Toiminnot

Välsigna, Herren, min själ

Kohteesta Ortodoksi.net

Välsigna, Herren, min själ,
och allt det i mig är, välsigne Hans heliga namn.
Välsigna, Herren, min själ,
och förgät icke vad gott Han har gjort.
Han som förlåter alla dina missgärningar,
och helar alla dina brister.
Han som förlossar ditt liv från förgängelse,
och kröner dig med nåd och barmhärtighet.
Han som mättar ditt begär med sitt goda,
så att du bliver ung på nytt såsom en örn.
Barmhärtig och nådig är Herren,
långmodig och stor i mildhet.
Välsigna, Herren, min själ
och allt det i mig är välsigne Hans heliga namn.
Min själ, välsigna Herren.