Toiminnot

AK1927: Olkaa väkevät Herrassa (opetuspuhe)

Kohteesta Ortodoksi.net

Tämän pyhän neuvon ja ihanan kehotuksen antaa apostoli Paavali näillä sanoilla vanhan Efeson seurakunnan jäsenille ja heidän kauttaan kaikille uskovaisille, kaikille niille, joiden sydämessä vielä on uskon ja toivon pyhiä kipinöitä. Jos silloin, kristillisen seurakunnan valoisina aikoina, jolloin oli niin paljon Herrassa väkeviä, uskon lapsia ja sankareja, apostoli kuitenkin piti tarpeellisena kehottaa uskovaisia olemaan väkevät Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa, niin kuinka paljon enemmän tuo pyhä neuvo ja tuo kehotus on tarpeellinen meille nykyään, jolloin näemme elämässä ja ympärillämme niin paljon sisäistä heikkoutta, niin paljon tahdottomia, ryhdittömiä ihmisiä, jotka säälittävinä raukkoina syöksyen intohimojen ja paheiden, kuiluun, hukkuvat sen pohjattomiin syvyyksiin.

Aamun Koiton nr. 18/1927 kansilehti.

Meille ihmisille on annettu ihmeellisen korkea ja kunniakas määräys, olemme kutsutut hallitsemaan maailmaa ja olemaan luomakunnan herroina. Mutta kuinka usein tapahtuukaan niin, että me päinvastoin olemme maailman orjia ja että maailma täydellisesti hallitsee meitä, kahlehtii meidät, ryöstää pyörteisiinsä, heittelee sinne tänne ja lopuksi jättää elämän tielle heikkoina, avuttomina, täynnä tuskan haavoja. Kun emme ole väkeviä Herrassa, niin joudumme maailman kahleisiin, kun etsimme maailmaa, se houkuttelee meitä, luvaten kultaisia vuoria, kun me rakastamme sitä, se tahraa meitä, kun me antaudumme sen palvelukseen, se riistää meiltä luomakunnan herran kruunun, antaen sijaan orjan kahleet, kun me kyllästymme maailmaan, pettää se meitä ja tuottaa sanomatonta tuskaa ja tyhjyyttä sieluumme. Voidaksemme elää maailmassa, hukkumatta maailmaan ja hallitaksemme sitä, me tarvitsemme erityistä voimaa korkeudesta. Meidän täytyy olla väkevät Herrassa.

Että väkevyys Herrassa antaa todellakin ihmiselle ihmeellisiä voimia hallita itseänsä, maailmaa ja elämää, antaa voimia seisoa lujina maailman houkutteluja ja painoa vastaan, siitä meille erittäin selvästi todistaa kirkkohistoria kertoessaan, että Kristuksen seurakunnassa kaikkina aikoina on ollut ihmisiä, jotka keskellä pahaa maailmaa elivät korkeata, pyhää ja rikasta elämää, jotka pysyivät tahrattomina ja puhtaina keskellä monenlaisia kiusauksia, voittivat itsessään ja muissakin rumia ja alhaisia tunteita, nousivat intohimojen herroiksi, kehittivät itsessään aistillisia hyveitä korkeimpaan määrään asti ja voittivat maailman. Ja kaikki tuo on tapahtunut sen tähden, että nuo siunatut, kirkkaat sielut olivat »väkevät Herrassa». Ja varma on, että mitä enemmän olisi sellaisia Herrassa väkeviä ihmisiä maan päällä, mitä suuremmaksi kasvaisi näiden todellisten luomakunnan herrain lukumäärä, sitä vähemmän olisi elämässä ja maailmassa paheita, vääryyttä, petosta, epärehellisyyttä, julmuutta, raakuutta, verta ja kyyneleitä. Mitä enemmän olisi Herrassa väkeviä ihmiä, sitä rauhallisempi ja parempi olisi elämä ihmisten keskuudessa.

Kysykäämme itseltämme, olemmeko väkeviä Herrassa ja tahdommeko sellaisina olla ja pyrimmekö sellaisiksi tulemaan? Todellisuus puhuu meitä vastaan. Näemme suuren ristiriidan edessämme. Me sanomme itseämme oikeauskoisiksi, kerskaamme siitä, mutta samalla elämme aivan toisella tavalla kuin evankeliumi meitä opettaa. Katsokaa, mitä meillä tapahtuu; ei yksikään kesäjuhla, ei yksikään praasniekka mene ilman tappelua, ilman verenvuodatusta, ilman uhria. Minkälaisia oikeauskoisia olemme, kun emme voi tehdä mitään asiaa, emme kykene lausumaan kymmentä sanaa ilman kirousta, loukkaamatta säädyllisyyttä. Tehdään vääryyttä, petosta, siveellisyyden vaatimuksia tallataan lokaan. Emme ole oikeauskoisia, vaan oikean uskon pettureita ja halveksijoita. Ja kaikki tuo johtuu siitä, ettemme hallitse maailmaa ja intohimoja, vaan maailma ja intohimot hallitsevat meitä ja kuljettavat meidät mihin tahtovat. Emme ole väkeviä Herrassa.

Ollaksemme väkevinä Herrassa meidän tulee noudattaa elämässämme kaikissa teoissamme ja asioissamme Jumalan tahtoa. Mutta sitä varten on tarpeellista ahkerasti lukea ja käydä kuuntelemassa Jumalan sanaa, säilyttää se sydämessä ja elää sen mukaan.

Meidän ikuisen ja ajallisen onnemme tähden, lapsiemme ja itsemme tähden vahvistukaamme Herrassa, vahvistukaamme uskossa, toivossa, rakkaudessa, hurskaudessa ja kaikissa hyveissä.

Silloin tulemme olemaan väkeviä Herrassa, mihin meitä Herran suuri apostoli kutsuu ja kehottaa, sanoen: »Olkaa väkevät Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa».

M. Michailov

(Teksti on julkaistu Ortodoksi.netin sivuilla PSHV:n komitean kirjallisella luvalla. Artikkeli on alkuaan julkaistu Aamun Koitossa nr. 18/1927, joka ilmestyi syyskuun 20. päivänä 1927, sivuilla 221-222 [1-2].)