Toiminnot

Aloite: Painopistealueet kirkon piirissä tapahtuvalle koulutukselle

Kohteesta Ortodoksi.net

Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2009 kirkolliskokoukselle

24.6.2009

Aloitteen tekijät: kirkolliskokousedustajat Sirpa Koriala ja Elsi Takala


PAINOPISTEALUEET KIRKON PIIRISSÄ TAPAHTUVALLE KOULUTUKSELLE

Perustelut:

Kirkolle koulutus on voimavara, joka tukee kirkon jäsenten ja henkilöstön osaamista, aktiivisuutta, hyvinvointia ja osallisuuden kokemusta. Myös muutokseen valmentaminen ja uusien toimintatapojen kehittäminen vaatii uuden oppimista. Jotta koulutus saadaan täydesti palvelemaan kirkkoa, on sitä syytä linjata. Kirkossa toimii kirkollishallituksen asettama koulutustyöryhmä, jonka tehtävänä on kartoittaa koulutustarpeita ja vahvistaa työehtosopimuksen mukainen jatko-, täydennys ja uudelleenkoulutus. Työryhmän aktiivinen rooli koulutuksen kartoittamisessa on tärkeää, jotta koulutus saadaan mahdollisimman hyvin kohtaamaan kentän tarpeet.

Pappien, kanttoreitten ja uskonnonopettajien koulutus on järjestetty asianmukaisesti. Uskonnonopetus on vielä toistaiseksi hyvin järjestetty osana koulujärjestelmää mutta mikäli sen asema heikentyy, on kirkolla oltava valmius opetuksen järjestämiseen. Koulutuskenttä on kuitenkin laaja ja se sisältää myös mm. täydennys- ja lisäkoulutuksen sekä henkilöstökoulutuksen ja muun, omaehtoisen koulutuksen. Eräs esimerkki opetuksen kirjavasta laadusta on ikonimaalaus, jonka kehittäminen olisi kirkon opetuksenkin kannalta tärkeää erityisesti siksi, että se palvelee myös ekumeenisen oppimisen välineenä.

Koulutuksen eri osa-alueet tarvitsevat suunnitelmallisuutta ja ammattimaista otetta sekä arviointia laadun turvaamiseksi. Kirkollisen koulutuksen linjaaminen ohjaa vähäiset resurssit tehokkaaseen käyttöön ja estää turhaa päällekkäistä toimintaa.

Esitys:

Kirkolliskokous antaa sivistysvaliokunnalle tehtäväksi laatia esitys vuoden 2010 kirkolliskokoukselle kirkon koulutuksen linjauksista vuosiksi 2010-2015. Esityksen tulee sisältää ehdotukset siitä, mitkä ovat kirkon kannalta keskeiset koulutuksen painopistealueet ja minkä tahon päävastuualueena niiden järjestäminen, kehittäminen ja koordinointi on. Esityksen tulisi sisältää myös ehdotus siitä, miten kirkon näkökulmasta koulutuksen laatua arvioidaan. Sivistysvaliokunta kuulee työssään kirkon koulutustyöryhmää ja sopii yhteistyön tavasta jatkossa.

Heinävedellä 24.6.2009

Kunnioittavasti


Sirpa Koriala

Elsi Takala


-> Anna palautetta. Mainitse palautteessa aloitteen nimi. ~ ~ ~ Katso aloitteesta annettuja kommentteja (O kpl) <-

-> Takaisin aloitteiden aloitussivulle