Toiminnot

Jungfru Marias avsomnande troparion och kontakion

Kohteesta Ortodoksi.net

Jungfru Marias avsomnande, 15.8.

Troparion, 1:ta tonen

Då Du födde, bevarade Du Din jungfrudom, då Du insomnade i döden, lämnade Du ej världen, o Gudsföderska. Såsom Livets Moder övergick Du till Livet, och med Dina böner befriar Du från döden våra själar.

Kontakion, 2:ra tonen

Graven, ej heller döden, fick Gudsföderskan i sitt våld, Henne som oupplåtligt ber för oss och som orubbligt försvarar oss. Ty Hon som är Livets Moder, fördes till livet av Honom som hade varit i den obefläckade Gudsmoderns sköte.