Toiminnot

Aloite: Lain yhden pykälän muuttamisesta

Kohteesta Ortodoksi.net

Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2009 kirkolliskokoukselle

26.6.2009

Aloitteen tekijä: kirkolliskokousedustaja Joonas Lyytinen


LAIN SUOMEN ORTODOKSISESTA KIRKOSTA 1. LUVUN 26 § 7 MOMENTIN "MUIDEN ASIOIDEN" TARKENTAMINEN KIRKKOJÄRJESTYKSESSÄ

Perustelut:

Lainsäädännön mukaan piispainkokouksen tehtävänä on ”muista asioista, jotka kirkon kanonien sekä tämän lain ja kirkkojärjestyksen mukaan kuuluvat sen toimivaltaan” päättäminen. Viimeaikaisten kansallistakin julkisuutta saaneiden piispainkokouksen päätösten yhteydessä on voitu havaita, että ortodoksisen kirkon kanonien sisällön tuntemus kirkon piirissä kuin myös laajemmin yhteiskunnassa on rajallista.

Esitys:

Kirkolliskokous antaa lakivaliokunnalle tehtäväksi laatia esitys vuoden 2010 kirkolliskokoukselle lain Suomen ortodoksisesta kirkosta 1. luvun 26 § 7 momentin ”muiden asioiden” sisällön selventämisestä. Tämä liitettäisiin Suomen ortodoksisen kirkon kirkkojärjestykseen.

Helsingissä 26.6.2009

Kunnioittavasti

Kirkolliskokousedustaja

Joonas Lyytinen-> Takaisin aloitteiden aloitussivulle