Toiminnot

Bönen före nattvarden

Kohteesta Ortodoksi.net

Jag tror, Herre, och bekänner,
att Du är i sanning Kristus,
den levande Gudens Son,
som har kommit i världen för att frälsa syndare,
bland vilka jag är den främste.

Även tror jag,
att detta här är Din renaste Lekamen,
och detta här är Ditt dyra Blod.
Därför beder jag Dig:
förbarma Dig över mig
och förlåt mig alla mina avsiktliga och oavsiktliga synder,
vilka jag har begått med ord eller i handling,
medvetet eller omedvetet,
och gör mig värdig att taga del av Dina renaste Hemligheter,
så att det blir mig icke till fördömelse,
utan till syndernas förlåtelse och evigt liv.

Tag emot mig nu som deltagare
i Din hemlighetsfulla måltid, o Guds Son,
ty jag uppenbarar icke hemligheten för Dina fiender,
ej heller kysser jag Dig såsom Judas,
men såsom rövaren bekänner jag Dig:
Herre, kom ihåg mig i Ditt rike.

Herre, låt icke deltagandet i Dina heliga Hemligheter
vara mig till dom eller fördömelse,
men till själens och kroppens bättring.

Amen.

(I annan översättning)

Jag tror, Herre, och bekänner
att du i sanning är Kristus,
den levande Gudens Son,
som har kommit till världen för att frälsa syndare,
och bland dem är jag den störste.

Jag tror också
att detta här är din obefläckade Kropp
och detta här ditt dyra blod.
Därför ber jag
att du skall förbarma dig över mig,
förlåta mig mina frivilliga och ofrivilliga synder,
dem jag har begått i ord eller i handling,
medvetet eller av okunskap,
och göra mig värdig att fri från fördömelse ta del av dina obefläckade Mysterier
till syndernas förlåtelse och till evigt liv.

Ta emot mig i dag som en deltagare
i din hemlighetsfulla måltid, o Guds Son.
Ty jag förråder inte Mysteriet för dina fiender,
jag ger dig inte en kyss så som Judas,
men så som rövaren bekänner jag dig:
Herre, tänk på mig i ditt rike.

Herre, låt inte mitt deltagande i dina heliga Mysterier
vara mig till dom eller fördömelse,
men till helande av min själ och min kropp.

Amen.