Toiminnot

Korsets upphöjelse troparion och kontakion

Kohteesta Ortodoksi.net

Korsets upphöjelse, 14.9.

Troparion, 1:ta tonen

Fräls, o Herre, Ditt folk och välsigna Din arvedel. Giv Din kristenhet seger över motståndarna, och bevara Ditt herravälde med Ditt Kors.

Kontakion, 1:ta tonen

O Kristus, vår Gud, Du som frivilligt uppsteg på Korset, giv Din nåd åt Ditt folk, som uppkallats efter Dig. Fröjda med Din kraft vår överhet. Förläna dem seger över motståndarna och må de hava till sin hjälp i striden fridens vapen, ett oövervinneligt segertecken.