Toiminnot

Skisma (alue)

Kohteesta Ortodoksi.net

Sana skisma (kreikaksi: σχίσμα, skhísma - johdettu sanasta σχίζω, skhízō / repiä, jakaa) tarkoittaa yleisesti jonkun alueen, organisaation, järjestön tai kansanliikkeen jakaantumista. Sellainen henkilö, joka lietsoo hajaannusta, yllyttää hajaannukseen ja perustaa tai on jäsenenä eronneessa ryhmässä, on skismaattinen.

Sanaa käytetään yleensä puhuttaessa uskonnollisista ryhmistä, niiden jakaantumisesta erillisiin uusiin ryhmiin ja joissa vallitsee määrätynlainen hierarkia.

Kirkon ykseyden korostaminen on johtunut siitä, että kristillinen kirkko on alusta asti ollut altis organisatoriseen hajaantumiseen eli skismaan. Skismalla on tällöin tarkoitettu sellaista erottautumista paikalliskirkosta, että se on johtanut kilpailevan tai muuten oppositiosuhteessa olevan kirkon perustamiseen. Skismaan ei välttämättä liity harhaoppia eli heresiaa. Ortodoksinen kirkko pitää edelleen periaatteena, että kullakin paikkakunnalla tulisi olla vain yksi Kirkko. Kahden erillisen ja kilpailevan seurakunnan tai kirkon läsnäolo on ollut skisman merkki. Yksittäisellä paikkakunnalla tietysti voinut olla suurikin määrä seurakuntia, mikäli ne ovat tunnustaneet toisensa kuuluvaksi samaan Kirkkoon, eli olleet saman yhteisön eri paikallisia yksiköitä.

Katso myös