Toiminnot

Pingst troparion och kontakion

Kohteesta Ortodoksi.net

Pingst

(50 dagar efter påsk)

Troparion, 8:de tonen

Lovad vare Du, o Kristus vår Gud, som då Du nedsände den Helige Ande, gjorde fiskarena visa, och genom dem infångade hela världen. Pris ske Dig, Du människoälskande.

Kontakion, 8:de tonen

När den Högste steg ned för att förbistra tungomålen, söndrade Han folken. Men då Han fördelade tungor av eld, kallade Han alla till enhet. Därför prisa vi endräktigt den Allraheligaste Anden.