Toiminnot

Antti Inkinen

Kohteesta Ortodoksi.net

Hallitusneuvos Antti Inkinen, s. 26.10.1880 Pietarissa, k. ----

Hallitusneuvos Antti Inkinen Aamun Koiton 25/1955 kuvassa

KESKEN

(Aamun Koitto nr. 25/1955)

Hallitusneuvos Antti Inkinen 75-vuotias

Lokakuun 26 päivänä saavuttaa 75 vuoden kunnioitetun iän hallitusneuvos Antti Inkinen Helsingissä. Hän on syntynyt Pietarissa. Käytyään Kolppanan seminaarin ja suoritettuaan ylioppilastutkinnon hän suoritti 1907 ylemmän hallintotutkinnon toimien sen jälkeen 3 vuotta Koiviston ja Johanneksen piirin nimismiehenä. Tästä virasta hän siirtyi 1910 Senaattiin kielenkääntäjäksi ja nimitettiin 2 vuoden jälkeen Turun ja Porin läänin lääninsihteeriksi. Tästä virasta hänet nimitettiin protokollasihteeriksi Senaatin Kirkollistoimikuntaan, mikä virka Suomen itsenäistyessä muutettiin vanhemman hallitussihteerin viraksi.

Hallitussihteerin ominaisuudessa Antti Inkinen on toiminut kirkkokuntamme asiain esittelijänä Valtioneuvostossa erittäin pitkän ajan aina nykyisen jälleenrakennuskauden alkuun saakka. Voidaan pitää suorastaan Jumalan johdatuksena, että sekä kirkkokuntamme itsenäisyyden alkuvaikeuksissa että rauhallisen kehityksen kautena kuin myös onnettomina sotavuosina kirkkokuntamme asiain hoitajana valtioneuvostossa on ollut juuri hallitusneuvos Inkinen, joka kirkkokuntamme ystävänä ja ortodoksiseen kirkkoon ja erikoisesti sen kanoniseen oikeuteen perehtyneenä on voinut monesti edesauttaa kirkkokuntamme suotuisaa kehitystä. Hallitusneuvos Inkinen on hoitanut pitkän päivätyönsä kutsumustyönä, mistä eräänä todistuksena on sekin, että siirryttyään täysinpalvelleena virastaan hän ei ole ollut silti välinpitämätön kirkkokuntamme kehitykseen nähden, vaan on kirjoituksillaan varsin merkittävällä tavalla tukenut kirkkokuntaamme pysymään vaikeuksista huolimatta sillä historiallisella tiellä, jolle se oli astunut itsenäisyyden alussa. Viime kirkolliskokouksen ratkaiseva päätös kirkkokuntamme kanonisen asemanpysyttämisestä ennallaan tehtiin osaksi hallitusneuvos Inkisen antaman lausunnon perusteella, ja on varmaan kokouksen päätös tuottanut hänellekin vilpitöntä iloa.

---

Antti Iikinen oli 1900-luvun alussa opetusministeriön vanhempi hallitussihteeri ja myöhemmin hallitusneuvos. Hän käänsi ensin oman mielenkiintonsa vuoksi ortodoksisen kirkon kanonit suomeksi ja ne julkaistiin myöhemmin myös kirjana:

[Antti Inkinen (suom.)]: Ortodoksisen kirkon kanonit selityksineen, OKJ, ISBN 951-9071-34-2.