Toiminnot

Hoosea Profeetta

Kohteesta Ortodoksi.net

(Ohjattu sivulta Hoosea (profeetta))

Profeetta Hoosea on ensimmäinen Raamatun Vanhan testamentin ns. pienistä profeetoista. Hoosea kuului Isaskarin sukuun ja oli Beerin poika. Hän eli noin 700-900 vuotta ennen Kristuksen syntymää Israelin pohjoisessa valtakunnassa, tarkkaa aikaan on vaikea määritellä. Hän eli ja vaikutti samaan aikaan kuin Juudeassa vaikuttaneet profeetat Jesaja , Miika ja Aamos. Profeetan nimi, Hoosea, viittaa suomennettuna pelastettuun.

Pohjoisvaltakunnan profeetta

Noihin aikoihin useat israelilaiset olivat unohtaneet todellisen Jumalan ja palvoivat epäjumalia. Profeetta Hoosea yritti neuvoillaan kääntää näiden harhautuneiden toimet takaisin isiensä uskon pariin. Hän toi puheissaan ja teoissaan esiin useita israelilaisten pahoja tekoja ja epäoikeudenmukaisuuksia juuri pohjoisvaltakunnan alueella. Hän julisti heille suuria vastoinkäymisiä ja onnettomuuksia muiden kansojen tahoilta sekä heidän siirtoaan Assyyriaan vankeuteen. Joskus profeetta Hoosean epäsovinnaisia toimia profetoinnissaan on verrattu myöhempään ilmiöön, Kristuksen tähden houkkuuteen.

Kristuksen tekojen ennustaja

Monta sataa vuotta ennen Vapahtajamme lihaksi tulemista Pyhän Hengen johdatuksella profeetta ennusti vanhan liiton uhrijärjestelmän ja aaronilaisen pappeuden lopun (Hoos.6:6) sekä sen, että tietoisuus todellisesta Jumalasta leviää läpi koko maailman lopettaen sodat ja tuoden rauhan (Hoos. 2:20-23). Hoosea puhui myös Kristuksesta kuinka hän palaa takaisin Egyptistä (Hoos.11:1), herää kuolleista kolmantena päivänä (Hoos.6:2) ja voittaa kuoleman (Hoos.13:14).

Hoosean kirja

Hoosean profetiat on koottu hänen nimeään kantavaan Vanhan testamentin Hoosean kirjaan. Hoosean kirja on pisin niistä profeetallisista kirjoista, jotka kirjoitettiin ennen Baabelin vankeutta. Kirjan alussa luetellaan sen tapahtumien sijoittuvan Juudan kuninkaiden Ussian, Jotamin, Ahaan ja Hiskian (715–687 eKr) , ja Israelin kuninkaan Jerobeamin (vv.931–910 eKr.) aikaan. Profeetallinen palvelu kesti kaikkiaan yli kuusikymmentä vuotta. Jumalan inspiroima profeetta kuoli korkeassa iässä omistaen koko elämänsä Jumalan tahdon täyttämiselle.

Hoosean muisto

Ikoneissa profeetta Hoosea kuvataan vahvarakenteiseksi, kiharapartaisena ja harmaantuneena vanhuksena. Ortodoksinen kirkko muistelee profeetta Hooseaa vuosittain aina lokakuun 17. päivänä.

Minea

Kirjallisuutta

  • Munkki Serafim (toim.): Synaksarion - lokakuu
    • Pyhä profeetta Hoosea s. 226-227
  • Tapani Repo (toim.): Pyhä muisto I
    • Profeeetta Hoosea s. 102-103