Toiminnot

Jumalan valtakunta

Kohteesta Ortodoksi.net

Taivasten valtakunta tai Jumalan valtakunta (kreikaksi: βασιλεία τοῦ θεοῦ / basileia tou theou) on kristinuskon yksi keskeisimmistä käsitteistä, jolla viitataan siihen, että Jumalalla on kuninkaallinen hallintavalta kaikissa asioissa ylittäen jopa vastakohtansa maallisen vallan.

Taivasten valtakunta Raamatussa

Kristus - kylväjä
(seinämaalaus Iisalmen evakkokeskuksesta)
(Kuva © Pyykkönen)

Taivasten valtakunta mainitaan Raamatussa Uudessa testamentissa useissa kohdissa. Matteuksen evankeliumissa sanotaan (Matt.4:17):

Tästä lähtien Jeesus julisti: "Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!"

Kylväjävertauksen selityksessä Jeesus sanoo Markuksen evankeliumin mukaan (Mark.4:26):

Jeesus sanoi: "Tällainen on Jumalan valtakunta. Mies kylvää siemenen maahan.

Luukkaan evankeliumissa Autuuden lauseiden (Autuaaksijulistus) kohdalla sanotaan (Mark.6:20):

Jeesus katsoi opetuslapsiinsa ja sanoi: "Autuaita olette te köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta.

Termeinä käytetään siis molempia taivasten valtakunta ja Jumalan valtakunta, joskin ensimmäistä käyttää eniten Matteus ja jälkimmäistä Markus ja Luukas. Syy tähän löytyy evankeliumien kohderyhmistä. Matteus kirjoittaa juutalaisille, Markus ja Luukas pakanakansoille. Juutalaisille puhuttaessa oli parempi välttää Jumalan nimen sanomista.

HAP