Toiminnot

Nikodemos Fariseus

Kohteesta Ortodoksi.net

Pyhä Nikodemos oli merkittävä fariseus, joka uskoi Kristukseen. Vapahtaja selitti hänelle, kuinka ihminen uudistetaan kasteen kautta, mutta hän ei voinut ymmärtää, miten ihminen voi syntyä uudelleen. Kun Herra nuhteli Nikodemosta hänen tietämättömyydestään, hän nöyrästi hyväksyi sen (Joh. 3:1-21):

Jeesus ja Nikodemos
Fariseusten joukossa oli Nikodemos-niminen mies, juutalaisten neuvoston jäsen. Hän tuli yöllä Jeesuksen luo ja sanoi: "Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan." Jeesus vastasi hänelle: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa."
Nikodemos kysyi: "Miten joku voisi vanhana syntyä? Miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran?" Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa, mikä on syntynyt Hengestä, on henkeä. Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle: 'Teidän täytyy syntyä uudesti.' Tuuli (* puhaltaa missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen Hengestä syntyneen laita."
"Miten tämä kaikki on mahdollista?" Nikodemos kysyi. Jeesus vastasi: "Etkö sinä, Israelin opettaja, ymmärrä sitä? "Totisesti, totisesti: me puhumme mitä tiedämme ja todistamme siitä mitä olemme nähneet, mutta te ette ota vastaan meidän todistustamme. Jos te ette usko, kun puhun teille tämän maailman asioista, kuinka voisitte uskoa, kun puhun taivaallisista! Kukaan ei ole noussut taivaaseen, paitsi hän, joka on taivaasta tänne tullut: Ihmisen Poika."
"Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös Ihmisen Poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän."
"Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan Poikaan. Ja tuomio on tämä: valo on tullut maailmaan, mutta pahojen tekojensa tähden ihmiset ovat valinneet sen asemesta pimeyden. Se, joka tekee pahaa, kaihtaa valoa; hän ei tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat lähtöisin Jumalasta."
*) Alkutekstin sana merkitsee sekä tuulta että henkeä.

Nikodemos palasi Jeesuksen luo aina ajoittain, puolusti häntä fariseuksia vastaan (Joh. 7:50-52):

Silloin Nikodemos, joka itse oli fariseus ja oli aiemmin käynyt tapaamassa Jeesusta, sanoi: "Eihän meidän lakimme mukaan ketään voi tuomita, ennen kuin on kuultu häntä ja otettu selville, mitä hän on tehnyt." Mutta toiset sanoivat hänelle: "Taidat olla itsekin Galileasta. Tutki kirjoituksia, niin opit, ettei Galileasta tule profeettaa."

Nikodemus toi yrtit, joilla voideltiin Hänen ruumiinsa (Joh. 19:39):

Paikalle tuli myös Nikodemos, se mies, joka ensi kerran oli käynyt Jeesuksen luona yöllä, ja hänellä oli mukanaan sata mittaa (* mirhan ja aaloen seosta.
*) Sata mittaa on noin 30 kiloa.

Tultuaan heitetyksi ulos synagogasta Kristukseen uskomisensa vuoksi, pyhä Nikodemos meni asumaan pyhän Gamalielin maaseutukotiin, jossa hän eli kuolemaansa saakka.

Pyhien Stefanoksen, Gamalielin, Abibasin ja Nikodemoksen reliikit siirrettiin Jerusalemista Konsatantinopoliin vuonna 428 ja sijoitettiin pyhän diakoni Laurentios Roomalaisen (muistopv. 10.8.) kirkkoon.

Muistopäivä

Ortodoksinen kirkko muistelee pyhää Nikodemos Fariseusta aina vuosittain elokuun 2. päivänä.

HAP