Toiminnot

Aloite: Työryhmistä ja toimikunnista

Kohteesta Ortodoksi.net

Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2009 kirkolliskokoukselle

23.6.2009

Aloitteen tekijä: kirkolliskokousedustaja Hannu Pyykkönen ja Mikko Kärki


TYÖRYHMIEN JA TOIMIKUNTIEN PERUSTAMINEN SEKÄ NÄIDEN TÖIDEN SIIRTÄMINEN KIRKOLLISKOKOUKSEN VALIOKUNNILLE

Koska vuoden 2008 kirkolliskokouksessa ilmeni, ettei Suomen ortodoksisen kirkon korkein päättävä elin, kirkolliskokous, voinut perustaa työryhmää (tässä tapauksessa sähköisen viestinnän tehostamiseen), vaan työryhmän perustaminen erilaisin jopa hieman arveluttavin ja kirkolliskokouksen hyväksymien omien toimintaohjeiden vastaisin toimin – tosin lain henkeä noudattaen – siirrettiin kirkolliskokouksessa Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen tehtäväksi. Nykyinen lakihan sallii kirkolliskokoukselle vain lakia ja kirkkojärjestystä ja niiden muuttamista valmistelevien työryhmien perustamisen.

Kun kuitenkin kirkolliskokouksen ja sen sivistysvaliokunnan yksimielinen päätösesitys sitten omituisella tavalla vielä muuttui kirkollishallituksen käsittelyssä 20.1.2009 ja sitä seuranneessa virkamieskäsittelyssä aivan toisenlaiseksi kuin kirkolliskokouksessa oli edellytetty, pyydämme kohteliaasti, että

1. Kirkolliskokous ryhtyy välittömästi toimiin, jotta kirkolliskokous voi halutessaan jatkossa perustaa muitakin toimikuntia ja työryhmiä kuin lain 20 §:n 2. momentin 4. kohdassa tällä hetkellä mainitut.

2. Kirkollishallitus antaa myös asian valmistelun yhteydessä selvityksen kirkolliskokoukselle, miksi se ja sen alaiset työntekijät vastoin kirkolliskokouksen valiokunnan yksimielistä päätöstä toimivat edellä mainitussa asiassa toisin – siis kirkolliskokouksessa tehdyn alustavan päätöksen ja selkeän kirkolliskokouksessa ilmaistun kannan ja hyvän hallintotavan vastaisesti.

Samalla esitämme, että kirkolliskokous linjaa periaatepäätöksen siitä, tarvitaanko näitä lukuisia erilaisia ja jopa toimenkuviltaan päällekkäisiä tai limittäisiä toimikuntia ja työryhmiä. Olisiko järkevämpää kehittää vuosittain kokoontuvan kirkolliskokouksen toimintatapoja ja sälyttää tällaisten valmistelutöiden hoitaminen kirkolliskokouksen valiokunnille tai niiden omille jäsenistä koostuville pienemmille työryhmille, joiden koostumuksesta valiokunta voi asiakohtaisesti itse päättää.

Valiokunnatkin voivat työryhmien tapaan tarvittaessa kuulla eri alojen asiantuntijoita asian valmistelussa. Myös asioiden päättäminen kirkolliskokouksissa paranee, kun asiat ovat valiokuntien jäsenille tuttuja jo ennen kirkolliskokouksen istuntoa. Samoin työryhmän ei tarvitse pysyä koossa asian ympärillä vuosikausia – kuten nyt esimerkiksi on tapahtunut jo vuosia sitten, ilmeisesti ennen tätä kirkolliskokousperiodia perustetussa ATK-työryhmässä – vaan ne voivat lopettaa asian käsittelyn sen valmistuttua.

Samalla esitämme vielä, että

3. Työryhmille ja toimikunnille pitää aina sen perustamisvaiheessa ilmoittaa selkeästi sen toimeksianto, toiminta-aika ja takaraja, mihin mennessä sen työn tulee olla valmiina. Työryhmillä ja toimikunnilla pitää myös aina olla käytössään selkeät ohjesäännöt (toimintasääntö) kokoontumisien, valmistelun ja muidenkin käytännön asioiden hoitamiseksi järkevällä ja taloudellisella tavalla.

Hannu Pyykkönen

kirkolliskokousedustaja

Mikko Kärki

kirkolliskokousedustaja


-> Takaisin aloitteiden aloitussivulle