Toiminnot

Luokka

Etiikka

Kohteesta Ortodoksi.net

Etiikka on moraalia tutkiva tutkimusala ja filosofian yksi osa-alue. Sana (kreikaksi: ἠθική / ethiki) tulee krikan kielen sanasta ἤθος, ēthos, joka tarkoittaa vakiintuneita tapoja.

Moraalia tutkivana tutkimusalana etiikassa paneudutaan siis siihen liittyviin kysymyksiin. Tällaisia ovat muiden muassa toiminnan oikeus ja vääryys, hyvä elämä ja arvot.

Joidenkin mukaan etiikka ja moraali olisivat samaa tarkoittavia asioita. Näin ei kuitenkaan ole. Ilari Hetemäen toimittama 'Filosofian sanakirja' määrittelee, että etiikalla tarkoitetaan kokonaisvaltaista ajattelutapaa, jonka pohjalta ihminen suhtautuu moraalisiin kysymyksiin.

Tiedostot, jotka ovat luokassa Etiikka

Tässä luokassa on seuraava tiedosto.