Toiminnot

Jumalallistuminen

Kohteesta Ortodoksi.net

(Ohjattu sivulta Jumaloituminen)

Jumalallistuminen eli teosis tai theosis (kreikaksi: θεωσις) tarkoittaa ortodoksisuudessa maailmankaikkeuden pyhittymistä Jumalan armovoimalla hyvän palvelukseen.

Ihmisluonnon jumalallistuminen on osa tätä maailmankaikkeuden pyhittymistä ja siihen pyritään mm. askeettisen elämäntavan avulla. Siinä tavoitteena on muuttaa ja kehittää ihmisluontoa kohti Kristuksen antamaa esikuvaa. Tähän tavoitteeseen päästään askel askeleelta lähestyen päämäärää, jota ei kuitenkaan voida koskaan saavuttaa.