Toiminnot

Andronikos ja Athanasia

Kohteesta Ortodoksi.net

Pyhittäjä Androkikos Egyptiläinen ja hänen vaimonsa pyhittäjä Athanasia Egyptiläinen elivät Antiokiassa 400-luvulla. Pyhä Andronikos oli käsityöläinen, hopeaseppä, joka jakoi tulonsa kolmeen osaan: yhden osan hän antoi kirkolle, toisen osan köyhille ja kolmannella osalla hän elätti perheensä. Kun Herra otti Andronikoksen ja Athanasian pojan Johanneksen ja tyttären Marian noin 12 vuoden iässä samaan aikaan, hurskas pari päätti antautua täysin palvelemaan Jumalaa, auttamaan köyhiä ja sairaita. Pian pyhät lähtivät Aleksandriaan, missä Andronikos meni erään luostarin skiittaan pyhän ohjaajavanhus Danielin (muistopv. 7.7.) oppilaaksi ja Athanasia meni Tabennisiotan naisluostariin.

Kahdentoista askeettisen luostarivuoden jälkeen pyhä Andronikos meni Jerusalemiin rukoilemaan pyhillä paikoilla. Hän tapasi kanssavaeltajan, pyhän Athanasian, joka oli aavistellut matkalle vaikeuksia ja oli siksi pukeutunut mieheksi ja käytti nimeä Athanasios. Andronikos ei tunnistanut Athanasioasta, koska pitkä askeettinen elämä oli muuttanut hänen ulkonäköään, mutta Athanasios tunnisti Andronikoksen.

Kun he sitten palasivat Jerusalemista, he asettuivat asumaan yhteen keljaan ja elivät monta vuotta askeettista elämää hiljaisuudessa pyhän Danielin siunauksella. Pyhä Athanasia kirjoitti kuoleman jälkeen pyhälle Andronikokselle julkistetun viestin, missä hän paljasti salaisuutensa. Pyhä Andronikos kuoli pian pyhän Athanasian jälkeen.

Muistopäivä

Ortodoksinen kirkko muistelee pyhittäjä Andronikosta ja pyhittäjä Athanasiaa aina vuosittain heidän omana muistopäivänään lokakuun 9. päivänä.

HAP