Toiminnot

Kerubsången

Kohteesta Ortodoksi.net

Hemlighetsfullt föreställande keruber,
och sjungandes den treheliga sången för den levandegörande Treenigheten:
låtom oss nu avlägga alla jordiska omsorger.
Amen.
För att möta alltets Konung såsom segrare,
osynligt buren av änglaskaror.
Halleluja, halleluja, halleluja

I annan översättning

Låt oss, som på hemlighetsfullt sätt avbildar keruberna
och till den livgivande Treenigheten
sjunger en trefalt helig sång,
nu avlägga all omsorg om det jordiska,
för att motta alltets Konung, som osynligt ledsagas av änglarnas skaror.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Kerubiveisu suomeksi / på finska