Toiminnot

Vanhakalenteristit

Kohteesta Ortodoksi.net

Vanhakalenteristit ovat skismaattisia ortodokseja, jotka vastustavat niin uuden eli gregoriaanisen kalenterin kuin myös ns. korjatun juliaanisen kalenterin käyttöä. Kiista on nykyäänkin sen verran syvä, että vanhakalenteristit ovat joko katkaiseet tai rajoittavat ehtoollisyhteyttä niiden ortodoksien kanssa, jotka noudattavat uutta tai korjattua kalenteria.

He vetoavat kiistassa 1500-luvulla julistettuun anateemaan (eräänkaiseen "kirkonkiroukseen") gregoriaaniselle kalenterille, minkä julistivat kolme silloista patriarkaattia ja yleisortodoksinen kirkolliskokous Konstantinopolissa, sekä myös useisiin paikallisiin kirkolliskokouksiin, joissa uusi kalenteri tuomittiin. Äänekkäimmät kriitikot vetoavat juuri noihin päätöksiin ei vain yksin kalenterikysymyksissä vaan muulloinkin, kun keskustellaan ekumeniasta tai kuten he sitä nimittävät, ekumenismista, yleensä, mikä nähdäänkin perimmäisenä syynä koko kalenterin tarkistamiselle.

Näiden eri vanhakalenterististen jurisdiktioiden kirkollinen ja kanoninen asema on ongelmallinen. Jotkut ryhmät katsovat, että heidän ryhmänsä edustaa ainoaa todellista ortodoksiaa ja heidän mielestään valtavirran ortodoksit ovat eräänlaisessa luopumisen tilassa (apostasi). Siksi he eivät jaa ehtoollisyhteyttä eivätkä pappisvihkimyksiä valtavirran ortodoksisten kirkkojen kanssa.

Heidän lisäkseen on toisia ryhmiä, joissa suhtautuminen ei ole ihan noin tiukkaa, vaikkakaan hekään eivät jaa ehtoollisyhteyttä ja pappeutta, he ovat "keskeyttäneet" nuo yhteydet, mutta silti he katsovat olevansa samassa jurisdiktiossa valtasuuntauksen kanssa. He näkevät itsensä ortodoksisen kirkon sisässä olevaksi uudistusliikkeeksi. Varsinaisissa kanonisissa kysymyksissä ongelmat ovat sitten pitkälti samankaltaisia kuin noissa muissakin kirkollisissa kysymyksissä.

Vanhakalenteristeja löytyy eniten Kreikasta, Romaniasta, Bulgariasta ja Pohjois-Amerikasta. Kreikassa heitä ( kreikaksi: Παλαιοημερολογίτες / Paleoimerologites) on ainakin kahdessa pääsuuntauksessa, Florinin metropoliitan mukaan nimetyissä floriniiteissa (kreikaksi: φλωρινικούς) ja piispa Matteukselta nimensä saaneessa ryhmässä: matteuslaisissa (kreikaksi: ματθαιικούς). Kaiken kaikkiaan niin Kreikassa kuin muuallakin vanhakalenteristien järjestelmät ovat melko sekavan tuntuisia ja moninaisia. Romaniassa he ovat järjestäytyneet mm. Romanian vanhakalenterisen ortodoksisen kirkon piiriin, mutta myös siellä löytyy ainakin kaksi eri ryhmää, jotka kaiken lisäksi eivät tule oikein hyvin toimeen edes keskenään. Bulgariassa tilanne on samankaltainen kuin Romaniassa, katto-organisaatin nimi on vain Bulgarian vanhakalenterinen ortodoksinen kirkko.

Pohjois-Amerikasta löytyy useita erilaisia vanhakalenteristisia kirkkoja, hiippakuntia, luostareita ja muita laitoksia kuten esimerkiksi: Amerikan aito kreikkalais-ortodoksinen kirkko, Traditionaalisten ortodoksien opintokeskus sekä erilaisia matteuslaisten seurakuntia. Lisäksi sieltä löytyy ns. autonomisia vanhakalenteristia kirkkoja, jotka ilmoittavat olevansa täysin riippumattomia vanhoista kirkoista, kuten esimerkiksi Amerikan aito (genuine) ortodoksinen kirkko Denverin skismaattisen arkkipiispan alaisuudessa.

On huomattava, että vanhakalenteristeja ei pidä sekoittaa niihin ortodoksisiin paikalliskirkkoihin, jotka noudattavat vanhaa eli juliaanista kirkkokalenteria. Tällaisia ovat Venäjän, Jerusalemin, Serbian ja Georgian ortodoksiset kirkot. Monessa ortodoksisessa maassa saatetaan silti juhlia esimerkiksi joulua kaksi kertaa: vanhan ja uuden kalenterin mukaisesti.

Pääsiäistä suurin osa maailman ortodoksista kirkoista viettää silti samaan aikaan, vanhan kalenterin mukaisesti. Mielenkiintoista on, että poikkeuksen tässä tekee Suomen autonominen arkkihiippakunta, joka viettää lähes ainoana ortodoksisena kirkkona pääsiäistä uuden kalenterin mukaan, mitä monet muut ortodoksiset kirkot paheksuvat ja pitävät outona.

Joulua suurin osa ortodoksisista (valtavirran) paikalliskirkoista viettää ns. korjatun juliaanisen kirkkokalenterin mukaan samaan aikaan kuin lähes kaikkialla muuallakin eli joulukuun 25. päivänä, Vain nuo edellä mainitut neljä paikalliskirkkoa ja eräät muut pienemmät ryhmät - ja tietysti vanhakalenteristit - viettävät joulua vasta tammikuun 7. päivänä.

Uusi vuosi suurelle osalla ortodokseja alkaa tammikuun alusta, osalle vasta puolenvälin tienoilta tammikuussa. On kuitenkin huomattava, että uusivuosi-käsite tarkoittaa ortodoksisessa kirkollisessa mielessä hieman eri asiaa kuin maallisessa mielessä. Kirkollinen uusi vuosi, kirkkovuosi alkaa kaikkialla ortodoksisessa maailmassa oman kalenterin mukaan syyskuun alusta.

Vanhakalenteristeja ei pidä myöskään sekoittaa toiseen melkein samannimiseen ryhmään: vanhauskoisiin, joista löytyy oma erillinen artikkelinsa Ortodoksi.netistä.

HAP