Toiminnot

Apologetiikka

Kohteesta Ortodoksi.net

(Ohjattu sivulta Apologia)
Tertullianuksen teos: Apologeticum

Apologetiikka tarkoittaa jonkin opin yleensä kristinuskon teologista järjestelmällistä puolustamista, uskonpuolustustekniikkaa. Termi tulee kreikan kielen sanasta απολογια (apologia), joka tarkoittaa hyökkäyksen kohteena olevan näkökannan puolustamista.

Varhaiseen kristilliseen apologetiikkaan kuuluvat useiden varhaiskristillisten kirjailijoiden työt, kuten Justinos Marttyyrin Marcus Aureliukselle suunnatut apologit, sekä useiden kirkkoisien teokset.

Näitä ensimmäisten vuosisatojen kristillisiä puolustajia nimitetäänkin usein juuri apologeetoiksi (kreikaksi:απολογητής / puolustaja, puolestapuhuja, venäjäksi: апологет). Tällaisia olivat muiden muassa pakanoita vastustaneet Kordatos, Aristides Ateenalainen (k.134), Athenagoras Ateenalainen (v. 133-190), Aristion, Justinos Marttyyri (n.v. 114-165), Tatianos Assyrialainen (k.185) ja Theofilos Antiokialainen. Juutalaisia vastaan puolustaneita apologeettoja olivat muiden muassa Justinos Marttyyri, Miltiadis, Tertullianus (v. 155-230), Eusebios Kesarealainen ja Didiros Tarsolainen.

HAP