Toiminnot

Isä (Jumala)

Kohteesta Ortodoksi.net

(Ohjattu sivulta Jumala)
Tämä artikkeli on osa artikkelisarjasta:
Tutustu
ortodoksiseen kirkkoon
Traditio
Raamattu
Uskontunnustus
Ekumeeniset kirkolliskokoukset
Pyhät
Ortodoksinen jumalanpalvelus
osa 1 | osa 2 | osa 3
Liturgia
Kanonit
Ikoni
Symbolismi
Pyhä Kolminaisuus
Isä (Jumala)
Jeesus Kristus
Pyhä Henki
Yksi, Pyhä, katolinen ja apostolinen Kirkko
Ekklesiologia
Kirkkohistoria
Mysteriot

Ortodoksinen kirkko opettaa, että tiedämme Jumalasta vain, koska Hän on Jumalana osoittanut itsensä omalla luomistyöllään. Herra on Jumala! Hän antoi valonsa meille. - Siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimessä. (Ps.118:27,26). Myös Jumalan itsensä ilmaiseminen perustuu Hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen, Vanhassa testamentissa mainittuun Jumalan asteittaisen ja osittaisen paljastamisen täyttymykseen. Jeesus on todellinen ”siunattu … joka tulee Herran nimeen.”

Jumala on pyhä

Raamatun mukaan ja sekä Vanhan että Uuden testamentin pyhien ihmisten kokemuksen perusteella Jumala on ehdottomasti pyhä. Tämä tarkoittaa kirjaimellisesti, että hän on täysin erilainen ja erityinen kuin kukaan muu, joka on olemassa. Hän on ainutlaatuinen ja niin täydellinen, että Hänen olemassa oloaan ei voi verrata kenenkään tai minkään muun olemassa oloon. Jumala on traskendenttinen, yliaistillinen, ylimaallinen, ”mitä Hän on olemukseltaan ja luonnoltaan, on täysin meidän ymmärryksemme ja käsityskykymme ulkopuolella.” (pyhä Johannes Damaskolainen)

Yksi Jumala, Pyhä Kolminaisuus


Pyhä Kolminaisuus
ikoni, 1400-luku
maal. Andrei Rublev
Kuva: Wikipedia

Ortodoksinen usko katsoo, että Jumalan ykseys, yhtenäisyys ei myöskään ole mikään matemaattinen tai filosofinen käsite ”yhdestä”. Kirkko opettaa, että Jumala on Pyhä Kolminaisuus. Yksi Jumala, kolme persoonaa: Isä, Poika ja Pyhä Henki, joista jokainen ”asuu” kahdessa muussa rakkauden ikuisena armon osana. Jumala ei ole vain yksi vaan myös liitto. Kirkon opetuksessa ja sen syvässä kokemuksessa kerrotaan, että on vain yksi Jumala, koska on yksi Isä. Poika on syntynyt Isästä ja Henki lähtenyt Isästä, molemmat samassa Isän oman olemisen ajattomassa ja ikuisessa toimessa. Mitä Isä on, sitä myös Poika ja Henki ovat. He jakavat jumalallisen luonnon Isä Jumalan kanssa ollen ”yhtä olemusta” Hänen kanssaan.

Pyhä Johannes Damaskolainen kirjoittaa kirjassaan ”Ortodoksisen uskon tarkka esitys”:

”Kaikki, mitä Pojalla on, on Hengelläkin Isästä, jopa oleminen, ja ellei Isää olisi, ei olisi Poikaakaan eikä Henkeä, ja ellei Isällä olisi jotakin, ei sitä olisi Pojallakaan eikä Hengellä. Ja Isän tähden, se on, koska Isä on, on Poika ja Henkikin; ja Isän tähden Pojalla ja Hengellä on kaikki se, mitä on, se on, koska Isällä on se, paitsi syntymättömyyttä, syntymistä ja lähtemistä.”

Juuri kuten Isä on “sanomaton, käsittämätön, näkymätön, alati läsnä oleva ja ikuisesti sama”, niin Poika ja Henki ovat täsmälleen samoin. Jokainen jumalallinen attribuutti, joka kuuluu Isälle Jumalalle: elämä, viisaus, totuus, siunauksellisuus, pyhyys, voima, puhtaus ja ilo, kuuluvat samalla tavoin myös Pojalle ja Pyhälle Hengelle.

Isä Kaikkivaltias

Raamatussa sanaa Jumala – eräin harvoin poikkeuksin – käytetään Isä Jumalan nimenä, Poika on Jumalan Poika ja Henki on Jumalan Henki. Jumala, Israelin Jahveh (Abrahamin, Isakin ja Jaakobin Jumala), oli se, jonka Jeesus Kristus sanoi olevan Isänsä. Kaikkivaltias Jumala tunnetaan Isänä poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Jeesus opetti ihmisiä kutsumaan Kaikkivaltiasta Jumalaa Isäksi. Ennen Jeesusta kukaan ei uskaltanut rukoilla Jumalaa hänen intiimillä nimellään Isä. Jeesus opetti meille, rukoilkaa näin: ”Isä meidän, joka olet taivaissa …”

Taivaan ja maan luoja

Ortodoksisen luomisopin mukaan Jumala on luonut kaikki ja jokaisen, joka on olemassa, olemattomuudesta olemiseen. Luomisen raamatulliset kirjoitukset löytyvät Genesiksen eli Ensimmäisen Mooseksen kirjan 1. luvusta. Tärkein uskonopillinen kohta luomisessa on se, että Jumala yksin on luomaton ja joka paikassa oleva. Jokainen, joka on olemassa – paitsi Jumala itse – on Hänen luomansa.

Jumala on kaikkialla

Kaikkialla läsnä oleva on yksi Luojamme jumalallisista attribuuteista, jota painotetaan Kirkon opetuksessa. Rakastaen kaikkea hyvää, mitä on luonut, Jumala asuu kaikkialla maailmassa siinä, mitä Hän on luonut, hyvyydestään ja rakkaudestaan ihmiseen. Tämä ei tarkoita sitä, että Jumala ”on” oma luomistyönsä, Hän on enemmän kuin se, Hän on kaiken tämän yläpuolella, mutta Hän on myös olemassa siinä.

Emme tiedä Jumalan perusolemusta ja Hänen luontoaan, mutta Hänen energiansa vaikuttaa meissä. Jumalan energiat, jotka ovat Jumalasta, ovat läsnä kaikessa Hänen luomistyössään ja me koemme ne jumalallisena armona ja valona. Totinen Jumalamme on myös Jumala, joka toimii ajassa ja historiassa puuttuen suoraan asioihin ja konkreettisiin tilanteisiin.

Inkarnoitu, lihaksi tullut Jumala

Jumala on tullut alas maailmaan, ei vain energioittensa kautta, vaan Hänen omana persoonanaan. Pyhän Kolminaisuuden toinen persoona, ”totinen Jumala totisesta Jumalasta” syntyi ihmiseksi. ”Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.” (Joh.1:14)

Pojan, Jumalan Viisauden inkarnaatio Ihmisen poikana on Jeesus Kristus.

HAP