Toiminnot

Aloite:Kirkolliskokousaloitteiden jättäminen ja niiden jatkokäsittely

Kohteesta Ortodoksi.net

Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2009 kirkolliskokoukselle

14.6.2009

Aloitteen tekijä: kirkolliskokousedustaja Hannu Pyykkönen


KIRKOLLISKOKOUSALOITTEIDEN JÄTTÄMINEN JA NIIDEN JATKOKÄSITTELY

Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 37 §:ssä sanotaan:

Aloitteiden jättäminen ja asian valmistelu
Kirkolliskokoukselle tulevat aloitteet on jätettävä kirkollishallitukselle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta. Aloite on toimitettava kirkollishallitukselle kirjallisesti. Aloitteen on sisällettävä ehdotus ja perustelut.
Kirkolliskokouksen käsittelyyn tulevat asiat valmistelee kirkollishallitus.

Kirkolliskokousaloitteiden jättäminen

Aloitteiden jättämispäivämäärä on perusteltu siksi, että kyseiset aloitteet tulee käsitellä ja valmistella kirkollishallituksessa ennen seuraavaa kirkolliskokousta.

Usein tapahtuma, jonka perusteella jokin aloite syntyy, ei kuitenkaan katso kalenteria. Idea ja tarve aloitteeseen voi syntyä muunakin aikana kuin alkuvuonna. Siksi aloite on hyvä laatia tuolloin välittömästi asian ollessa ns. akuutti ja hyvässä muistissa ja toimittaa se heti edelleen valmisteltavaksi ja käsiteltäväksi. Näin asia tulisi tehdyssä aloitteessa esille tuoreena ja mahdolliseen ongelmaan tai tilanteeseen paremmin sidottuna.

Esitän, että aloitteiden jättämisaikaa ei määritellä kirkkojärjestyksessä, mutta siinä määrätään, että ko. päivämäärän (30.6.) jälkeen lähetetyt aloitteet siirtyvät seuraavan vuoden kirkolliskokouksen käsiteltäväksi ellei kirkollishallitus toisin päätä. Kirkollishallitus voi siis tarvittaessa ottaa aloitteen esille jo seuraavassa kirkolliskokouksessa.

Kirkolliskokousaloitteiden jatkokäsittely

Em. kirkkojärjestyksessä määrätään aloitteen valmistelusta kirkollishallituksessa. Aloite tulee tällaisen käsittelyjärjestyksen vuoksi kirkolliskokouksen edustajille ja etenkin sen valiokunnan jäsenille tiedoksi ja perehtymistä varten varsin myöhäisessä vaiheessa, aikaisempina vuosina vasta kirkolliskokouksen esityslistan postittamisen yhteydessä noin kuukausi ennen kirkolliskokousta. Tämä käsittelylle ja asiaan perehtymiselle varattu aika saattaa joissakin tapauksissa olla liian lyhyt.

Esitän, että aloitteen saavuttua kirkollishallitukselle, asian omainen kirkollishallituksen virkailija tekee alustavan päätöksen siitä, mille valiokunnalle tai valiokunnille asia tulee kirkolliskokouksessa menemään ja toimittaa tämän päätöksen tehtyään aloitteen myös kyseisen/kyseisten valiokuntien jäsenille ensin ilman kirkollishallituksen käsittelyä sekä myöhemmin vielä erikseen heti kirkollishallituksen käsittelyn jälkeen kirkollishallituksen esittelyllä ja päätöksellä varustettuna.

Valiokunnan puheenjohtajalla on oikeus pyytää asiasta toisen valiokunnan lausunto jo ennen kirkolliskokouksen kokoontumista, mikäli tämä valiokunta kokoontuu kirkolliskokousten välillä, kuten toivottavaa olisi. Tämä lausunto toimitetaan sitten aloitetta käsittelevän valiokunnan jäsenille ja näin nopeutetaan käsittelyprosessia varsinaisessa kirkolliskokouksessa.

Hannu Pyykkönen

kirkolliskokousedustaja

hannu (at) pyykkonen.net-> Takaisin aloitteiden aloitussivulle