Toiminnot

Anglikaaninen kirkko

Kohteesta Ortodoksi.net

Anglikaaninen kirkko on Englannissa tapahtuneen ns. uskonpuhdistuksen seurauksena syntynyt kristillinen kirkkokunta. Anglikaaninen kirkko on roomalaiskatolisen kirkon ja ortodoksisen kirkon jälkeen kolmanneksi suurin kristillinen kirkkokunta.

Anglikaanisen kirkon ydin ja juuret ovat Englannin kirkossa, joka on anglikaanisen kirkkoperheen suurin jäsen. Englannin kirkon arkkipiispa, Canterburyn arkkipiispa on anglikaanisessa kirkossa vastaavassa asemassa kuin ekumeeninen patriarkka ortodoksisessa kirkossa. Hän on primus inter pares, ensimmäinen vertaistensa joukossa.

Muun muassa Pohjois-Amerikassa anglikaanista kirkkoa kutsutaan myös nimellä episkopaalinen kirkko, joka on suurin anglikaaninen kirkkoyhteisö Yhdysvalloissa. Anglikaanisen kirkon jäseniä on pääasiassa englanninkielisissä maissa ja entisissä Iso-Britannian siirtomaissa.

Opillisesti anglikaaninen kirkko lienee jossain roomalaiskatolilaisuuden ja protestanttisuuden välimaastossa. Aikaisemmin anglikaanisella kirkolla ja ortodoksisella kirkolla oli enemmänkin yhteistyötä, mutta viime aikojen sisäiset ristiriidat (muun muassa anglikaanisen kirkon homoseksuaaliset papit ja piispat sekä naispappeus) ovat etäännyttäneet näitä kahta kirkkoa nopeasti. Samoin tämä sama ristiriita on repinyt anglikaanistakin kirkkoa sisältä päin valtavasti.

HAP