Toiminnot

Palmsöndag troparion

Kohteesta Ortodoksi.net

Palmsöndag

(en vecka före påsken)

Troparion, 4:de tonen

Genom dopet begravna med Dig, o Kristus vår Gud, undfingo vi det eviga livet genom Din uppståndelse, och lovsjungande vi ropa: Hosianna i höjden, välsignad vare Han som kommer i Herrens namn!