Toiminnot

Homoousios

Kohteesta Ortodoksi.net

Nikeassa v. 325 kirkolliskokouksen päätöksessä, joka on tekstiltään lähes identtinen ns. Nikean-Konstantinopolin uskontunnustuksen Isää ja Poikaa käsittelevän alkuosan kanssa, todettiin Pojan olevan samaa olemusta (kreikaksi: ὁμοούσιος / homoousios) kuin Isä, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu. Kilpailevana terminä kokouksessa oli homoiousios (kreikaksi: ὁμοιούσιος), joka tarkoittaa samankaltaista olemusta. Tätä kannattivat areiolaiset. Kokouksen päätöksen loppuosassa tuomittiin ne, jotka sanoivat, että poika on eri olemusta tai eri hypostaasia kuin isä.