Toiminnot

Rukouksia kirkolliskokouksen puolesta

Kohteesta Ortodoksi.net

Versio hetkellä 18. lokakuuta 2011 kello 09.34 – tehnyt Hannu (keskustelu | muokkaukset) (Ak: Uusi sivu: == Proskomidissa == <font color="red">Proskomidissa, kun pappi on muistellut hallitsevaa esimiespiispaa, hän lisää seuraavan rukouksen:</font> ''Oi Herra Jeesus Kristus, meidän ...)
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)

Proskomidissa

Proskomidissa, kun pappi on muistellut hallitsevaa esimiespiispaa, hän lisää seuraavan rukouksen:

Oi Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, ota vastaan tämä uhri palvelijoittesi (nimeää kaikki kirkolliskokouksen piispat) koko Sinun nimessäsi yhteen kokoontuneen papiston syntien puhdistamiseksi, ja lähetä alas heihin Sinun Pyhän Henkesi armo, jotta he tekisivät hyviä päätöksiä kaikkien hyödyksi, Ortodoksisen uskon vahvistukseksi ja hurskaudeksi, Kirkon hyväksi järjestykseksi ja kaikkien sielujen hyödyksi, jotta Sinun nimesi ihmeellinen kunnia enenisi ja lisääntyisi.


Liturgiassa

Jumalallisen liturgian alussa lisätään suureen ekteniaan matkustavaisten anomuksen jälkeen seuraavat anomukset:

Rukoilkaamme Herraa, Sielujen ja ruumiiden pyhitystä kaikille Herran nimessä nyt yhteen kokoontuneelle pyhälle kirkolliskokoukselle, kaikille tähän pyhään ja kunniakkaaseen temppeliin kokoontuneille Pyhän Hengen armoa.

Rukoilkaamme Herraa, että me puhdistuisimme kaikista synneistämme ja meidät todettaisiin otollisiksi temppeleiksi ja Pyhän Hengen asumuksiksi.

Rukoilkaamme Herraa, että säilyttäisimme tahrattomana oikean uskon ja että me pysyisimme loppumattomassa rakkaudessa ja horjumattomassa toivossa Pyhässä Hengessä.

Rukoilkaamme Herraa, että Pyhän Hengen armo ja lahja laskeutuisi meihin, valistaisi meidän sydämemme ja mielemme Hänen totuuden valolla ja jumalallisella ymmärryksellä, joka vahvistaisi oikeaa uskoa ja hurskautta.

Rukoilkaamme Herraa, että Hengen viisaus, järki ja hyvä neuvo annettaisiin Kirkon johtajille oikean uskon ja hurskauden vahvistukseksi ja hyväksi järjestykseksi Kirkolle.

Rukoilkaamme Herraa, että harmoniassa ja yksimielisyydessä kaikki neuvot ja opetukset olisivat ilman veljellistä epäsopua ja jakaantumista sekä olisi Hänen pyhän Kirkkonsa vahvistukseksi ja voimaksi Pyhän Hengen armossa.

Rukoilkaamme Herraa, että kirkolliskokouksen osanottajille annettaisiin oikeat sanat huulille, ja voima, rohkeus ja vahvuus niihin sanoihin kitkeä pois kaikki harhaopit, pilkka ja petos, ilkeys ja kaikkinaiset järjestyshäiriöt.

Rukoilkaamme Herraa, että Hän istuttaisi oikean uskon ja hurskauden, järjestyksen ja oikean moraalin Kirkkoonsa Pyhän Hengen armolla.

Rukoilkaamme Herraa, että Hän kuulisi meidän syntisten rukouksen ja armollisesti täyttäisi sen.

Ektenia jatkuu normaalisti loppuun.

Saaton jälkeen lauletaan Helluntain tropari ja kontakki sekä teotokia ”Kristittyjen varma puolustaja…"

Päivän prokimeni ja toisena, tai pelkästään:

Prokimeni, 4.sävelmä:

Sinun hyvä Henkesi johdattakoon meidät vanhurskauden maahan.

Liitelauselma:

Luo meihin puhdas sydän ja uudista meissä totuuden henki.

Päivän epistola ja seuraava (1.Kor. 12:18-13:8)

Veljet!
18. Jumala on kuitenkin asettanut ruumiiseen kaikki eri jäsenet niin kuin on nähnyt hyväksi.
19. Jos kaikki olisi yhtä ja samaa jäsentä, olisiko silloin mitään ruumista?
20. Jäseniä on kuitenkin monta, kun taas ruumis on yksi.
21. Ei silmä voi sanoa kädelle: "Minä en tarvitse sinua", eikä liioin pää jaloille: "Minä en tarvitse teitä."
22. Päinvastoin, juuri ne ruumiinjäsenet, jotka meidän mielestämme ovat muita heikompia, ovat välttämättömiä.
23. Me verhoamme erityisen arvokkaasti ne ruumiinosat, joita emme pidä kovinkaan arvokkaina, ja peitämme erityisen säädyllisesti ne, joita häpeämme.
24. Säädylliset ruumiinosat eivät tällaista verhoa tarvitse. Kun Jumala yhdisti jäsenet ruumiiksi, hän antoi vähempiarvoisille jäsenille suuremman kunnian,
25. jotta ruumiissa ei syntyisi eripuraisuutta vaan jäsenet yhteen kuuluen huolehtisivat toinen toisestaan.
26. Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet, ja jos yksi jäsen saa osakseen kunniaa, iloitsevat kaikki muutkin sen kanssa.
27. Te olette Kristuksen ruumis, ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen.
28. Jumala on seurakunnassaan asettanut ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiseksi jotkut profeetoiksi ja vielä jotkut opettajiksi. Muutamilla on voima tehdä ihmeitä, toisilla parantamisen lahja, toisilla kyky auttaa muita, toimia johtajana tai puhua kielillä. ihmeiden tekijöitä?
30. Eihän kaikilla ole parantamisen lahjaa? Eiväthän kaikki puhu kielillä tai tulkitse tällaista puhetta?
31. Mutta tavoitelkaa kaikkein arvokkaimpia armolahjoja! Nyt minä osoitan teille tien, joka on verrattomasti muita parempi.
1. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali.
2. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään.
3. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi.
4. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile,
5. ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa,
6. ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa.
7. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii.
8. Rakkaus ei koskaan katoa. Mutta profetoiminen vaikenee, kielillä puhuminen lakkaa, tieto käy turhaksi.

Halleluja päivän omat lauselmat sekä seuraava viimeisen tilalle:

Liitelauselma:

Älä karkota minua kasvojesi edestä, älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. (Ps.51:13)

Päivän evankeliumin lisäksi seuraava (Matt. 18:10-22)

Herra sanoi:
10. "Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille: heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen Isäni kasvoja.
[ 11. Juuri sitä, mikä on kadonnut, Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan.
12. "Mitä arvelette: jos jollakulla on sata lammasta ja yksi niistä eksyy, niin eikö hän jätä ne yhdeksänkymmentäyhdeksän vuorille ja lähde etsimään sitä eksynyttä?
13. Ja jos hän sen löytää - totisesti: hän iloitsee siitä enemmän kuin niistä yhdeksästäkymmenestäyhdeksästä, jotka eivät olleet eksyksissä.
14. Samoin ei teidän taivaallinen Isänne tahdo, että yksikään näistä vähäisistä joutuisi hukkaan.
15. "Jos veljesi tekee syntiä, ota asia puheeksi kahden kesken. Jos hän kuulee sinua, olet voittanut hänet takaisin.
16. Mutta ellei hän kuule sinua, ota mukaasi yksi tai kaksi muuta, sillä 'jokainen asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla'.
17. Ellei hän kuuntele heitäkään, ilmoita seurakunnalle. Ja jos hän ei tottele seurakuntaakaan, suhtaudu häneen kuin pakanaan tai publikaaniin.
18. Totisesti: kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te vapautatte maan päällä, on myös taivaassa vapautettu.
19. "Minä sanon teille: mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun Isältäni, joka on taivaissa.
20. Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään."
21. Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi: "Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti seitsemän kertaako?"
22. "Ei seitsemän, vaan seitsemänkymmentäseitsemän kertaa", vastasi Jeesus.

Evankeliumin jälkeiseen ekteniaan lisäämme seuraavan anomuksen:

Vielä rukoilemme patriarkkamme _______, arkkipiispamme _____, metropoliittojemme _______, piispamme _______ ja kaikkien tähän pyhään kirkolliskokoukseen Herran nimessä kokoontuneidenpuolesta, että Herra, meidän Jumalamme, lähettäisi heille armonsa ja kaikkipyhän Henkensä, valaisisi heidän mielensä jumalallisella ymmärryksellään ja totuudellaan, puhdistaisi heidän huulensa ja kielensä, jotta he neuvoisivat ja julistaisivat kaikkea Hänen suuren nimensä kunniaksi, oikean uskon vahvistamiseksi, uskovaisen kansan opetukseksi ja kaiken hyvän enentämiseksi, kaikkinaisten harhauskojen hävitykseksi ja kaiken hyvän saavuttamiseksi Pyhässä Hengessä.

Kuoro laulaa Herra, armahda kolmesti mitä suloisimmalla tavalla.

Loppu liturgia toimitetaan tavanomaisesti. Ehtoollislauselmana päivän ehtoollislauselman jälkeen seuraava 8.sävelmällä:

Älä ota meiltä pois Pyhää Henkeäsi, me rukoilemme, oi ihmisiä rakastava.


Rukouspalvelus

Normaalin aloituksen jälkeen luetaan psalmi 142 (Herra kuule rukoukseni…)

Suuri ektenia edellä olevine lisäyksineen.

Ennen tropareita lisätään “Jumala on Herra…” 8.sävelmä.

Anomusekteniaan lisätään edellä mainittu anoumus sekä proskomidian rukous. Rukouksen sanat tämä uhri vaihdetaan sanoihin tämä rukous sekä lisätään doksologia.

Oi Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, ota vastaan tämä rukous palvelijoittesi ( nimeää kaikki kirkolliskokouksen piispat) koko Sinun nimessäsi yhteen kokoontuneen papiston syntien puhdistamiseksi, ja lähetä alas heihin Sinun Pyhän Henkesi armo, jotta he tekisivät hyviä päätöksiä kaikkien hyödyksi, Ortodoksisen uskon vahvistukseksi ja hurskaudeksi, Kirkon hyväksi järjestykseksi ja kaikkien sielujen hyödyksi, jotta Sinun nimesi ihmeellinen kunnia enenisi ja lisääntyisi.

Sillä Sinun voima ja kunnia Isä, Poika ja Pyhä Henki nyt, aina ja iankaikkisesti.

Loppusiunaus ja monien vuosien toivotus