Toiminnot

Pauli Jouhki

Kohteesta Ortodoksi.net

Pauli Jouhki (ent. Konevitsan luostarin igumeni Pietari, 1944-54), s. 26.3.1910 Harlussa, k. 2.2.1980 Helsingissä.

AK 1936 nro 22: Sortavalan pappisseminaari. T.k. 25 p:nä vietti Sortavalan Pappisseminaari päättäjäisjuhlaansa. Aamulla klo 7.30 toimitti rehtori, rovasti N. Valmo, diakoni Y. Logisen avustamana, liturgiapalveluksen, jossa lauloivat pappiskokelaat Y. Olmarin johdolla. ... Päästötodistuksen saivat: Niilo Hodju, Pitkärannasta, Pauli Jouhki, Sortavalasta, Dimitri Lintu, Salmista, Yrjö Loginen, Suojärveltä, Aleksanteri Olanto, Terijoelta, Yrjö Olmari, Viipurista, Vladimir Tsvetkov, Helsingistä ja Johannes Uschanov, Kyyrölästä.
AK 1937 nro 26: Luostarit. Juhannuspäivänä vihittiin munkiksi Valamon luostarissa noviisi, pappiskokelas Pauli Jouhki, Sortavalasta.
1960: Solmi avioliion.
AK 1980 nro 4: Lauantaiyönä 2. helmikuuta kuoli kotonaan Helsingissä entinen Konevitsan luostarin igumeni Pauli Jouhki (Pietari). Hän oli syntynyt 26.3. 1910 Harlussa. Käytyään Sortavalan kauppakoulun hän meni pappisseminaariin ja valmistui sieltä 1936. Sota-aikana hän toimi pappina Itä-Karjalassa ja sen jälkeen toimi vt. kirkkoherrana Korpiselässä, Pitkärannassa, Suistamolla, Taipaleella ja Suojärvellä. Konevitsan luostarin johtajana hän oli 1944-55, Mikkelin kanttorina 1968-71. Kuolemaansa edeltäneenä päivänä hän osallistui Kristuksen temppeliintuomisen juhlan liturgiassa Herran pyhään Ehtoolliseen.


(Kuuntele)

(Aamun Koitto nr. 5-6/1955)

Konevitsan luostarista

Igumeni Pietari (oik.) Keiteeleen Hiekassa Venäjän kirkon edustajan, piispa Mihailin (vas.) kanssa.
(kuva: [alkup.] Valamon luostari / [paranneltu] Ortodoksi.net)

Helmikuun 23.-24. päivinä tapahtui Konevitsan luostarissa johtajan viran luovutus. 23. päivän iltana kirkollishallituksen sihteeri M. Kononen kokoontuneen veljestön läsnä ollessa luki arkkipiispa Hermanin kirjelmän, jossa igumeni Pietarille oli myönnetty ero luostarin johtajan tehtävistä, sekä kirjelmän, jossa luostarin väliaikaiseksi johtajaksi oli määrätty pappismunkki Dorofei. Sihteeri Kononen kiitti kirkollishallituksen puolesta igumeni Pietaria luostarin hyväksi suoritetusta työstä ja toivotti pappismunkki Dorofeille menestystä luostarin johtajan tehtävien hoitamisessa. 24. päivänä laadittiin luovutuspöytäkirjat, ja klo 13 oli vaatimaton kahvitarjoilu veljestön jäsenille, jonka jälkeen igumeni Pietari lausui jäähyväiset kullekin veljestön jäsenelle erikseen. Klo 14 igumeni Pietari ja sihteeri Kononen läksivät luostarista kellojen soidessa.

Konevitsan luostarin veljestöä Keiteleen Hiekassa igumeni Pietarin (keskellä) johdolla.
(kuva: [alkup.] Valamon luostari / [paranneltu] Ortodoksi.net)
Konevitsan luostarin veljestöä Keiteleen Hiekassa igumeni Dorofein (keskellä) johdolla.
Takarivissä (oikealta) kirkollishallituksen edustajia: Niilo Keljakka, Johannes Wolkoff ja keskellä riviä ylidiakoni Leo Kasanko. Takarivissä vasemmalla Konevisan Antti, Andrei Peschkoff.
(kuva: [alkup.] Valamon luostari / [paranneltu] Ortodoksi.net)