Toiminnot

Ero sivun ”Otodoksisen uskonnon yo-koe keväällä 2020” versioiden välillä

Kohteesta Ortodoksi.net

(Ak: Uusi sivu: == FI – Ortodoksinen uskonto == <br> '''24.3.2020'''<br> <br> Koe on kaksiosainen. Osassa I on kuusi 20 pisteen tehtävää ja osassa II kolme 30 pisteen tehtävää. Saat vastat...)
 
 
Rivi 1: Rivi 1:
 
== FI – Ortodoksinen uskonto ==
 
== FI – Ortodoksinen uskonto ==
<br>
+
Kts. [https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/02/11/2020-kevat-uskonto kysymykset ja aineitor YLEn sivuilta]
 
'''24.3.2020'''<br>
 
'''24.3.2020'''<br>
 
<br>
 
<br>

Nykyinen versio 17. maaliskuuta 2020 kello 21.40

FI – Ortodoksinen uskonto

Kts. kysymykset ja aineitor YLEn sivuilta 24.3.2020

Koe on kaksiosainen. Osassa I on kuusi 20 pisteen tehtävää ja osassa II kolme 30 pisteen tehtävää. Saat vastata enintään viiteen tehtävään. Näistä tehtävistä enintään kaksi saa olla osasta II. Kokeen maksimipistemäärä on 120. Sen saavuttaminen edellyttää, että vastaat kolmeen osan I tehtävään ja kahteen osan II tehtävään. Halutessasi voit tuottaa vastausten tueksi piirroksia, kaavioita tai taulukoita ja liittää niistä kuvakaappauksen mihin tahansa tekstivastaukseen. Älä jätä mitään merkintöjä sellaisen tehtävän vastaukselle varattuun tilaan, jota et halua jättää arvosteltavaksi. Huom.! Tehtävässä 1 on erillinen ohje vastaamatta jättämisestä.

Sisällys

 • 1. Osa I: 20 pisteen tehtävät / Vastaa 3–5 tehtävään.
 1. . Väittämiä uskonnoista 20 p.
 2. . Kirkollinen ajanlasku 20 p.
 3. . Ortodoksisen kirkon opillisia määritelmiä 20 p.
 4. . Sosiaalinen media ja etiikka (Aineisto) 20 p.
 5. . Paavalin opetus (Aineisto) 20 p.
 6. . Kuolemanjälkeinen elämä 20 p.
 • 2. Osa II: 30 pisteen tehtävät / Vastaa 0–2 tehtävään.
 1. . Enkeliusko (Aineisto) 30 p.
 2. . Suomalaisten käsityksiä pyhyydestä (Aineisto) 30 p.
 3. . Kirkollisen elämän vaikuttajat (Aineisto) 30 p.

Koe yhteensä 120 p.

 • Osa I: 20 pisteen tehtävät
 1. . Väittämiä uskonnoista 20 p. / Alla on 20 väittämää (1.1.–1.20.) ryhmiteltyinä neljään aihepiiriin. Merkitse kustakin väittämästä, onko se oikein vai väärin. Tehtävästä voi saada enintään 20 p.; oikea vastaus 1 p., väärä vastaus −1 p., ei vastausta 0 p. Vastattuasi väittämään voit vaihtaa vastausvaihtoehtoa, mutta et voi jättää väittämää enää kokonaan ilman vastausta. Jos olet aloittanut tehtävään vastaamisen, mutta et haluakaan jättää tehtävää arvosteltavaksi, merkitse jokaiseen väittämään vaihtoehto ”En vastaa”.
 • Uskontojen kannatus
  • 1.1. Islam on kannattajamäärältään maailman toiseksi suurin uskonto. 1 p.

O Oikein
O Väärin
O En vastaa

  • 1.2. Sikhiläisyys on kannattajamäärältään suurempi uskonto kuin juutalaisuus. 1 p.

O Oikein
O Väärin
O En vastaa

  • 1.3. Suurin osa buddhalaisista asuu Intian niemimaalla. 1 p.

O Oikein
O Väärin
O En vastaa

  • 1.4. Hindulaisuus on kannattajamäärältään maailman nopeimmin kasvava uskonto. 1 p.

O Oikein
O Väärin
O En vastaa

  • 1.5. Suurin osa maailman kristityistä asuu Euroopassa. 1 p.

O Oikein
O Väärin
O En vastaa

 • Ortodoksinen ja kristillinen kirkko
  • 1.6. Pohjois-Kreikan ja Kreetan saaren ortodoksisen kirkon jäsenet kuuluvat saman kirkollisen hallinnon alaisuuteen Suomen ortodoksien kanssa. 1 p.

O Oikein
O Väärin
O En vastaa

  • 1.7. Valko-Venäjällä, Serbiassa ja Moldovassa enemmistö väestöstä kuuluu ortodoksiseen kirkkoon. 1 p.

O Oikein
O Väärin
O En vastaa

  • 1.8. Armenian ja Georgian ortodoksiset kirkot ovat orientaalisia kirkkoja. 1 p.

O Oikein
O Väärin
O En vastaa

  • 1.9. Montenegron ortodoksinen kirkko on autonominen kirkko. 1 p.

O Oikein
O Väärin
O En vastaa

  • 1.10. Puolan ortodoksinen kirkko on saanut autokefalian Moskovan patriarkaatilta. 1 p.

O Oikein
O Väärin
O En vastaa

 • Uskonnot ja pyhät kirjat
  • 1.11. Heprealaisesta Raamatusta käytetään nimitystä Tanak. 1 p.

O Oikein
O Väärin
O En vastaa

  • 1.12. Suomalainen Raamattu on käännetty heprealaisesta Raamatusta. 1 p.

O Oikein
O Väärin
O En vastaa

  • 1.13. Talmud on selitysteos. 1 p.

O Oikein
O Väärin
O En vastaa

  • 1.14. Jeesuksen äiti mainitaan Koraanissa. 1 p.

O Oikein
O Väärin
O En vastaa

  • 1.15. Uuden testamentin kaikki kirjoittajat ovat tiedossa. 1 p.

O Oikein
O Väärin
O En vastaa

 • Ortodoksinen kirkko ja muut uskonnot Suomessa
  • 1.16. Suomen ortodoksisen kirkon keskuspaikka on Kuopiossa. 1 p.

O Oikein
O Väärin
O En vastaa

  • 1.17. Ekumenia tarkoittaa Abrahamin uskontojen yhteistyöpyrkimyksiä. 1 p.

O Oikein
O Väärin
O En vastaa 

  • 1.18. Johannes Valamolainen ja Johannes Sonkajanrantalainen ovat ortodoksisen kirkon mukaan pyhiä ihmisiä. 1 p.

O Oikein
O Väärin
O En vastaa

  • 1.19. Koltansaamen kieltä ei käytetä liturgisena kielenä. 1 p.

O Oikein
O Väärin
O En vastaa

  • 1.20. Suurin osa Suomen ortodokseista asuu Itä-Suomessa. 1 p.

O Oikein
O Väärin
O En vastaa

 • 2. Kirkollinen ajanlasku 20 p.
  • Määrittele juliaaninen ja gregoriaaninen ajanlasku ja kerro, miten niitä sovelletaan eri ortodoksisten kirkkojen toiminnassa.
 • 3. Ortodoksisen kirkon opillisia määritelmiä 20 p.
  • 3.1. Selitä, mitä tarkoittaa määritelmä ”Ihminen on Jumalan kuva ja kaltaisuus”. Vastauksen enimmäispituus on 500 merkkiä. 5 p.
  • 3.2. Selitä, mitä tarkoittaa määritelmä ”Jeesus oli sekä Jumala että ihminen”. Vastauksen enimmäispituus on 500 merkkiä. 5 p.
  • 3.3. Selitä, mitä tarkoittaa määritelmä ”Ortodoksisen uskon lähteet ovat Raamattu ja traditio”. Vastauksen enimmäispituus on 500 merkkiä. 5 p.
  • 3.4. Selitä, mitä tarkoittaa määritelmä ”Ihminen kuuluu sekä taistelevaan että riemuitsevaan seurakuntaan”. Vastauksen enimmäispituus on 500 merkkiä. 5 p.
 • Sosiaalinen media ja etiikka 20 p.

Aineisto
1. Tekstikatkelma: Satu Kakkori, Epäilyttävien yhteydenottojen tunnistaminen ja torjuminen ei ole vaikeaa, ajattelevat nuoret itse Tarkastele tekstikatkelmaa 4. A ja pohdi ortodoksisen kirkon näkökulmasta, mitä eettisiä periaatteita tulee ottaa huomioon käytettäessä sosiaalista mediaa.

 • 5. Paavalin opetus 20 p.

Aineisto
1. Tekstikatkelma: Ensimmäisen korinttilaiskirjeen jakeet 6:12–20
2. Tekstikatkelma: Saara Järvelä, Kaunista kipua – Kehonmuokkaus ruumiinkuvan ja identiteetin muokkaajana ja ilmentäjänä Pohdi Paavalin ajatusta kehosta Pyhän Hengen temppelinä yksilön vapaan tahdon näkökulmasta. Hyödynnä vastauksessasi tekstikatkelmia 5. A ja 5. B
.

 • 6. Kuolemanjälkeinen elämä 20 p.

Uskonnoissa ja muissa katsomuksissa on erilaisia käsityksiä siitä, mitä ihmiselle tapahtuu kuoleman jälkeen. Vertaile kolmea erilaista käsitystä.

Osa II: 30 pisteen tehtävät

 • Enkeliusko 30 p.

Aineisto
1. Tekstikatkelma: Jukka Vuorio, Uskontojen tilalle haetaan nyt henkisyyttä 7.1. Esittele enkelien roolia ja merkitystä kristinuskossa. 10 p.
7.2. Arvioi väitettä, jonka mukaan enkelihenkisyys on modernia kansanuskoa. Hyödynnä vastauksessasi tekstikatkelmaa 7. A. 20 p.
8. Suomalaisten käsityksiä pyhyydestä 30 p. Aineisto
1. Tilasto: Suomalaisille pyhiä asioita
2. Tilasto: Suomalaisten pyhinä pitämät asiat uskonnollisuuden asteen mukaan
3. Tilasto: Suomalaisten pyhinä pitämät asiat arvokonservatiivi–arvoliberaali-ulottuvuudella

 • 8.1. Pyhyyttä pidetään yhtenä uskonnon tunnuspiirteenä. Analysoi kyselytutkimukseen perustuvaa tilastoa 8. A ja pohdi sen perusteella tutkimuksessa syntyvää kuvaa pyhyydestä. 10 p.
  • 8.2. Analysoi tilastojen 8. A, 8. B ja 8. C perusteella, miten suomalaisten arvot ja uskonnolliset asenteet vaikuttavat siihen, mitä he pitävät pyhänä. 20 p.
 • 9. Kirkollisen elämän vaikuttajat 30 p.

Aineisto
1. Kuva: Ikoni

  • 9.1. Ikonissa 9. A on kuvattuna Basileios Suuri, Johannes Krysostomos ja Gregorios Teologi. Mitä yhteistä näillä kolmella on? 10 p.
  • 9.2. Valitse kaksi ikonissa 9. A kuvatuista henkilöistä. Kerro, miten he ovat vaikuttaneet ortodoksisen kirkon hengelliseen perinteeseen. 20 p.

Tarkista, että vastasit ohjeiden mukaiseen määrään tehtäviä. Älä jätä mitään merkintöjä sellaisen tehtävän vastaukselle varattuun tilaan, jota et halua jättää arvosteltavaksi.