Toiminnot

Aloite: Kirkollishallituksen asiantuntijajäsenien valinta

Kohteesta Ortodoksi.net

Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2009 kirkolliskokoukselle

18.6.2009

Aloitteen tekijät: kirkolliskokousedustajat Mikko Kärki ja Timo Mäkirinta sekä Viitosten ja Kuutosten kirkkoherroja.


KIRKOLLISHALLITUKSEN ASIANTUNTIJAJÄSENIEN VALINTA

Esitämme, että kirkolliskokous muuttaisi kirkkolain kirkollishallituksen kokoonpanoa ja asiantuntijajäsenten vaalikelpoisuutta koskevat lainkohdat niin, että se mahdollistaisi kahden pappisjäsenen valinnan kirkollishallituksen jäseniksi.

Perustelu: Kirkolliskokouksen kokoonpanossa papiston ja maallikoiden suhde 11:18 tulisi näkyä myös toimeenpanevan elimen kokoonpanossa. Nyt kirkollishallituksessa on kolme maallikkojäsentä ja yksi pappisjäsen. Esityksen mukaisessa tilanteessa kirkollishallitukseen kuuluisi kolme maallikkojäsentä ja kaksi pappisjäsentä. Tässä muodossa hallinnon eri tasot olisivat keskinäisessä tasapainossa.

Kahden pappisjäsenen valinta vahvistaisi myös toimeenpanevan hallintoelimen käytännön seurakuntatyön ja hallinnon asiantuntemusta.

Mikko Kärki

rovasti, kirkolliskokousedustaja

Timo Mäkirinta

rovasti, kirkolliskokousedustaja

Sekä Viitosten ja Kuutosten kirkkoherroja.


-> Anna palautetta. Mainitse palautteessa aloitteen nimi. ~ ~ ~ Katso aloitteesta annettuja kommentteja (0 kpl) <-

-> Takaisin aloitteiden aloitussivulle