Toiminnot

Kristi födelse troparion och kontakion

Kohteesta Ortodoksi.net

Vår Herres Jesu Kristi födelse, 25.12.

Troparion, 4:de tonen

Då Du föddes, o Kristus vår Gud, upplystes världen av kunskapens ljus, ty stjärnan lärde stjärnedyrkarna att tillbedja Dig, o Morgonstjärna från höjden. Ära vare Dig, Herre!

Kontakion, 3:je tonen

Jungfrun föder idag Honom, som är till före all tid och jorden erbjuder en klippgrotta åt den Otillgänglige. Änglarna lovsjunga med herdarna och de vise följa stjärnan. Ty oss är fött ett litet barn, Han som av evighet är Gud.