Toiminnot

Apostolien vertainen

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirkkohistoriasta tunnetaan varsinaisten 12 apostolin ja niin sanottujen 70 apostolin lisäksi pyhiä, joita nimitetään arvonimellä 'apostolien vertainen (tai yhteen kirjoitettuna apostolienvertainen). Heitä kunnioitetaan apostolien työn jatkajina ja heidän veroisinaan.

Tällaisia apostolien vertaisia olivat muiden muassa