohjattu sivulta Akylas (apostoli))

Pyhä apostoli Akylas (kreikaksi: Ἀκύλας / Akylas,nimi esiintyy myös muodossa: Aquila), yksi 70 apostolista, oli mahdollisesti apostoli Paavalin opetuslapsi. Hän oli kotoisin Pontuksesta ja syntyään juutalainen, joka asui Roomassa vaimonsa Priscillan (nimi esiintyy myös muodossa: Prisca, joka lieneen ollut hänen virallinen nimensä) muistopäivä 13.2. kreikkalaisessa kalenterissa) kanssa.

Heitä voidaan hyvällä syyllä kutsua yhdeksi kuuluisimmista pareista kristittyjen Raamatussa, koska heidät mainitaan siellä seitsemän kertaa, aina parina eikä koskaan erikseen. Niistä seitsemästä kerrasta, viisi kertaa Priscillan nimi on mainittu ensimmäisenä. Heidän yhtenäisyytensä tehtävässään ja ​maallikkojen johtajina inspiroi vielä nykyäänkin kirkon jäseniä toimimaan yhdessä niin opettajina kuin evankeliumin saarnaajina.

Karkotus Roomasta

Keisari Claudiuksen (41-54) valtakaudella kaikki juutalaiset karkotettiin Roomasta ja näin myös pyhä Akylas ja hänen vaimonsa Priscilla joutuivat lähtemään. He asettuivat asumaan Korinttiin, jonne apostoli Paavali saapui melko pien tuon jälkeen Ateenasta saarnaamaan evankeliumia. Tutustuttuaan Akylakseen hän alkoi elää Akylaksen talossa ja he tekivät työtä – telttoja – myös yhdessä.

Efesoon

Saatuaan kasteen apostoli Paavalilta, Akylaksesta ja Priscillasta tul Paavalin uskollisia ja innokkaita opetuslapsia. He lähtivät Paavalin mukana Efesoon. Apostoli Paavali kehotti heitä jatkamaan Efesosa evenkeliumin saarnaamista ja meni itse Jerusalemiin, ollakseen siellä läsnä helluntain juhlassa. Efesossa Akylas ja Priscilla kuulivat aleksandrialaisen tulokkaan – juutalaisen Apolloksen – rohkeaa saarnaamista. Hän oli saanut uskon perusteiden opetusta, mutta tunsi vain pyhän Johannes Edeläkävijän (Kastajan) kasteen. Akylas ja Priscilla kutsuivat Apolloksen luokseen ja selittivät hänelle tarkemmin Herran tietä. Priscilla ja Aquila olivat näin ehkä varhaisimpia tunnettuja kristillisen teologian opettajia.

Takaisin Roomaan

Keisari Claudiuksen kuoleman jälkeen juutalaiset saivat luvan palata Italiaan ja Akylas ja Priscilla palasivatkin Roomaan. Apostoli Paavalin kirje roomalaisille muistuttaa hänen uskollisista opetuslapsistaan (Room.16:3-4):

”Tervehtikää Priscaa ja Aquilaa, työtovereitani Kristuksen Jeesuksen palveluksessa. He ovat panneet henkensä alttiiksi minun takiani, ja heitä kiittävät minun lisäkseni myös kaikki pakanuudesta kääntyneiden seurakunnat.”

Piispaksi Aasiaan

Pyhä Akylas ei ollut pitkään Roomassa: apostoli Paavali teki hänestä piispan Aasiaan. Pyhä Akylas uurasti innokkaasti saarnaten evankeliumia Aasiassa, Akhaiassa (kreikaksi Αχαΐα) ja Herakleiassa (Ήράκλεια). Hän käännytti pakanoita kristityiksi ja vahvisti äskettäin kääntyneiden kristittyjen uskoa, hän asetti pappeja eri paikkakunnille ja tuhosi epäjumalien kuvia. Pyhä Priscilla avusti häntä koko ajan tässä apostolisessa työssä.

Marttyyrikuolema

Pyhä Akylas koki lopulta marttyyrikuoleman, kun pakanat murhasivat hänet. Kirkon tradition mukaan pyhä Priscilla kuoli yhdessä hänen kanssaan.

Muistopäivä

Ortodoksinen kirkko muistelee pyhää apostoli Akylasta (Aquilaa) ja hänen vaimoaa pyhää Priscillaa (Priscaa) aina vuosittain heidän omana muistopäivänään heinäkuun 14. päivänä sekä yhdessä muiden 70 apostolin kanssa 4. päivä tammikuuta. Kreikkalaisessa perinteessä heidän muistopäivänsä on 13. päivä helmikuuta.

HAP

Tropari ja kontakki

Tropari, 1.sävelmä

Paavalin opetuslapsena ja toverina sinä sait sieluusi saarnaamisen armolahjan. | Sinä loistit erheen yössä ja kilpailit Herran kunniasta. | Oi Akylas, Vapahtajan pyhä lähettiläs, || me ylistämme sinua.

Toinen tropari, 3.sävelmä

Oi pyhä apostoli Akylas, | rukoile armollista Jumalaa, | että Hän antaisi || synninpäästön meidän sieluillemme.

Kontakki, 4.sävelmä

Kirkolla on sinut suurena aurinkona, oi Akylas, | ja sinä valaiset opetuksen säteillä ne, jotka uskollisesti kunnioittavat sinua, || Herran kunniakas apostoli.

Minea