Toiminnot

Teofania troparion och kontakion

Kohteesta Ortodoksi.net

Teofania, 6.1.

Troparion, 1:ta tonen

Då Du döptes i Jordan, o Herre, uppenbarades Treenighetens tillbedjan, ty Faderns röst vittnade om Dig, kallande Dig Sin älskade Son, och i duvans gestalt bekräftade Anden ordens sanning. Lovad vare Du, o Kristus Gud, som uppenbarade Dig och upplyste världen.

Kontakion, 4:de tonen

Herre, Du uppenbarar Dig idag för jordens krets och låter Ditt ljus gå upp för oss som då vi lärt känna Dig, lovsjunga Dig: Du kommer, Du uppenbarar Dig, Du ouppnåeliga Ljus.

Suomeksi