Toiminnot

Kesäkuun troparit ja kontakit

Kohteesta Ortodoksi.net

Sisällysluettelo

Marttyyri Justinos Filosofi, 1.6.

Tropari, 4.säv.

Marttyyrisi Justinos, oi Herra, | on kärsimyksissään saanut Sinulta, meidän Jumalaltamme, kuihtumattoman voittoseppeleen, |sillä omistaen Sinun antamasi voiman | hän voitti julmat vaivaajat ja kukisti pahojen henkien voimattoman röyhkeyden. || Hänen rukouksiensa tähden pelasta meidän sielumme.

Kontakki, 3.säv.

Jumalan Kirkko on koristettu viisautesi jumalallisilla sanoilla, oi Justinos, ja sen valaisee maailman elämäsi kirkkaudella. Kuolemasi vuoksi olet saanut kruunun. Seisoessasi Kristuksen edessä enkelten kanssa, rukoile meidän kaikkien puolesta.

Herramme Jeesuksen Kristuksen taivaaseenastuminen, 40 päivää pääsiäisestä

Tropari, 4. säv.

Oi Kristus, meidän Jumalamme, sinä menit kunniassa taivaaseen annettuasi Pyhän Hengen lupauksessa ilon opetuslapsillesi, joiden uskon oli vahvistanut suloinen sanoma, että sinä olet Jumalan Poika, maailman Vapahtaja.

Kontakki, 6. säv.

Täytettyäsi Jumalan kaitselmuksen pelastuksemme tähden ja yhdistettyäsi maallisen taivaallisen kanssa sinä, oi Kristus, meidän Jumalamme, menit kunniassa taivaaseen, mutta sinä et suinkaan eronnut meistä, vaan olet aina kanssamme ja lupaat niille, jotka sinua rakastavat: Minä olen teidän kanssanne eikä kukaan voi olla teitä vastaan.

Pyhä Nikeforos Tunnustaja, 2.6.

Tropari, 4.säv.

Uskon ohjeeksi, lempeyden esikuvaksi | ja itsekieltäymyksen opettajaksi Kristus osoitti sinut laumallesi. | Sen tähden olet sinä saavuttanut alistumisellasi ylhäisen aseman | ja köyhyydessäsi rikkaudet. | Rukoile, oi esipaimen Nikeforos, Kristusta Jumalaamme || pelastamaan meidän sielumme.

Kontakki, 4.säv.

Oi Nikeforos, sinä otit vastaan Jumalalta taivaasta voittajan kruunun. Kristuksen esipaimen ja opettaja, pelasta ne, jotka kunnioittavat sinua uskossa.

Pyhä Lukillianos, pyhä neitsytmarttyyri Paula ja kanssakilvoittelijat Claudios, Hypatios, Paavali ja Dionysios, 3.6.

Tropari, 4.säv.

Marttyyrisi Lukillianos, oi Herra, | on kärsimyksissään saanut Sinulta, meidän Jumalaltamme, kuihtumattoman voittoseppeleen, | sillä omistaen Sinun antamasi voiman | hän voitti julmat vaivaajat ja kukisti pahojen henkien voimattoman röyhkeyden. || Hänen rukouksiensa tähden pelasta meidän sielumme.

Kontakki, 1.säv.

Viisas ja rohkea marttyyri Lukillianos, sinut heitettiin tuleen, joka ei sinua polttanut, sait Jumalalta virkistävän kasteen. Sen vuoksi ihmeesi ovat yliluonnollisia. Pyhien lapsiesi kanssa, muista meitä.

Pyhä Mitrofanis Konstantinopolilainen, 4.6.

Tropari, 4.säv.

Uskon ohjeeksi, lempeyden esikuvaksi | ja itsekieltäymyksen opettajaksi asian totuus osoitti sinut laumallesi. | Säentähden olet sinä saavuttanut alistumisellasi ylhäisen aseman | ja köyhyydessäsi rikkaudet. Rukoile, oi isä esipaimen Mitrofanis, | Kristusta Jumalaamme || pelastamaan meidän sielumme.

Kontakki, 2.säv.

Sinä opetit ja säilytit Kristuksen opit suuresti enentäen laumaasi, oi pyhä Mitrofanis. Siksi elätkin enkelten kanssa iankaikkisen elämän ilossa. Rukoile lakkaamatta Kristusta puolestamme.

Pappismarttyyri Dorotheos Tyroslainen, 5.6.

Tropari, 4.säv.

Uskon ohjeeksi, lempeyden esikuvaksi | ja itsekieltäymyksen esikuvaksi asian totuus osoitti sinut laumallesi. | Säentähden olet sinä saavuttanut alistumisellasi ylhäisen aseman | ja köyhyydessäsi rikkaudet. | Rukoile, oi isä esipaimen Doroteos, | Kristusta Jumalaamme ||pelastamaan meidän sielumme.

Kontakki, 3.säv.

Oi piispa ja marttyyri Doroteos, sinä saarnasit ortodoksista oppia tarjoten itsesi Luojalle pyhänä uhrileipänä. Sinä loistit askeettisessa elämässä ja taistelit suurella rohkeudella kuolemasi hetkellä, siksi ansiosi mukaan sait kruunun Kristus Jumalalta.

Pyhä Hilarion Uusi, 6.6.

Tropari, 4.säv.

Oi isiemme Jumala, | Sinä aina teet meille suopeutesi mukaan. | Älä siis ota pois laupeuttasi, | vaan isämme rukouksien tähden || ohjaa rauhassa meidän elämäämme.

Kontakki, 1.säv.

Rohkea taistelija Hilarion sinut heitettiin tuleen, joka ei sinua vahingoittanut. Sinä otit vastaan elämää antavan kasteen ylhäältä Jumalalta. Sinä taistelit yli inhimillisen kestävyyden ja sinulle annettiin ilo pyhien joukossa. Yhdessä heidän kanssaan, muista meitä, jotka kunnioitamme sinua.

Pappismarttyyri Theodotos Ankyralainen, 7.6.

Tropari, 4.säv.

Luonteeltasi apostolien kaltaisena ja heidän istuimensa perijänä | Jumalan Hengessä sinä teoissa koit hengen näkyjen korkeutta. | Sentähden toimittaessasi totuuden sanan palvelusta | sinä kärsit uskosi tähden aina verikuolemaan asti. || Rukoile pappismarttyyri Theodotos, Kristukselta Jumalalta pelastusta sieluillemme.

Kontakki, 1.säv.

Siunattu Theodotos, sinä olit totisesti loistava tähti, joka ihmeittesi lahjalla ja pyhässä kärsimyksessäsi valistit kaikki luodut. Sen vuoksi vietämme loistavaa muistoasi ja iloiten ylistämme sydämissämme Kristusta.

Pyhittäjä Kirill Belozerskiläinen, 9.6.

Tropari, 1. säv.

Oi isä Kirill, kitkien intohimojen okaat | sinä kukoistit liljan tavoin Daavidin erämaassa, | jossa sinä keräsit opetuslapsien paljouden | ja ohjasit heitä isällisesti Jumalan pelkoon. | Kunnia Hänelle, joka sinut vahvisti, kunnia Hänelle, joka sinut seppelöi, || kunnia Hänelle, joka sinun kauttasi parannusta vuodattaa.

Kontakki, 8. säv.

Sinä halveksit kaikkia teitä ja ajatuksia, jotka vetivät sinua alas | ja iloitsit taivaan kaipauksesta. | Pyhien kanssa Kolminaisuuden edessä laumasi säilymisen puolesta. | Me muistelemme sinun kuolemaasi huutaen sinulle: || Iloitse, siunattu isä Kirill.

Marttyyrit Aleksanteri ja Antonina, 10.6.

Tropari, 1. säv.

Ylistäkäämme kahta pyhää marttyyriä, | maineikasta Aleksanteria ja jaloa Antoninaa. | Pyhässä kilvoittelussaan he vuodattivat rakkautta, uskoa ja parannuksia | niille, jotka huutavat yhdessä: | Kunnia olkoon Hänelle, joka teidät vahvisti, kunnia Hänelle, joka teidät seppelöi, || kunnia Hänelle, joka kauttanne parannusta vuodattaa kaikille.

Kontakki, 2. säv.

Siunatkaamme jumalallisia Aleksanteria ja Antoninaa, | hengellisiä sukulaisia Kristuksessa ja samanlaisia pyhyydessä. | Kilvoituksessaan ja haavoissaan he tuoksuivat suloiselta mirhalta, || sillä Kristus on heidät ylentänyt.

Apostolit Bartholomeos ja Barnabas, 11.6.

Tropari, 3. säv.

Lohdutuksen välikappaleet ja Sanan julistajat, | oi apostolit ja Jumalan näkijät, | Bartholomeos kahdentoista joukossa | ja Barnabas, lohdutuksen poika. | | Anokaa Kristusta, meidän Jumalaamme, suomaan meille suuri armonsa.

Kontakki Bartholomeokselle, 4. säv.

Sinä ilmestyit suurena aurinkona maailmalle | ihmeinesi ja säteilevine opetuksinesi. | Sinä ohjaat valoon | kaikki, jotka kunnioittavat sinua, || oi Bartholomeos, Herran apostoli.

Kontakki Barnabaalle, 3. säv.

Sinä olit Herran palvelija ja ensimmäinen seitsemästäkymmenestä | ja saarnasi loistivat Paavalin saarnojen kanssa. | Sinä julistit Kristus Vapahtajasta kaikille, | oi Barnabas. || Siksi me juhlimme muistoasi veisuin.

Pyhittäjät Onufrios Suuri ja Pietari Athoslainen, 12.6.

Tropari, 1.säv.

Lihassa te elitte kuin enkelit, | olitte erämaan kansalaisia ja armon aarteita, | oi Onufrios, Egyptin kaunistus ja Pietari, Athoksen valo. | Siksi me kunnioitamme vaivojanne laulaessamme teille: | Kunnia Hänelle, joka teidät vahvisti, kunnia Hänelle, joka teki teidät ihmeellisiksi, || kunnia Hänelle, joka kauttanne parannusta vuodattaa kaikille.

Kontakki, 8.säv.

Saavutuksenne erämaassa teki teidät ruumiittomien kaltaisiksi, | jumalallinen Onufrios ja vanhurskas Pietari, Athoksen kaunistus, || te taivasmielinen pari, joka laulaa: Halleluja.

Pyhittäjä Arseni Konevitsalainen, 12.6.

Tropari, 1. säv.

Palaen jumalallista rakkautta ja torjuen mielestäsi maalliset halut sinä, ylen autuas Arseni, seurasit Kristusta horjumattomin mielin paastokilvoittelun ahdasta tietä. Sen tähden vastaanotettuasi Häneltä kilvoituksesi palkkion taivaissa muista meitä, jotka sinun pyhää muistoasi kunnioitamme ja veisaamme: Kunnia olkoon Hänelle, joka antoi sinulle voiman. Kunnia Hänelle, joka sinut seppelöi. Kunnia olkoon Hänelle, joka sinun kauttasi kaikille parannusta vuodattaa.

Kontakki, 8. säv.

Valaisten sydämesi kolmihohteisen Jumaluuden kirkkaudella sinä, oi pyhittäjäisä, loistit hyveidesi valoa, joka jo Athosvuoren valaisi rakastamasi kilvoituksen tähden. Saatuasi sieltä lahjaksi totisen Kristus-auringon ja Hänen puhtaimman Äitinsä pyhän ikonin sinä tulit Laatokan saareen ja perustit luostarin, oi ylen autuas. Uskossa ja rakkaudessa sinun pyhäinjäännöstesi äärellä me iloiten lausumme: Iloitse, kirkkain valo, pyhittäjäisämme Arseni.

Pyhä marttyyri Akylina, 13.6.

Tropari, 4.säv.

Oi Akylina, Kristuksen morsian, rakkaudesta Häneen | sinä paljastut maailman lopussa puhtaaksi neitseeksi ja kilvan voittajaksi. | Sinä kukoistit hengellisenä ruusuna, | sulotuoksuisena puhtaudessa taistelussasi. || Sinä rukoilet Herraa pelastamaan meidät kaikki.

Kontakki, 2.säv.

Sinä puhdistit sielusi nöyryyden hyveellä, | ja marttyyrinä sinä astuit pyhyyden korkeuteen. | Sinä olit haavoitettu rakkaudella Kristus Ylkään, |oi kunnioitettu Akylina. |Nyt sinä seisot Hänen läsnäolonsa loisteessa enkelien kanssa. || Heidän kanssaan rukoile meidän kaikkien puolesta.

Pyhä profeetta Elisa, 14.6.

Tropari, 4.säv.

Vapahtajan sanojen selittäjänä, | opettajana ja lain varjossa olevien valistajana | sinä olit tunnettu kaukana merkkiesi ja ihmeittesi kautta, | sillä sinä perit tisbeläisen armon. || Puolusta meitä aina, oi jumalallinen profeetta Elisa.

Kontakki, 2.säv.

Oi Jumalan profeetta, sinä otollisesti sait kaksinkertaisen armon, | sillä sinä olit Eliaan toveri. || Rukoile hänen kanssaan Kristusta, meidän Jumalaamme, lakkaamatta.

Profeetta Aamos, 15.6.

Tropari, 2.säv.

Viettäen profeettasi Aamoksen pyhää muistoa | me hänen rukouksiinsa vedoten rukoilemme Sinua: || Pelasta sielumme, oi Herra.

Kontakki, 4.säv.

Puhdistaen innokkaan sydämesi Hengellä, kunniakas profeetta Aamos, ja ottaen vastaan korkeudesta profetoimisen lahjan, sinä huudat suurella äänellä kaikille kansoille: Tämä on Jumalamme, eikä ole muuta kuin Hän.

Pyhittäjä Tihon Amathusilainen, 16.6.

Tropari, 3.säv.

Jumala kutsui sinut pyhään pappeuteen | otollisena pyhän kolminaisuuden palvelijana. | Sinä säteilit jumalallista armoa | ja vahvistit Kirkkoa monilla ihmeillä. || Oi vanhurskas Tiihon, rukoile Kristusta, meidän Jumalaamme, suomaan meille suuri armonsa.

Kontakki, 3.säv.

Sinä olit loistava kilvoituksessa, oi Jumalan rakastama, | ja sait voiman pyhältä Hengeltä | tuhota epäjumalat ja häätää demonit | pelastaaksesi sieluja ja parantaaksesi sairaita. || Me kunnioitamme sinua oi siunattu Tiihon.

Marttyyrt Manuel, Sabel ja Ismael Persialaiset, 17.6.

Tropari, 1.säv.

Me rukoilemme Sinua, oi ihmisiä rakastava, | paranna meidän vaivamme | niiden vaivojen hellyttämänä, || jotka pyhäsi kärsivät Sinun tähtesi, oi Herra.

Kontakki, 2.säv.

Olitte uskossanne Kristukseen täydelliset, oi aina siunatut marttyyrit. Joitte Hänen kärsimyksiensä maljan jalomielisellä sydämellä. Te sanouduitte irti Persian epäjumalista ja kolmilukuisena julistitte uskoa pyhään Kolminaisuuteen. Me anomme teitä aina rukoilemaan puolestamme.

Marttyyri Leontios Tripolilainen, 18.6.

Tropari, 3.säv.

Vyötettynä jumalallisella voimalla sinä voitit kilpailun | oi Leontios, Vapahtajan voitonmerkin kantaja. | Sinä leijonan lailla riensit kilpailuun | ja tuhosit vihollisen voiman. || Oi kunniakas marttyyri, ano Kristusta, meidän Jumalaamme, suomaan meille suuri armonsa.

Kontakki, 3.säv.

Sinä sekoitit tyrannin ilkeät juonet, |ja paljastit pakanoiden tyhjän palvonnan. | Sinä valaisit kaikki ihmiset tiedolla Jumalasta | opetuksillasi, oi pyhä marttyyri. || Me rakkaudella vietämme muistoasi, oi viisas Leontios.

Pappismarttyyri Methodios Pataralainen, 20.6.

Tropari, 1.säv.

Sinun veresi huutaa Jumalan puoleen kuin Abelin veri, oi viisas esipaimen Metodios, joka avoimesti julistit Jumalan lihaksitulemista ja voitit Origeneen valheopin. Astuttuasi sisään taivaalliseen häähuoneeseen, ano Kristusta pelastamaan meidän sielumme.

Kontakki, 4.säv.

Sinä olet pappi ja pyhän Kolminaisuuden salaisuuden opettaja, sanomattomain käskyjen saarnaaja ja oikean uskon vahvistaja, oi Metodios. Sinä paljastit valheopin ja todellisen uskon vuoksi vuodatit veresi. Seisoen Kristuksen edessä enkelten kanssa, rukoile että pelastuisimme.

Marttyyri Julianos Tarsoslainen, 21.6.

Tropari, 4.säv.

Marttyyrisi Julianos, oi Herra, | on kärsimyksissään saanut sinulta, meidän Jumalaltamme kuihtumattoman voittoseppeleen, | sillä omistaen sinun antamasi voiman |hän voitti julmat vaivaajat ja kukisti pahojen henkien voimattoman röyhkeyden. || Hänen rukouksiensa tähden pelasta meidän sielumme.

Kontakki, 2. säv.

Ylistäkäämme kaikki otollisesti hurskauden voittamatonta sotilasta ja uskon puolustajaa, Julianosta. Rukoile Kristus Jumalaa meidän puolestamme.

Pappismarttyyri Eusebios Samosatalainen, 22.6.

Tropari, 4.säv.

Uskon ohjeeksi, lempeyden esikuvaksi | ja itsekieltäymyksen opettajaksi asian totuus osoitti sinut laumallesi. | Sen tähden olet sinä saavuttanut alistumisellasi ylhäisen aseman | ja köyhyydessäsi rikkaudet. | Rukoile, oi isä esipaimen Evsebios, | Kristusta Jumalaamme || pelastamaan meidän sielumme.

Kontakki, 4.säv.

Eläen esipaimenena hurskaudessa | ja kuljettuasi marttyyriuden polkua | sinä lakkautit epäjumalanpalveluksen, esipaimen Evsebios. | Sinä omaat rohkeuden Kristus Jumalan edessä, || ano Häntä pelastamaan meidän sielumme.

Herran edelläkävijän ja kastajan Johanneksen syntymä, 24.6.

Tropari, 4. säv.

Kristuksen tulemisen profeetta ja edelläkävijä! Me, jotka rakastamme ja kunnioitamme sinua, emme osaa ansiosi mukaan sinua ylistää, sillä sinun kunniakkaassa ja jalossa syntymässäsi synnyttäjä pääsi vapaaksi hedelmättömyydestään ja isä mykkyydestään, ja maailmalle Jumalan Pojan lihaksi tulemista saarnataan

Kontakki, 3. säv.

Hedelmätön synnyttää nyt Kristuksen edelläkävijän, joka on kaikkien ennustuksien täyttymys, sillä sen päälle, jota profeetat ovat edeltä saarnanneet, on hän kätensä Jordanissa laskenut ja on sen vuoksi tullut Jumalan sanan profeetaksi ja saarnaajaksi ja edelläkävijäksi.

Pyhittäjämarttyyri Febronia, 25.6.

Tropari, 4.säv.

Sinun karitsasi Febronia huutaa Sinulle, oi Jeesus, suurella äänellä: | Sinua, Ylkäni, minä rakastan ja Sinua etsien kärsin. | Sinun kanssasi olen ristiinnaulittu, | Sinun kuolemaasi kastettu, Sinun kanssasi haudattu. | Sinun tähtesi minä kärsin | hallitakseni kanssasi, | Sinun edestäsi kuolen | elääkseni kanssasi. Ota siis minut vastaan viattomana uhrina, | joka on rakkaudella uhrautunut Sinulle. || - Marttyyrisi rukouksien tähden pelasta, oi Laupias, meidän sielumme.

Kontakki, 4.säv.

Tulkaa uskovaiset ja laulakaamme ylistysveisu Febronialle, joka luopui maallisista hyvyyksistä nuoruudessaan, ja voitti saatanan ansaiten kaksinkertaisen voittoseppeleen.

Jumalansynnyttäjän tihviniläinen ikoni, 26.6.

Tropari, 4. säv.

Auringon kaltaisena ihmeellisesti ilmestynyttä kuvaasi kunnioittaen taivaan lahjana me sinusta syntynyttä Kristusta Jumalaamme kiitämme ja sinua ylistämme. Rukoile, oi Valtiatar, varjelusta ja pelastusta kaikille, jotka rukoilevat jumalallista Poikaasi kunniallisen ikonisi edessä, oi puhtain Neitsyt.

Kontakki, 8. säv.

Uskovat, rientäkäämme Jumalaa kiittäen Jumalansynnyttäjän Neitseen tykö ja hänen eteensä langeten huutakaamme: Oi Valtiatar Maria, joka lähestyit meitä pyhässä ikonissasi, rukoile taivaan valtakunnan perintöä meille, jotka sinua ylistämme: Iloitse, Neitsyt, maailman pelastus.

Pyhittäjä Daavid Tessalonikalainen, 26.6.

Tropari, 4.säv.

Sinä hukutit maailman hälyn veisuillasi, | teit kotisi mantelipuun oksista | ja puhdistit itsesi maailman elämän turhuudesta. | Sinä jatkuvasti innostit niitä jotka etsivät apuasi jumalallisista neuvoistasi, joita linnun lailla liversit. | Nyt kun olet lentänyt ikuisen puutarhan korkeuksiin || muista meitä, jotka kunnioitamme sinua, oi pyhä Daavid.

Kontakki, 1.säv.

Sinä olet kuin rikas ja hedelmällinen puutarha, joka tuottaa mehevää hyveiden satoa, oi pyhä Daavid, | ja kuin lintu joka täyttää puutarhan heleällä laululla. | Sinä löysit elämän puun sydämestäsi varmemmin kuin metsäaukion paratiisista. | Lämmöllä ja hellittämättömyydellä sinä huolehdit siitä, | ja nyt jaat kanssamme sen suloisuuden. || Rukoile Kristusta, meidän Jumalaamme, pelastamaan meidän sielumme.

Pyhittäjä Sampsonia, sairaiden ja kodittomien hoivaaja, 27.6.

Tropari, 8.säv.

Kärsivällisyydelläsi saavutit palkkion, oi pyhä isä, | koska pysyit lujana lakkaamattomassa rukouksessa ja rakkaudessa. | Suuressa rakkaudessasi köyhiä ja vaivattuja kohtaan, | sinä pidit huolta heidän sielujensa ja ruumiidensa tarpeista. | Nyt me hartaasti anomme sinua tarpeessamme, oi pyhä isä Samson, || ano Kristusta, meidän Jumalaamme, pelastamaan meidän sielumme.

Kontakki, 8. säv.

Niin kuin taitava lääkäri, oi viisas ja antelias isä, | sinä nopeasti tuot taivaasta parannuksen kaikille, jotka sinua anovat. | Veisuin ja ylistysvirsin me ylistämme sinua tänään, || antaen kunnian Kristukselle, joka parantaa meidät sinun kauttasi.

Pyhittäjät Sergei ja Herman Valamolaiset, 28.6.

Tropari, 4. säv.

Oi pyhät kilvoittelijat, te tulitte Kristuksen evankeliumille totisesti kuuliaisiksi, sillä rakkaudesta Kristukseen te halvaksi katsoitte maailman ja kaiken mitä siinä on, ikään kuin se olisi ollut olematonta teille. Te menitte asumaan meren saareen ja siellä innolla taistelitte näkymättömäin vihollisten juonia vastaan. Paastoten, valvoen ja läpi öiden rukouksissanne seisoen te teitte lihanne hengelle kuuliaiseksi. Sen tähden te saittekin Kaikkivaltiaan oikeasta kädestä ansaitut kruunut. Ja nyt seisoessanne kaikkein pyhimmän Kolminaisuuden edessä rukoilkaa, autuaat isämme Sergei ja Herman, varjelusta kristillisen kansan rauhalle ja meidän sieluillemme pelastusta.

Kontakki, 4.säv.

Maailman elämästä lähdettyänne pois te hylkäämällä maailman seurasitte Kristusta. Te saavuitte suurelle Laatokan järvelle, asetuitte asumaan Valamon saareen ja elitte siellä niin kuin enkelit. Sieltä te olette riemuiten muuttaneet taivaallisiin juhlamajoihin. Nyt seisoessanne enkelten kanssa Valtiaan istuimen edessä muistakaa meitä, lapsianne, jotka te, Jumalassa viisaat, olette yhteen koonneet, että me iloiten sydämen syvyydestä laulaisimme: Iloitkaa, Sergei ja Herman, ylen autuaat isämme.

Pyhien palkattaparantajien Kyyroksen ja Johanneksen reliikkien löytäminen, 28.6.

Tropari, 5.säv.

Oi Kristus, meidän Jumalamme, sinä soit meille pyhien marttyyriesi ihmeet linnakkeeksi ja suojelukseksi. Heidän rukouksiensa vuoksi vahvista vallassa olevia kaikissa hyvissä teoissa, sillä sinä yksin olet armollinen ja ihmisiä rakastava.

Kontakki, 3.säv.

Oi pyhät, te olette saaneet ihmeiden tekemisen armon. Älkää lakatko vuodattamasta ihmeitänne meille. Hengellisellä taitavuudella lopettakaa kärsimyksemme, oi suuret lääkärit, Jumalan innoittamat Kyyros ja Johannes.

Apostolit Pietari ja Paavali, 29.6.

Tropari, 4. säv.

Te apostolien korkeimmilla valtaistuimilla istujat ja maailman opettajat, rukoilkaa kaikkeuden Herraa, että Hän soisi maailmalle rauhan ja sieluillemme suuren laupeutensa.

Kontakki, 2. säv.

Horjumattomat saarnaajat, Jumalan julistajat, opetuslapsistasi etevimmät olet sinä, Herra, tehnyt osallisiksi hyvyyksistäsi ja antanut heille levon, sillä heidän työnsä ja kuolemansa ovat olleet otollisempia sinulle kuin polttouhrit, oi ainoa sydänten tuntija.

Kahdentoista apostolin juhla, 30.5.

Tropari, 3.säv.

Oi pyhät apostolit, | rukoilkaa armollista Jumalaa, | että Hän antaisi || synninpäästön meidän sieluillemme.

Kontakki, 4.säv.

Herran viisaat apostolit, | Kristuksen viinitarhan köynnökset! | Hyveissänne te kannoitte rypäleitä, | joista meille vuotaa pelastuksen viini. | Nauttien sitä me täytymme ilolla | ja vietämme kunniakasta muistoanne, || Rukoilkaa meille suurta armoa ja syntiemme päästöä.

Kontakki, 2.säv.

Tänään Kristus kallio kirkastaa suurimmalla kunnialla uskon kallion ja apostolien johtajan yhdessä Paavalin ja kahdentoista apostolin kanssa. Heidän muistoaan me vietämme uskon innossa antaen kunnian Hänelle, joka heidät kirkasti.