Toiminnot

Lokakuun troparit ja kontakit

Kohteesta Ortodoksi.net

Sisällysluettelo

LOKAKUU

Kaikkein pyhimmän Jumalansynnyttäjän suojelus, 1.10.

Tropari, 4. säv.

Tänä päivänä me, uskova kansa vietämme Sinun tulosi valaisemina kirkasta juhlaa, oi Jumalanäiti, ja katsoen pyhää kuvaasi hartaasti lausumme Sinulle: Suojaa meitä pyhällä peitteelläsi ja päästä kaikesta pahuudesta rukoillen Poikaasi Kristusta, meidän Jumalaamme, pelastamaan meidän sielumme.

Kontakki, 3. säv.

Neitsyt seisoo nyt kirkossa ja yhdessä pyhäin joukkojen kanssa näkymättömästi rukoilee meidän puolestamme Jumalaa. Enkelit ja esipaimenet kumartavat ja apostolit profeettain kanssa riemuitsevat, sillä Jumalansynnyttäjä rukoilee meidän puolestamme iankaikkista Jumalaa.

Marttyyrit Kyprianos ja Justina Nikomedialaiset, 2.10

Tropari, 4.säv.

Luonteeltasi apostolien kaltaisena ja heidän istuimensa perijänä | Jumalan Hengessä sinä teoissasi koit hengen näkyjen korkeutta. | Sen tähden toimittaessasi totuuden sanan palvelusta | sinä kärsit uskosi tähden aina verikuolemaan asti. || Rukoile, pappismarttyyri Kyprianos Kristukselta Jumalalta pelastusta sieluillemme.

Kontakki, 4.säv.

Kääntyessäsi taikuuden taitamisesta Jumalan tuntemiseen |sinusta, jumalamielinen Kyprianos tuli maailmalle viisas parantaja, joka palautat terveyden sinua kunnioittaville. || Rukoile Justinan kanssa ihmisiä rakastavaa Herraa.

Autuas Andreas, Kristuksen tähden houkka, 2.10.

Tropari, 1. säv.

Sinun palvelijasi Andreas, oi Kristus Jumala, kuultuaan apostolisi Paavalin sanat "me olemme houkkia Kristuksen tähden" tekeytyi itse maan päällä houkaksi Sinun tähtesi. Kunnioittaen hänen muistoaan rukoilemme Sinua, oi Herra: Pelasta meidän sielumme.

Kontakki, 4. säv.

Tultuasi vapaaehtoisesti Kristuksen tähden houkaksi Sinä halvaksi katsoit tämän maailman ihanuudet. Lihallisen viisauden Sinä voitit paastoamalla ja kestämällä janoa, hellettä ja jäätävää pakkasta. Pyrkimättä koskaan välttämään sateita, lumikuuroja ja muita näännyttäviä säitä Sinä puhdistuit niinkuin kulta tulessa, oi autuas Andreas.

Pappismarttyyri Dionysios Areopagita, 3.10

Tropari, 4 säv.

Opittuasi tuntemaan hyvyyden, Sinä, pappismarttyyri Dionysios, kaikessa raittiina ja hyvään omaantuntoon pyhästi pukeutuneena ammensit valitulta aseelta Paavalilta sanomattomia uskonsalaisuuksia, uskon säilytit ja samanlaisen juoksun suoritit. Rukoile Kristusta Jumalaa pelastamaan meidän sielumme.

Kontakki, 8 säv.

Käytyäsi hengessä läpi taivaan porttien kolmannen taivaan saavuttaneen apostoli Paavalin opetuslapsena Sinä, Dionysios, kokosit sanomattomista uskon salaisuuksista kaiken viisautesi ja valaisit ne, jotka tietämättömyyden pimeydessä istuivat. Sen tähden me huudamme Sinulle: Iloitse, koko maailman isä.

Pyhä Hierotheos Ateenalainen, 4.10

Tropari, 1. säv.

Paavalin opetuslasta, maailman opettajaa, Ateenan esipaimenta, uskon saarnaajaa, Kristuksen salaisuuksien julistajaa, suurta ja viisasta Hierotheosta kaikki uskovaiset veisuilla syystä ylistäkäämme. Viisaasti hän meille vuodattaa virtojen tavoin opetuksia ilahduttaen elämällään Jumalaa, ainoata ylenarmollista.

Kontakki, 8 säv.

Opittuamme Sinun kauttasi tuntemaan outoja ja sanomattomia salaisuuksia, me ylistämme Sinua, Ateenan esipaimen, jumalaninnoittamana veisujensepittäjänä. Rukoile, oi autuas Hierotheos, meille varjelusta syntiin lankeamiselta, että huutaisimme Sinulle: Iloitse, Jumalassa viisas isä.

Pyhät esipaimenet Pietari, Aleksi, Joona ja Filip, Moskovan metropoliitat ja koko Venäjän maan ihmeidentekijät, 5.10.

Tropari, 4. säv.

Pietari, Aleksi, Joona ja Filip, Venäjän esipaimenet, apostolisten perinteitten vakaat säilyttäjät, horjumattomat pylväät, oikeauskoisuuden opettajat, rukoilkaa kaikkien Herraa, että Hän lahjoittaisi rauhan maailmalle ja meidän sieluillemme suuren laupeuden.

Kontakki, 3. säv.

Esipaimenina pyhästi eläen ja ihmiset hurskaiksi opettaen te olette otollisesti Jumalaa palvelleet. Sentähden Hän on Teidät, Jumalan armon opettajat, turmeltumattomuudella ja ihmeidentekemisellä kirkastanut.

Apostoli Tuomas Didymos, 6.10.

Tropari, 3. säv.

Oi pyhä apostoli Tuomas, rukoile armollista Jumalaa, että Hän antaisi synninpäästön meidän sielluillemme.

Kontakki, 4. säv.

Täynnä Jumalan armon viisautta Sinä, Kristuksen apostoli ja todellinen palvelija Tuomas, katuen huusit: Sinä olet minun Jumalani ja Herrani.

Marttyyrit Sergios ja Bakkos, 7.10.

Tropari, 5,säv.

Oi Kristus, sinä olet antanut meille varman vakuuden ihmeissä, joita Sinun pyhäsi ovat tehneet. | Heidän rukouksiensa vuoksi pyyhi pois vastustajiemme vehkeilyt, || ja vahvista oikeuden voitto, oi ainoa ihmisiä rakastava.

Kontakki, 3,säv.

Armo huolehtii niistä, joita luonto ei ole luonut veljiksi lihassa, | vaan jotka ovat veljiä mieleltään ja vuodattavat sydämensä verta. | Ihmeelliset ja suuresti kunnioitetut Sergios ja Bakkos olivat tuomittu areenalle: | alastomina ja vahingoittumattomina he tallasivat vihollisensa maahan || ja nyt he lakkaamatta rukoilevat meidän kaikkien puolesta.

Kontakki, 2.säv.

Aseistaen mielenne miehekkäästi vihollista vastaan | te hajotitte kaiken heidän eksytyksensä. | Saatuanne ylhäältä voiton | te, jalot marttyyrit, yksimielisesti huudatte: ||Hyvää ja suloista on olla yhdessä Jumalan kanssa.

Pyhä Pelagia Antiokialainen 8.10

Tropari, 8.säv.

Sinussa, oi pyhittäjä-äiti Pelagia, | täysin pelastui se, mikä oli Jumalan kuvaksi luotu, | sillä sinä otit ristin ja seurasit Kristusta | ja teoillasi opetit ylenkatsomaan lihaa, sillä se on katoavainen, | ja pitämään huolta sielusta, joka on katoamaton. || Sen tähden iloitsee sinun henkesi enkelten joukossa.

Kontakki, 2.säv.

Uuvutettuasi ruumiisi paastolla ja kokoöisillä rukouksilla | sinä anoit Luojalta teoillesi täydellistä anteeksiantoa. |Sen sinä, äiti Pelagia, totisesti saitkin || osoittaen meille pelastuksen tien.

Apostoli Jaakob Alfeoksen poika, 9.10.

Tropari, 3. säv.

Oi pyhä apostoli Jaakob, rukoile armollista...

Kontakki, 2. säv.

Ylistäkäämme hymnein Jaakobia, aamunkoiton tavoin koko maailman valaissutta Kristuksen näkijää ja jumalastapuhuvaa apostolia. Iloitkaamme tänään hänen juhlapäivänään, sillä hän rukoilee aina meidän kaikkien puolesta.

Eulampia Nikomedialainen ja Eulampios Nikomedialainen 10.10.

Tropari, 4.säv.

Marttyyrisi Eulampios ja Eulampia, oi Herra, | ovat kärsimyksissään saaneet Sinulta, meidän Jumalaltamme, kuihtumattomat voittoseppeleet, | sillä omistaen Sinun antamasi voiman |he voittivat julmat vaivaajat ja kukistivat pahojen henkien voimattoman röyhkeyden. || Heidän esirukouksiensa tähden pelasta meidän sielumme.

Kontakki, 3.säv.

Kunnioittakaamme jaloja marttyyreja ja lihan puolesta sisaruksia: | viisasta Eulampiosta ja Eulampiaa, | sillä Ristiinnaulitun voimalla he saattoivat häpeään tyrannin juonittelut. || Sen tähden heistä tuli marttyyrien kunnia ja kerskaus.

Apostoli Filippos, 11.10.

Tropari, 3. säv.

Oi pyhä apostoli Filippos, rukoile armollista...

Kontakki, 4. säv.

Kaikkein pyhimmän Hengen valaisemana Sinä valaisit opetuksillasi ja ihmeitten hohteella maan ääret, oi pyhiin salaisuuksiin vihitty apostoli Filippos.

Seitsemännen yleisen kirkolliskokouksen isät, 11.10.

Tropari, 8. säv.

Suuresti ylistetty olet Sinä, Kristus, meidän Jumalamme, joka olet isämme valoksi maan päälle määrännyt ja heidän kauttansa olet meidät kaikki oikeaan uskoon ohjannut. Kunnia olkoon Sinulle, oi ylenarmollinen.

Kontakki, 8. säv.

Apostolien saarna ja isien uskonkappaleet ovat kirkolle yhden uskon vahvistaneet ja Kirkko puettuna totuuden pukuun, ylhäältä annetusta jumaluusopista kudottuun, oikein hoitaa ja ylistää hurskauden suurta salaisuutta.

Pyhittäjä Kosmas Hymnografi, 12.10

Tropari, 8.säv.

Ortodoksisuuden puolustaja, puhtauden ja todellisen jumalanpalveluksen opettaja, maailman valistaja ja esipaimenten kaunistus: oi kaikki viisas isä Kosmas, sinun opetuksesi loistaa valona kaikkialla. Rukoile Kristus Jumalalta pelastusta sieluillemme.

Kontakki, 2.säv.

Oi Jumalan innoittama Kosmas, sinä kaunistit itsesi hyveillä, koristaen Kristuksen Kirkon veisujesi loistavalla rikkaudella. Rukoile Herraa, että Hän päästäisi meidät vihollisten juonista! Me huudamme sinulle: Iloitse, oi pyhä ja siunattu isä!

Pyhittäjä Paraskeva Uusi, 14.10

Tropari, 4. säv.:

Miellyttyäsi erämaan hiljaisuuteen ja seurattuasi innolla Kristusta kantaen nuoruudestasi asti Hänen suloista iestään Sinä ristinmerkillä miehuullisesti taistelit hengen vihollisia vastaan. Rukouksin ja paastokilvoituksin sekä kyynelvirroin Sinä, kunniakas Paraskeva, sammutit himojen liekin. Seistessäsi nyt taivaan häämajassa viisaitten neitsyeitten kanssa Kristuksen edessä rukoile meidän puolestamme, jotka Sinun pyhää muistoasi kunnioitamme.

Tropari, 6.säv.:

Ylistäkäämme hurskaasti kunniakasta Paraskevaa, kaikkien hädässä olevien pyhää puolustajaa, sillä jätettyään turmeltuvaisen elämän hän sai iankaikkisuudessa turmeltumattoman. Sentähden Jumala antoi hänelle kunnian ja ihmeidentekemisen armolahjan.


Pyhittäjämarttyyri Andreas Krisiläinen 17.10.

Tropari, 4.säv.

Harjoitettuasi ensin vuorella paastokilvoitusta | sinä, autuas Andreas, tuhosit risti aseenasi vihollisten henkiset rintamat. | Käytyäsi miehekkäästi kohti uutta kärsimyskilvoitusta | sinä kukistit uskon miekalla Kopronymoksen. | Näitten molempien kilvoitustesi tähden | on Jumala seppelöinyt sinut, Andreas, || aina muistettava pyhittäjämarttyyri.

Kontakki, 3.säv.

Hallitseva kaupunki viettää tänään sinun valoisan muistosi kirkasta juhlaa | kehottaen koko maailmaa osallistumaan iloon. | Sillä se iloitsee omistaessaan suuren aarteen: |monien kilvoittelujen kirkastaman ruumiisi, || marttyyri Andreas, oikeauskoisuuden valo.

Kontakki, 3.säv.

Tänään munkit ja nunnat viettävät sinun loistavaa muistoasi, | sillä lähdettyäsi maailmasta, | sinä matkustit maailmaan, | laittaen sivuun maallisen mielen taivaallisen edestä, |päästen taivaan tielle. || Rukoile Kristusta, meidän Jumalaamme, antamaan meille suuren armonsa

Apostoli ja evankelista Luukas, 18.10.

Tropari, 3. säv.

Oi pyhä apostoli Luukas, rukoile armollista...

Kontakki, 4. säv.

Tultuasi Jumalan Sanan opetuslapseksi Sinä valaisit Paavalin kanssa koko maailman. Kirjoittamalla Kristuksen jumalallisen evankeliumin Sinä karkoitit pois synkän pimeyden.

Profeetta Joel 19.10.

Tropari, 2.säv.

Viettäen profeettasi Joelin pyhää muistoa | me hänen rukouksiinsa vedoten rukoilemme Sinua: || Pelasta sielumme, oi Herra.

Kontakki, 8.säv.

Täytettynä jumalallisella innoituksella, oi pyhä profeetta Joel, | sinä ennustit pyhän Hengen vuodatuksesta Messiaan aikana. | Niin nytkin sama pyhä Henki tulee meihin rukouksiesi kautta, || ja valmistaa meitä tulevaan tuomiopäivään.

Kaikkein pyhimmän Jumalansynnyttäjän kasanilainen ikoni, 22.10.

Tropari, 4. säv.

Oi harras Puolustaja, ylimmäisen Herran Äiti, Sinä rukoilet kaikkien puolesta Kristusta meidän Jumalaamme ja autat pelastumaan kaikkia niitä, jotka Sinun voimalliseen suojelukseesi turvautuvat. Puolusta meitä kaikkia, oi Neitsyt, Kuningatar ja Valtiatar kun me hädässä ja murheissa ja taudeissa monien syntien raskauttamina seisomme edessäsi ja rukoilemme Sinua liikutetuin sieluin ja särjetyin sydämin puhtaimman kuvasi edessä, kyyneleitä vuodattaen ja kun me järkähtämättä toivomme, että Sinä päästät meidät kaikista murheistamme. Anna hyvyyttäsi kaikille ja pelasta kaikki, oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt sillä Sinä olet palvelijoittesi jumalallinen suojelus.

Kontakki, 8. säv.

Rientäkäämme, ihmiset, tähän hiljaiseen ja hyvään satamaan, joutuisan auttajan, valmiin ja lämpimän pelastuksen tykö, Neitseen suojelukseen. Kiiruhtakaamme rukoukseen ja joutukaamme katumuksen tekoon, sillä meille vuodattaa loppumatonta hyvyyttä puhtain Jumalansynnyttäjä. Hän ennättää apuun ja päästää suuresta hädästä ja murheista hyvään pyrkivät ja Jumalaa pelkääväiset palvelijansa.

Seitsemän efesolaista marttyyrinuorukaista Maksimilianos, Eksakustodianos (Konstantinos), Jamblikhos, Martinianos, Dionysios, Antonios ja Johannes, 22.10

Tropari, 4.säv.

Sinun marttyyrisi, oi Herra, | ovat saaneet kuihtumattomat seppeleet Sinulta, meidän Jumalaltamme, | koska he särkivät demonien voimattoman rohkeuden. || Heidän esirukouksiensa tähden pelasta meidän sielumme.

Tropari, 4.säv.

Suuri uskon ihme! | Luolassa, ikään kuin kuninkaallisessa linnassa pyhät seitsemän nuorukaista kuolivat ja olivat maatumattomia. | Monien vuosien jälkeen he nousivat kuin unesta | vahvistaen uskon ihmisten ylösnousemukseen. || Heidän rukouksiensa tähden, Kristus Jumala, armahda meitä.

Kontakki, 4.säv.

Sinun marttyyrisi luopuivat tämän maailman kylmistä mukavuuksista | ja arvostivat taivaan ikuisia hyvyyksiä. |Kuoltuaan he säilyivät turmeltumattomina, | ja noustuaan kuolleista he hautasivat pahojen henkien ansat. ||Uskovaiset, kunnioittakaamme heitä laulaen ylistysveisuja Kristukselle.'

Kontakki, 4.säv.

Tätä katoavaa maailma halveksien | ja katoamattomia lahjoja omaten kuolitte turmeltumatta. | Sitten nousitte monien vuosien jälkeen haudasta suureksi hämmästykseksi. || Siksi me uskovaiset tänään ylistystä veisaamme Kristukselle.

Pappismarttyyri ja apostoli Jaakob, Herran veli, 23.10.

Tropari, 2. säv.

Herran opetuslapsena Sinä, Vanhurskas, otit vastaan evankeliumin. Marttyyrina Sinä säilytit sen, mitä ei ollut kirjoitettu. Jumalanveljenä Sinulla on uskallus ja esipaimenena tehtävänä rukoileminen. Rukoile Kristusta Jumalaa pelastamaan meidän sielumme.

Kontakki, 4. säv.

Isän ainosyntyinen Jumala Sana tultuaan päivien lopulla meidän luoksemme asetti Sinut, jumalallinen Jaakob, Jerusalemin ensimmäiseksi paimeneksi ja opettajaksi sekä hengellisten salaisuuksien uskolliseksi hoitajaksi. Sentähden me kaikki kunnioitamme Sinua, oi apostoli.

Kaikkein pyhimmän Jumalansynnyttäjän "Kaikkien kärsivien ilo" -ikoni, 24.10.

Tropari, 4. säv.

Me, syntiset ja alhaiset, hartaasti rientäkäämme nyt Jumalansynnyttäjän luo ja katuen syntejämme langetkaamme hänen eteensä huutaen sydämemme pohjasta: Auta, oi Valtiatar ja armahda meitä. Älä viivytä. Me muutoin hukumme syntiemme paljouden tähden. Älä palvelijoitasi palauta tyhjin käsin luotasi, sillä Sinusta me olemme saaneet itsellemme turvan.

Toinen tropari, 4. säv.

Me, kelvottomat, emme koskaan herkeä puhumasta voimastasi, oi Jumalansynnyttäjä, sillä jollet Sinä esirukouksillasi puolustaisi, niin kuka silloin päästäisi meidät näin suurista vaaroista. Kuka olisi meidät tähän asti synnin orjuudesta vapaina säilyttänyt? Emme erkane Sinusta, oi Valtiatar, sillä Sinä aina pelastat palvelijasi kaikista kauheista vaaroista.

Kontakki, 6. säv.

Ei ole meillä muuta sellaista apua, ei ole muuta semmoista toivoa kuin Sinä, oi puhtain Neitsyt. Auta meitä, Sinuun me luotamme ja Sinua ylistämme, sillä me olemme Sinun palvelijasi. Älä salli meidän häpeään joutua.

Suurmarttyyri Demetrios, 26.10

Tropari, 3 säv.:

Maailma sai Sinut, marttyyri, vaaroissansa suureksi pakanakansoja voittavaksi puolustajaksi. Niin kuin Sinä Lyiaioksen korskeuden kukistit rohkaisemalla Nestoria, niin rukoile, pyhä Demetrios, Kristusta Jumalaa, että Hän lahjoittaisi meillekin suuren armonsa.

Kontakki, 2 säv.:

Jumala purppuroi seurakunnan Sinun veresi virroilla, Demetrios, antaen Sinulle kukistumattoman voiman ja suojellen kaupunkiasi horjumattomana, sillä Sinä olet sen perustus.

Konstantinopolissa vuonna 740 tapahtuneen suuren maanjäristyksen muisto 26.10

Tropari, 8. säv.

Sinä, joka katsahdat maahan ja se vapisee, | Kristus, meidän Jumalamme, pelasta meidät maanjäristyksen hirveästä uhasta. / Lähetä meille runsas armosi Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden, || oi ainoa ihmisiä rakastava.

Kontakki

Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn | minä tyveneen satamaasi kiiruhtaen huudan Sinulle: | Oi ylen armollinen Herra, || johdata minun elämäni ylös turmeluksesta.

Marttyyri Nestor Tessalonikalainen, 27.10

Tropari, 3.säv.

Aseistettuna pyhän Ristin voimalla, jonka sait suurelta Demetriokselta, | sinä nousit jättiläistä vastaan, oi kunniakas Nestor. | Suuri voima oli hänelle hyödytön, | ja sinä kaadoit hänet maahan miekallasi. | Tämän vuoksi he tappoivat sinut, oi pyhä marttyyri, | ja sinä menit suoraan itse Kristuksen luokse, joka on kaikkien luotujen Herra. | Rukoile meidän puolestamme, || että Hän antaisi meille rauhan ja suuren armonsa.

Kontakki, 2.säv.

Kilvoiteltuasi hyvän marttyyrikilvoituksen | sinä olet nyt saavuttanut kuolemattoman kunnian, | sillä sinä olit marttyyri Demetrioksen esirukouksien tukemana | erinomainen Herran sotilas. || Älä lakkaa, oi viisas Nestor, rukoilemasta Demetrioksen kanssa meidän kaikkien puolesta.

Marttyyri Paraskeva Ikoniumilainen, 28.10

Tropari, 4.säv.

Miehisen lujuuden saaneena | sinä, viisas ja ylistettävä Kristuksen marttyyri Paraskeva, | voitit naisellisen luonnon heikkouden, | Kukistit kiusaajan ja saatoit kiduttajan häpeään laulaen ja lausuen: | Tulkaa, hakatkaa ruumiini miekalla ja tulella polttakaa, | sillä minä menen iloiten Kristus-Ylkäni tykö. || Marttyyrittaren esirukouksien tähden pelasta, Kristus Jumala, meidän sielumme.

Kontakki, 3.säv.

Tuotuasi pyhimmän ja puhtaimman kärsimisesi | ikään kuin kunniallisiksi myötäjäisiksi kuolemattomalle Kristus-Yljälle | sinä ilahdutit enkelten joukot ja kukistit pahojen henkien juonet. | Sen tähden me uskolla kunnioitamme sinua, || paljon kärsinyt marttyyri Paraskeva.

Pyhä Dimitri, Rostovin metropoliitta, 28.10. (ei. suom. kalenterissa)

Tropari, 8.säv.

Oikeauskoisuuden puolustaja ja harhaoppien hävittäjä, | kansasi parantaja ja esirukoilija, | sinä hengellinen pasuuna, olet hillittömät hyveellisiksi saattanut. || Rukoile, oi isä esipaimen Dimitri, Kristusta Jumalaa, pelastamaan meidän sielumme.

Kontakki, 8.säv.

Ylistämme autuaaksi Dimitriä, kultasanaista opettajaa, | Kiovasta koittanutta ja pohjoisen Novgorodin kautta Rostoviin kulkenutta tähteä, | joka opetuksillaan ja ihmeillään koko maansa valaissut, | sillä hän on kirjoittanut kaiken kaikille opetukseksi | voittaakseen Paavalin tavoin kaikki Kristukselle || ja pelastaakseen oikeauskoisuudella meidän sielumme.

Pyhittäjämarttyyri Anastasia Roomalainen, 29.10

Tropari, 4.säv.

Sinun karitsasi Anastasia huutaa Sinulle, oi Jeesus, suurella äänellä: | Sinua, Ylkäni, minä rakastan ja Sinua etsien kärsin. | Sinun kassasi olen ristiinnaulittu, | Sinun kuolemaasi kastettu, Sinun kanssasi haudattu. | Sinun edestäsi kuolen | elääkseni kanssasi. | Ota siis minut vastaan viattomana uhrina, | joka on rakkaudella uhrautunut Sinulle, || Marttyyrisi rukouksien tähden pelasta, oi Laupias, meidän sielumme.

Kontakki, 3.säv.

Neitsyyden virtojen puhdistamana | ja marttyyrin veren kruunaamana sinä, pyhittäjä Anastasia, | vuodatat parannusta hädässä oleville sairaille |ja pelastat ne, jotka hartaudella puoleesi kääntyvät, | sillä sinulle antaa Kristus voiman, || alati virtaavan armon lähde.