Toiminnot

Akatistos Pyhittäjä Trifon Petsamolaiselle

Kohteesta Ortodoksi.net

Tulostettava PDF-versio


1. kontakki

Ylin paimenemme Kristus valitsi Sinut Pohjolan apostoliksi, oi ihmeellinen Trifon, ja Sinä hylkäsit kaikki maalliset hyvyydet. Kestäen vaivaa ja vastustusta Sinä julistit evankeliumia Jumalan rakkaudesta Pohjolan asukkaille, jotka elivät pakanuuden pimeydessä ja kuoleman varjossa. Sen tähden Sinun henkesi iloitsee apostolien kanssa taivaan kirkkaudessa. Saatuasi Vapahtajamme edessä pyhän rohkeuden auta kaikista vaaroista esirukouksillasi meidät, jotka Sinulle huudamme:

Iloitse, Trifon, Pohjolan valistaja ja Petsamon ihmeidentekijä!

1. iikossi

Jumala on asettanut enkelinsä suojelemaan maita ja kansoja. Pohjoisen jäämeren rantamien ja Lapin kansan suojelusenkelin rukousten tähden Jumala kutsui Sinut, oi ylistetty Trifon, julistamaan hyvää sanomaa Kristuksesta, että Pohjolassa elävät ihmiset pelastuisivat. Muistaen tämän me huudamme Sinulle:

 • Iloitse, hyvästä juuresta kasvanut vesa!
 • Iloitse, erämaan yksinäisyydessä itseäsi niin kuin valittua astiaa Jumalalle valmistanut!
 • Iloitse, Pohjoisen jäämeren äärelle Jumalan kutsuma!
 • Iloitse, Kristuksen pelastustyöhön siellä osallistunut!
 • Iloitse, Jumalan avulla suuren joukon opetuslapsia Kristuksen luo ohjannut!
 • Iloitse, Kristuksen rakkauden tähden munkin osan itsellesi valinnut!
 • Iloitse, eläväksi tekevän Kolminaisuuden nimelle luostarin perustanut!
 • Iloitse, nöyryyden tähden luostarin johtajan virasta kieltäytynyt ja villieläinten hoitajaksi itsesi alistanut!
 • Iloitse, vaelluksesi kauniisti päättänyt ja kunniallisesti Kristuksen luo lähtenyt!
 • Iloitse, vihollisten hävittämän luostarin esirukousten voimalla rakentanut!
 • Iloitse, tästä elämästä lähtösi jälkeen apua antava!
 • Iloitse, Trifon, Pohjolan valistaja ja Petsamon ihmeidentekijä!

2. kontakki

Oi ihmeellinen Trifon, kun Sinun vanhempasi näkivät paastokilvoituksesi, niin he, vaikka olivat huolissaan Sinun kestävyydestäsi, iloitsivat ajatellen, että Jumala haluaa asettaa Sinut pohjoisten seutujen uudeksi valoksi. Sen tähden he veisasivat Jumalalle:

 • Halleluja!

2. iikossi

Jumalallinen viisaus valaisi Sinun ymmärrystäsi, oi pyhittäjä Trifon, ja Sinä antaen itsesi kokonaan Kristuksen haltuun asetuit Pohjolan kiveliöön. Siellä Jumalan voima vahvisti Sinut julistamaan Kristuksen evankeliumia Lapin kansalle. Sen tähden me nyt lausumme Sinulle:

 • Iloitse, pappien ilo ja äitisi riemu!
 • Iloitse, kunnioitettujen vanhempien lapsi, jota Jumala suuresti rakasti!
 • Iloitse, kunniallisesti kilvoitellen sielunpuhtauden saavuttanut!
 • Iloitse, hurskaan nuorukaisen tavoin Herran huoneeseen turvautunut!
 • Iloitse, siellä kuulemasi pyhät sanat vastaanottanut!
 • Iloitse, soturin tavoin palvelukseen kutsuttu!
 • Iloitse, erakkoelämän hyvässä valinnassa itseäsi vahvistanut!
 • Iloitse, kilvoittelussa ruumiin himot kuolettanut!
 • Iloitse, Jumalan kutsun kuultuasi itseäsi paastolla vahvistanut!
 • Iloitse, maalliset huolet pois heittänyt ja Kristusta seurannut!
 • Iloitse, Kristuksen valitsemana Lapin kansalle evankeliumia julistanut!
 • Iloitse Trifon, Pohjolan valistaja ja Petsamon ihmeidentekijä!

3. kontakki

Oi ylen autuas Trifon, Kristus vyötti Sinut voimalla julistamaan hyvää sanomaa. Niin kuin muinoin Mooses kuuli kutsuvan äänen erämaassa, sait Sinäkin kuulla sanat: Mene karuun Pohjolaan ja kerro kansalle suuresta rakkaudestani. Kun kysyit: Kuka olet, vastasi ääni Sinulle: Olen Jeesus, jota etsit. Kuultuasi tämän Sinä liikuttuneena kumarruit ja huusit Hänelle:

 • Halleluja!

3. iikossi

Mooseksen tavoin Sinäkin, oi pyhittäjä Trifon, nöyryydessäsi halusit kieltäytyä kutsusta ja vastasit: Herra, olen oppimaton ja tietoni ovat vähäiset. Mutta Herra sanoi Sinulle: Älä vastusta, sillä minä lähetän Sinut ja Sinä menet. Puhu pelkäämättä kaikki, mitä käsken sanoa, sillä minä olen kanssasi. Sen tähden me huudamme Sinulle:

 • Iloitse, vanhempiesi toivon täyttymys!
 • Iloitse, Isän kunnian loiston nähnyt!
 • Iloitse, Jumalan armon vastaanottanut!
 • Iloitse, kansan vaikeuksien ymmärtämisen lahjan saanut!
 • Iloitse, viisauden ja tiedon hengellä varustettu!
 • Iloitse, Pyhän Hengen temppeli!
 • Iloitse, Jumalan voimallaan vyöttämä!
 • Iloitse, kalastajan tavoin valtamerelle kutsuttu ja ihmisten sieluja pelastamaan lähetetty!
 • Iloitse, ensiksi kutsutun apostoli Andreaksen seuraaja!
 • Iloitse, apostolinvertaisten Kyrilloksen ja Metodioksen tavoin lähetystyötä tehnyt!
 • Iloitse, pyhien Gurin, Varsonofin, Stefanin ja Innokentin kunnianarvoinen seuraaja!
 • Iloitse Trifon, Pohjolan valistaja ja Petsamon ihmeidentekijä!

4. kontakki

Oi pyhittäjä Trifon, Kristuksen rakkauden lämmittämänä Sinä et pelännyt kylmää Jäämerta , vaan muutit Pohjolaan ja siellä hehkuit Jumalan rakkauden tulta Lapin kansalle häätäen pois ihmissielusta kylmyyden ja pimeyden , että he lämpimin ja puhtain sydämin ylistäisivät Jumalaa laulaen:

 • Halleluja!

4. iikossi

Pakanallinen kansa ja heidän johtajansa vihastuivat Sinuun, oi pyhittäjä Trifon, kun kuulivat Sinun tuhonneen heidän epäjumaliaan. He löivät Sinua kasvoihin ja pahoinpitelivät Sinua. Me taas nähdessämme Sinun nöyrästi kärsivän kaiken tämän liikuttuneina huudamme Sinulle:

 • Iloitse, kauppiaan tavoin kallisarvoisen helmen takia Jäämerelle tullut!
 • Iloitse, kalastajan tavoin sieluja pelastamaan verkkosi heittänyt!
 • Iloitse, epäjumalien valheellisuuden todistanut!
 • Iloitse, apostoli Paavalin tavoin kärsimykset kokenut!
 • Iloitse, Jumalan sanan kylvöä suorittanut!
 • Iloitse, sanoillasi kivettyneitä sydämiä pehmittänyt!
 • Iloitse, Jumalan luomistyön Lapin kansalle todistanut!
 • Iloitse, Aadamissa tapahtuneen lankeemuksemme ja Kristuksessa toteutuneen uudistumisemme ilmoittanut!
 • Iloitse, syntien raskauttamia Kristuksen lupauksilla lohduttanut!
 • Iloitse, julistuksellasi taivaan enkeleitä ilahduttanut!
 • Iloitse, Pohjolan suojelusenkelinä ilmestynyt!
 • Iloitse Trifon, Pohjolan valistaja ja Petsamon ihmeidentekijä!

5. kontakki

Sinä vaelsit Pohjolassa niin kuin Jumalan tahdon mukaan kulkeva tähti, oi kunnianarvoinen Trifon. Sinä tulit kuin aamunkoitto Lapin maalle ohjaamalla sen lapsia Kristuksen luo. Liikuttunein sydämin he ottivat vastaan pyhän kasteen ja veisasivat Sinun tähtesi Jumalalle:

 • Halleluja!

5. iikossi

Kaunis oli se näkymä Petsamossa, oi pyhittäjä Trifon, kun pakanuuden pimeydestä Sinun valistamasi yhdistyivät Kristukseen. Maa ja taivas riemuitsivat nähdessään paljon kastettavia Petsamon joella niin kuin aikanaan Jordanilla tai Dneprillä. Tätä muistellen lausumme Sinulle:

 • Iloitse, Kristuksen kastajan Johanneksen tavoin opettanut!
 • Iloitse, huutavan ääni, jota Lapin kansa kuuli!
 • Iloitse, pakanallisen pimeyden hävittänyt!
 • Iloitse, Lapin maalle ristin voiton merkiksi pystyttänyt!
 • Iloitse, pahan hengen uhripöydät mitättömiksi tehnyt!
 • Iloitse, Kristuksen alttarit niiden tilalle rakentanut!
 • Iloitse, sillä Sinun tähtesi Jumalanäitiä ylistetään!
 • Iloitse, sillä pyhät ihmiset tulivat valistamillesi läheisiksi!
 • Iloitse, pyhän Vladimirin tavoin nähdessäsi Jumalan lasten joukon lisääntyvän!
 • Iloitse, löydettyäsi tämän maailman tien vieriltä Kristuksen illallisille valitut!
 • Iloitse, sillä Sinä ohjasit Lapin kansaa Kristuksen kirkkoon!
 • Iloitse Trifon, Pohjolan valistaja ja Petsamon ihmeidentekijä!

6. kontakki

Julistettuasi evankeliumia Lapin kansalle Sinä, oi kunnianarvoinen Trifon, otit itsellesi uuden kilvoitustehtävän. Kun kansa oli kastettu Sinä vihkiydyit munkiksi ja perustit eläväksitekevän Kolminaisuuden nimeä kantavan luostarin, johon saapui kilvoittelijoita veisaamaan Jumalalle:

 • Halleluja!

6. iikossi

Ikuista valkeutta heijastavan kynttilän tavoin loisti Sinun perustamasi luostari Pohjolan pimeydessä, oi pyhittäjä Trifon, ja valaisi ympäristön väestöä Pyhän Kolminaisuuden valolla. Tästä iloiten huudamme Sinulle:

 • Iloitse, apostolien ilo ja pyhittäjien kaunistus!
 • Iloitse, munkin päähineellä kuin viattomuuden kruunulla pääsi peittänyt!
 • Iloitse, himottomuuteen vyöttäytynyt!
 • Iloitse, Kristuksen rakastaman Johanneksen esikuvaksesi ottanut!
 • Iloitse, vaatimattomuuden opettaja!
 • Iloitse, suuren kärsivällisyyden esikuva!
 • Iloitse, kallio, jolle perustettiin kaikkein pyhimmän Kolminaisuuden asumus!
 • Iloitse, pakanuuden pimeyden majoihin Jumalan valkeuden tuonut!
 • Iloitse, Kristukseen uskovien ihmisten lisääntymisen tähden pahan hengen vaikeroimaan saattanut!
 • Iloitse, sillä profeetta Hesekielin näkemät vaunut pysähtyivät Pohjolaan!
 • Iloitse, sillä Herran kunniaa ylistettiin korkeudessa!
 • Iloitse Trifon, Pohjolan valistaja ja Petsamon ihmeidentekijä!

7. kontakki

Haluten ruokkia ja pelastaa nälänhädästä hengelliset lapsesi, oi ihmeellinen Trifon, Sinä luovutit luostarisi hoitamisen autuaalle Gurille ja itse kuljit vuosikausia kaupungeissa hankkimassa laupeuden lahjoja Lapin kansan tarpeisiin ja kiitollisena veisasit Jumalalle:

 • Halleluja!

7. iikossi

Jumala siunasi Sinut uudeksi Siiloan lähteeksi, oi pyhittäjä Trifon, sillä vaeltaessasi kaupungeissa Sinä sait paljon lahjoja Lapin kansalle. Sinun kauttasi monet sokeat saivat näkönsä, mykät puhekykynsä ja vaivaiset terveyden. Tätä ihmetellen me ylistämme Sinua:

 • Iloitse, Mooseksen vertainen kansan johtaja!
 • Iloitse, Toobitin oikea ja intomielinen seuraaja!
 • Iloitse, matkoillasi Tobiaan tavoin enkelien varjelemana vaeltanut!
 • Iloitse, lähimmäisten auttamisessa Lyykian Myrran esipaimenen pyhän Nikolaoksen seuraaja!
 • Iloitse, toiminnallasi vieraanvaraista Samsonia ja laupiasta Filaretia ilahduttanut!
 • Iloitse, nälkäisiä ruokkinut!
 • Iloitse, orpoja suojellut!
 • Iloitse, leskiä auttanut!
 • Iloitse, lapsien tarpeista huolehtinut!
 • Iloitse, laupeuden opettaja!
 • Iloitse, Jumalalle kelpaavan elämän esikuva!
 • Iloitse, Trifon, Pohjolan valistaja ja Petsamon ihmeidentekijä!

8. kontakki

Vaelluksesi lopulla Sinä, oi ihmeellinen Trifon, halusit mennä pääkaupunkiin, jossa sait tietää uudesta ihmeestä. Jo ennen tuloasi olit ilmestynyt näyssä yhdessä Solovetskin pyhittäjien kanssa hallitsijalle, joka otti Sinut vastaan rakkaudella antaen lahjoja ja veisaten Jumalalle:

 • Halleluja!

8. iikossi

Oi pyhittäjä Trifon. Pyhän hartauden täyttämänä hallitsijan poika Feodor kirkosta tullessaan lähetti Sinulle vaatteensa, että hänen almunsa saisit ennen hallitsijan lahjaa, joka toi suuren avun luostarillesi. Sen tähden huudamme Sinulle:

 • Iloitse, nöyryyden tähden ylennetty!
 • Iloitse, valtakunnan päämiehelle ilmestynyt!
 • Iloitse, vierailullasi hallitsijan hämmästyttänyt!
 • Iloitse, ilmestymiselläsi ihmisiä ilahduttanut!
 • Iloitse, maan johtomiesten suuresti kunnioittama!
 • Iloitse, hallitsijan pojan ihailun ja lahjat osaksesi saanut!
 • Iloitse, esirukouksillasi häntä varjellut!
 • Iloitse, sillä hänen lahjoituksiensa turvin luostarisi vaurastui!
 • Iloitse, sillä hänen hartautensa toi siunausta kansalle!
 • Iloitse, sillä Sinä ohjasit hallitsijaa hyväntekeväisyyteen!
 • Iloitse, Trifon, Pohjolan valistaja ja Petsamon ihmeidentekijä!

9. kontakki

Laskevan auringon tavoin Sinä, oi ihmeellinen Trifon, tuli jälleen Pohjolaan, jonne rakennutit pyhien Boriksen ja Glebin nimeä kantavan temppelin. Sinä jätit luostarin yhteiselämän ja muutit kaukaiseen erakkomajaan, jossa kilvoittelit viimeiset elinpäiväsi ja sen hiljaisuudessa ylistit Jumalaa veisaten:

 • Halleluja!

9. iikossi

Petsamon luostarin munkit kertoivat, miten ihmeellisesti eläimet tottelivat Sinua, oi pyhittäjä Trifon. Poistuessasi kerran majasta karhu tuli sisään syömään ruokiasi. Palattuasi Sinä nuhtelit karhua, joka tyynesti poistui häiritsemättä sen enempää eivätkä varkaatkaan rohjenneet lähestyä asuntoasi. Tätä ihmetellen me huudamme Sinulle:

 • Iloitse, erämaaelämään ihastunut pääskynen!
 • Iloitse, Jumalanäidin kuolonuneen nukkumisen erakkomajan kaunistus!
 • Iloitse, vaiteliaisuuden esikuva!
 • Iloitse, pahan hengen juonet tajunnut!
 • Iloitse, sen viettelykset torjunut!
 • Iloitse, sen nuolet tylsiksi tehnyt!
 • Iloitse, sen lopulta häpeään saattanut!
 • Iloitse, ensiksi luodun Aadamin kaltaisuuden saavuttanut!
 • Iloitse, sillä villieläimet tottelivat Sinua!
 • Iloitse, maailmaan syntyneiden joukossa hyvän osan saanut!
 • Iloitse, hiljaista satamaa lähestyvä laiva!
 • Iloitse, Trifon, Pohjolan valistaja ja Petsamon ihmeidentekijä!

10. kontakki

Haluten pelastaa ne, jotka Sinä, oi kunnianarvoinen Trifon, olit luostariisi koonnut, Sinä ennen kuolemaasi tulit erakkomajasta takaisin luostariin ja neuvoit veljiä palvelemaan uskollisesti Jumalaa. Ennalta nähden tulevan onnettomuuden Sinä rohkaisit veljiä luottamaan Kristuksen rakkauteen ja hiljalleen siirryit taivaallisiin asuntoihin. Siellä Sinä nyt pyhien kanssa ylistät Jumalaa veisaten Hänelle:

 • Halleluja!

10. iikossi

Sinä olit luostarisi veljille suojamuuri, oi pyhittäjä Trifon. Liikuttunein mielin ja hautausveisuja laulaen he toivomuksesi mukaan kantoivat ruumiisi rakastamaasi erakkomajaan, josta pulppuavia ihmeiden virtoja nähdessään he iloisesti huusivat:

 • Iloitse, Pyhän Kolminaisuuden erinomainen ylistäjä!
 • Iloitse, siunatuimman Jumalanäidin kunnioittaja!
 • Iloitse, Solovetskin pyhittäjien Sosiman, Savvatin ja Hermanin kanssa samankaltainen kilvoittelija!
 • Iloitse, Jumalan yhteydessä hyvin elänyt!
 • Iloitse, kunniallisessa vanhuudessa Kristuksen luo siirtynyt!
 • Iloitse, sillä kumarassa oleva pääsi todisti ahkerasta työstäsi!
 • Iloitse, sillä harmaantuneet hiuksesi todistivat viisaudestasi!
 • Iloitse, Jumalan antamilla lahjoilla hyvin asioinut!
 • Iloitse, Herrasi iloon astunut uskollinen palvelija!
 • Iloitse, kunniallisten munkkien ylistys ja kaunistus!
 • Iloitse, luostarisi ainainen puolustaja Jumalan edessä!
 • Iloitse, Trifon, Pohjolan valistaja ja Petsamon ihmeidentekijä!

11. kontakki

Me viritämme Sinulle hartaan ylistysveisun, oi ihmeellinen Trifon. Ennustuksesi mukaan vihollisjoukot hävittivät luostarisi, mutta veljestön kärsimysten tähden se sai huomiota osakseen ja rakennettiin uudelleen. Vielä toisenkin kerran autioituneena se hyvien voimien avulla uudistui ja munkit kiiruhtivat sinne toistaen riemuissaan Sinun muistosi innoittamina Jumalalle veisua:

 • Halleluja!

11. iikossi

Luostarisi oli kuin kirkkaasti loistava tähti Pohjolassa, oi pyhittäjä Trifon. Kun vihollisjoukot hävittivät sen, niin Sinun hengelliset lapsesi, jotka olit yhteen koonnut, tulivat kaunistetuiksi marttyyrin seppeleillä, sillä he yhdessä temppelin kanssa paloivat tulessa niin kuin Jumalalle kelpaava uhri. Muistaen tämän me hartaasti veisaamme Sinulle:

 • Iloitse, tulevia tapahtumia ennalta nähnyt!
 • Iloitse, luostarin hävityksen ennustanut!
 • Iloitse, sitä taivaallisilla voimilla varjellut!
 • Iloitse, sillä Sinua aina rukouksissa muistanut opetuslapsesi Joona kuoli marttyyrina erakkomajassasi!
 • Iloitse, Gurin, Hermanin ja monien muiden Jumalan kirkastamien kilvoittelijain hurskauteen opettaja!
 • Iloitse, sillä Jumala on ottanut luoksensa hengelliset lapsesi!
 • Iloitse, sillä tuhon jälkeen luostarisi rakennettiin uudelleen!
 • Iloitse, sillä sen kautta Petsamon seutu ja kolttien heimo sai hengellisen valistajan!
 • Iloitse, sillä sen kautta pakanuus ja harhaopit hävisivät!
 • Iloitse, sillä Sinun pyhät jäännöksesi ovat olleet siunaukseksi uskovaisille!
 • Iloitse, sillä Sinä autat Sinuun turvaavia esirukouksillasi!
 • Iloitse, Trifon, Pohjolan valistaja ja Petsamon ihmeidentekijä!

12. kontakki

Kristuksen armon kantajana Sinä, oi ihmeellinen Trifon, annat hyödyllisiä neuvoja niille, jotka Sinun esirukouksiisi turvautuvat, ja rukouksillasi autat meitä vapautumaan sielun vihollisen hyökkäyksistä kuten kerran pelastit hallitsijan vihollisistaan, jota ihmetellen uskovaiset veisasivat:

 • Halleluja!

12. iikossi

Me veisaamme kiitosvirren ja iloitsemme Sinusta, oi pyhittäjä Trifon, kun olet antanut meille kaikkea hyödyllistä. Sinun esirukoustesi voimalla poistetaan tauteja, parannetaan sairauksia ja palautetaan elämäämme rauhaa ja hyvää järjestystä. Sinä rukoilet Jumalaa meidän puolestamme taivaan korkeudessa ja me täällä maan päällä huudamme Sinulle:

 • Iloitse, meidän taivaallinen puolustajamme!
 • Iloitse, Sinua kunnioittavien uskollinen auttaja!
 • Iloitse, sillä Sinä opastat niitäkin, jotka eivät Sinua kunnioita!
 • Iloitse, pahojen henkien karkottaja!
 • Iloitse, pimentyneen järjen valaisija!
 • Iloitse, sairauksien parantaja!
 • Iloitse, mereen hukkuvien pelastaja!
 • Iloitse, sillä Sinun kauttasi valtakunnan päämies sai avun!
 • Iloitse, sillä Sinun kauttasi todistettiin Jumalan huolenpito maasta ja kansasta!
 • Iloitse, sillä Sinun kauttasi suru karkotetaan pois!
 • Iloitse, sillä Sinun kauttasi vanhurskaus säilyy Lapissa!
 • Iloitse, Trifon, Pohjolan valistaja ja Petsamon ihmeidentekijä!

13. kontakki

Oi ylen ihmeellinen pyhittäjäisämme Trifon. Seisoessasi taivaallisessa kirkkaudessa ja pyhien autuudessa eläväksi tekevän Kolminaisuuden edessä, ota vastaan tämä nöyrin sydämin Sinulle esiintuotu ylistys äläkä lakkaa rukoilemasta Jumalaa meidän puolestamme. Tule vastaanottamaan meitä, kun me täältä erkanemme, että me saamme yhdessä enkelien kanssa veisata Jumalalle:

 • Halleluja. Halleluja. Halleluja!

Tämä kontakki luetaan kolmesti.

Sitten luetaan uudestaan 1. iikossi ja lauletaan 1. kontakki.

1. iikossi

Jumala on asettanut enkelinsä suojelemaan maita ja kansoja. Pohjoisen jäämeren rantamien ja Lapin kansan suojelusenkelin rukousten tähden Jumala kutsui Sinut, oi ylistetty Trifon, julistamaan hyvää sanomaa Kristuksesta, että Pohjolassa elävät ihmiset pelastuisivat. Muistaen tämän me huudamme Sinulle:

 • Iloitse, hyvästä juuresta kasvanut vesa!
 • Iloitse, erämaan yksinäisyydessä itseäsi niin kuin valittua astiaa Jumalalle valmistanut!
 • Iloitse, Pohjoisen jäämeren äärelle Jumalan kutsuma!
 • Iloitse, Kristuksen pelastustyöhön siellä osallistunut!
 • Iloitse, Jumalan avulla suuren joukon opetuslapsia Kristuksen luo ohjannut!
 • Iloitse, Kristuksen rakkauden tähden munkin osan itsellesi valinnut!
 • Iloitse, eläväksi tekevän Kolminaisuuden nimelle luostarin perustanut!
 • Iloitse, nöyryyden tähden luostarin johtajan virasta kieltäytynyt ja villieläinten hoitajaksi itsesi alistanut!
 • Iloitse, vaelluksesi kauniisti päättänyt ja kunniallisesti Kristuksen luo lähtenyt!
 • Iloitse, vihollisten hävittämän luostarin esirukousten voimalla rakentanut!
 • Iloitse, tästä elämästä lähtösi jälkeen apua antava!
 • Iloitse, Trifon, Pohjolan valistaja ja Petsamon ihmeidentekijä!

1. kontakki

Ylin paimenemme Kristus valitsi Sinut Pohjolan apostoliksi, oi ihmeellinen Trifon, ja Sinä hylkäsit kaikki maalliset hyvyydet. Kestäen vaivaa ja vastustusta Sinä julistit evankeliumia Jumalan rakkaudesta Pohjolan asukkaille, jotka elivät pakanuuden pimeydessä ja kuoleman varjossa. Sen tähden Sinun henkesi iloitsee apostolien kanssa taivaan kirkkaudessa. Saatuasi Vapahtajamme edessä pyhän rohkeuden auta kaikista vaaroista esirukouksillasi meidät, jotka Sinulle huudamme:

Iloitse, Trifon, Pohjolan valistaja ja Petsamon ihmeidentekijä!