Toiminnot

Kristi förklaring troparion och kontakion

Kohteesta Ortodoksi.net

Kristi förklaring, 6.8.

Troparion, 7:de tonen

Du blev förklarad på berget, o Kristus Gud, och visade Din härlighet för Dina lärjungar så mycket de det kunde bära. På Guds Moders förböner lyse även över oss Ditt eviga ljus, o Ljusets givare, pris ske Dig!

Kontakion, 7:de tonen

Du blev förklarad på berget på det att lärjungarna, som sågo det, skulle förstå Din härlighet, o Kristus, vår Gud. Och då de sågo Dig korsfäst, skulle de inse, att Ditt lidande var frivilligt, och förkunna för all världen, att Du i sanning är Faderns återsken