Toiminnot

Aloite: Hiippakuntaneuvoston hallinnollinen asema

Kohteesta Ortodoksi.net

Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2009 kirkolliskokoukselle

18.6.2009

Aloitteen tekijät: kirkolliskokousedustajat Mikko Kärki ja Timo Mäkirinta sekä Viitosten ja Kuutosten kirkkoherroja.


HIIPPAKUNTANEUVOSTON HALLINNOLLINEN ASEMA

Esitämme, että kirkolliskokous ryhtyy valmistelemaan hiippakuntahallinnon kehittämistä osaksi koko kirkon hallintojärjestelmää.

Perustelu:

Karjalan hiippakunnassa on käynnissä Talentti-projekti, missä pohditaan hiippakuntahallinon kehittämistä. Projektin materiaalia tulee käyttää hyväksi uutta mallia suunniteltaessa..

Nykyisin ei ole olemassa todellista hiippakuntahallintoa. Hiippakuntahallinto ei voi kehittyä ilman lainsäädännön tuomaa toimivaa rakennetta.

Hiippakuntahallintoa on kehitettävä niin, että pienten seurakuntien toimintaedellytykset tulevaisuudessa turvataan.

Hallinnon luomisessa on pyrittävä estämään päällekkäisen hallinnon luominen. Uusi malli edellyttää nykyisen seurakuntahallinnon ja osin keskushallinnon tehtävien uutta yhteensovittamista.

Samalla esitämme, että kirkolliskokous ryhtyy määrittelemään seurakuntien ja hiippakuntien roolia nykyisessä Suomessa.

Mikko Kärki

rovasti, kirkolliskokousedustaja

Timo Mäkirinta

rovasti, kirkolliskokousedustaja

Sekä Viitosten ja Kuutosten kirkkoherroja.-> Takaisin aloitteiden aloitussivulle