Toiminnot

Sannerligen är det värdigt

Kohteesta Ortodoksi.net

Sannerligen är det värdigt
att prisa Dig salig, Gudaföderska.
Du evigt saliga och i allo rena och Moder till vår Gud.
Högre vördad än keruber och ojämförligt mera ärad än serafer,
Du som orörd födde Gud, Ordet,
sanna Gudaföderska, högt prisa vi Dig.

(I annan översättning)

Hymn till Gudsföderskan

Det är i sanning tillbörligt,
o Gudsföderska, att prisa dig salig,
du obefläckade, evigt saliga, du vår Guds moder.
Du är högre vördad än keruberna. Du är utan jämförelse mera ärorik än seraferna.
Du som utan fördärv har fött Gud, Ordet,
sanna Gudsföderska, vi prisar din storhet.