Toiminnot

Logos (aikakauslehti)

Kohteesta Ortodoksi.net

Logos nr. 6 / 2011

Logos on Ortodoksisen Opiskelijaliiton (OOL) julkaisema kulttuurilehti. Lehti ilmestyi vuoteen 2011 saakka kuusi kertaa vuodessa. Vuoden 2012 alusta alkaen lehti ei enää ilmesty paperiversiona ainoastaan verkkolehtenä.

Logoksen vastaavana toimittajana toimii Simo Haavisto (Vaasa) muun toimituskunnan kanssa. Toimitussihteeri on Ortodoksisen Opiskelijaliiton pääsihteeri. (tieto vuodelta 2011).

2011

Aiheesta muualla