Toiminnot

Vainajien ektenia

Kohteesta Ortodoksi.net

Armahda meitä, Jumala, Sinun suuresta armostasi, me rukoilemme Sinua, kuule ja armahda.

Joka rukouksen jälkeen lauletaan kolmesti: Herra, armahda.

Vielä rukoilemme lepoa nukkuneiden Jumalan palvelijain (nimet) sieluille ja että Jumala antaisi heille anteeksi heidän syntinsä, jotka he ovat vapaasta tahdostaan tai tahtomattaankin tehneet.

Että Herra Jumala saattaisi heidän sielunsa sinne, missä vanhurskaat lepäävät.

Anokaamme Kristukselta, kuolemattomalta Kuninkaalta ja Jumalaltamme, heille Jumalan armoa, taivasten valtakuntaa ja syntien anteeksi antamista.

Anna, herra.

Rukoilkaamme Herraa.

Herra, armahda

Henkien ja kaiken lihan Jumala, joka olet voittanut kuoleman, tehnyt voimattomaksi pahan hengen ja antanut maailmallesi elämän! Sinä itse, Herra, anna palvelijaisi (nimet) sieluille lepo siinä valoisassa, viheriöivässä, rauhallisessa paikassa, josta ovat paenneet kipu, suru ja huokaukset. Ollen hyvä ja ihmisiä rakastava Jumala anna anteeksi heille kaikki heidän syntinsä, jotka he ovat tehneet sanoin, teoin ja ajatuksin, sillä ei ole ihmistä, joka eläessään ei olisi syntiä tehnyt. Vain Sinä olet yksin synnitön, Sinun vanhurskautesi on vanhurskaus iankaikkisesti ja Sinun sanasi on totuus. - Sinä, Kristus Jumalamme, olet nukkuneiden palvelijaisi (nimet) ylösnousemus, elämä ja lepo, ja Sinulle, sekä iankaikkiselle Isällesi ja kaikkein pyhimmälle, hyvälle ja eläväksitekevälle Hengellesi me kunniaa edeskannamme nyt ja aina ja iankaikkisesti.

Amen.