Toiminnot

Ortodoksisten pappien liitto

Kohteesta Ortodoksi.net

Ortodoksisten Pappien Liitto ry. on Suomen ortodoksisen kirkon piirissä toimivien ortodoksisten pappien oma ammattijärjestö. Se on perustettu vuonna 1925.

Liiton tarkoituksena on ylläpitää yhteyttä ortodoksisen vihityn papiston ja teologista koulutusta saaneiden henkilöiden kesken, edistää kristillis-siveellistä elämää ja tietoutta, seurata papiston ja kirkollisiin tehtäviin valmistuvien koulutusta, valvoa heidän etujaan sekä ylläpitää stipendirahastoa ja hautausapurahastoa.

Tätä tehtäväänsä liitto toteuttaa muun muassa järjestämällä kokouksia, luentopäiviä, seminaareja, juhlia, opinto- ja pyhiinvaellusmatkoja, retkiä ja muuta jäsenten yhteistoimintaa tekemällä sisälähetystyötä. Liitto myös julkaisee ja levittää uskonnollista kirjallisuutta.

Ortodoksisten Pappien Liittoa johtaa hallitus puheenjohtajansa johdolla. Liitolla ei ole omaa toimistoa eikä palkattua työvoimaa.